Neden Grev? İtirazlar Ne Yönde?

Türk Eğitim Sen ve Eğitim Sen MEB Temel Kanunu‘nda yapılmak istenen değişikliklere karşı 26 Şubat Çarşamba günü greve çıkacaklarını açıkladı. Peki yapılmak istenen bu değişiklikler neler getiriyor, itirazlar ne yönde?

Yasa değişikliğiyle ilgili olarak ilk akla gelen sorular;

* MEB Temel Kanunu ve Teşkilat Kanunu’nda yapmak istediği değişikliklerle neler değiştirilmek isteniyor?
* Kanun planlanan şekliyle öğretmen adaylarına, çalışanlara ve idarecilere neler getiriyor?
* Eğitim sistemi bu değişikliklerden nasıl etkilenecek?

Detaya girmeden bazı ama başlıkları ele alırsak;

İdarecilerin Durumu

AKP iktidarı sürecinde idareci atamaları sürekli gündemde kalan konulardan biriydi. Gerek görevlendirmeler konusu, gerek yazılı sınav, gerekse sözlü mülakat çok konuşulmuştu. Yapılmak istenen değişiklikle mevcut atanmış tüm yöneticilere görevden el çektirilmesi ve yönetim kadrolarının yeniden oluşturulması amaçlanıyor. Temel eleştiri, hükümetin kendi siyasi çizgisinde kurum idarecileri yaratmak istediği yönünde. İdarecilerin valiler aracılığıyla belirlenmesinin oluşturacağı siyasi istismar ortamı itirazlara neden olmakta.

Özellikle “muhalif” olarak değerlendirilen idarecilerden başlanmak üzere, uygulamanın en sonunda kendi siyasi çizgisinde olmayan idarecilerin tasfiyesine kadar varacağı iddia edilmekte.

İdareciler Ne olacak?

Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, 4 yıl ve üzeri sürelerle okul müdür ve yardımcısı olarak görev yapanların görevleri “hiçbir işleme gerek kalmaksızın” sona erecek. Görevi sona eren eğitim yöneticileri öğretmen olarak görevlendirilebileceği gibi, görev yeri de değiştirilebilecek.

Bu değişikliğe temel itiraz; düzenleme ile eğitim yöneticileri atamasında tek kriterin siyasi çizgi ve bütün atamalarda “siyasi torpilin” temel belirleyici haline gelecek olması yönünde.

Değişiklik, okulların / kurumların hükümetin siyasi idari kadrolarının istihdam edildiği bir alan haline geleceği iddiasıyla eleştirilmekte.

“Kamu Kaynakları Özel Sektöre Peşkeş Çekilecek”

Kamu arazileri, eğitim tesisi yapmak istediğini beyan eden özel sektöre 25 yıllığına bedelsiz kullanma hakkıyla teslim edilecek. Ayrıca hazine arazisi üzerindeki Milli Eğitim Bakanlığına ait okullar ve okulların ek binaları 10 yıla kadar özel sektöre kiraya verilebilecek.

Özel sektörün iştahını kabartan değerli arazilerdeki okullar birer birer özel sektöre veya vakıflara devredilebilecek.

Krediler, teşvikler, arazi tahsisleri tamamen vatandaşın ödediği vergilerle ve devlet kaynakları kullanılarak hayata geçirilecek. Bu konudaki temel eleştiri “kamu kaynaklarının özel sektöre peşkeş çekileceği” yönünde…

Talim Terbiye Kurulu

Yapılmak istenen değişikliğe göre; ders kitaplarının eğitim ve öğretime uygun olup olmadığına karar veren Talim Terbiye Kurulu’nun (TTK) görev tanımı değiştirilmek istenmekte. Ders kitapları ve diğer eğitim kaynaklarının inceleme ve değerlendirmesini yapan TTK bir karar organı olmaktan çıkarılacak, yalnızca bilimsel danışma ve inceleme organı haline getirilecek.

Mevcut haliyle bile eleştirilerin odağında olan Talim Terbiye Kurulu’nun yapılmak istenen değişiklikle çok daha geri ve işlevsiz bir konuma getirileceği iddia edilmekte.

Dershane Öğretmenleri

1 Temmuz 2015 itibariyle 6 yıl boyunca dershanelerde kesintisiz öğretmenlik yapan öğretmenler KPSS şartı olmaksızın sözlü sınav ile “öğretmen kadrolu memur” statüsünde atanacak. Fakat bu yolla atanan öğretmenler ciddi özlük ve hak kayıplarıyla karşılaşacak.

Bu öğretmenler sağlık özrü hariç hiçbir özür atamasına başvuramayacak.

6 yıl kesintisiz öğretmenlik yapıp primleri kesintisiz ödenmiş olsa bile sözlü sınav da göz önüne alındığında 52 bin dershane öğretmeninden ancak 10 bini bu imkandan yararlanabilecek. Zaten hükümetin atamadığı öğretmenlerden oluşan dershane öğretmenleri bir kez daha işsizliğe mahkum edilmiş olacak. Ayrıca yıllardır KPSS’ye hazırlanan ve atama bekleyen öğretmenler de bu uygulamayla mağdur edilmiş olacak.

Tüm bu ve diğer detaylardan kaynaklı olarak Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen 26 Şubat Çarşamba günü greve gideceğini açıkladı.

Konuyla ilgili haberlerimiz;

Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen Grevde

Eğitim İş de Grevde

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.