Ödünç Memurluk Onaylandı

Memur 6 ay süreyle istese de istemese de başka kurumlarda görevlendirilebilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen, “Torba Tasarı” olarak adlandırılan, bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarının, kadrosu kaldırılan memurların en geç 6 ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanmalarını öngören maddesi kabul edildi.

“Memur İstemese de Gidecek

Tasarının düzenlemesinde memurun kendi isteğiyle başka bir kuruma gidebileceğine hükmediliyor.

Ancak maddenin son bölümüne eklenen fıkrayla, bu haller dışında da memurların kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde diğer kurum ve kuruluşlarda altı aya kadar geçici süreyle görevlendirilebileceğine hükmediliyor.

Bu görevlendirme için Devlet Personel Başkanlığından uygun görüş alınması şartı konuluyor.

Memurun isteği dışında yapılacak bu görevlendirmenin, “kurumda istenmeyen” personelin başka kurum ve illere gönderilmesinin önünü açacağı değerlendiriliyor.

İlgili madde şu şekilde;

“Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir.”

Tasarıda, “memurların, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 6 aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebileceğine” ilişkin düzenlemeyle sürgünlerin yasal bir içeriğe kavuşturulduğu, çalışanlara gözdağı verildiği iddia edildi.

Devlet Memurları Kanununun 91. maddesinde değişiklik yapan maddeye göre, kurumlarında atama imkanı olmayan memurlar, devlet personel başkanlığınca belirlenen başka bir kurumdaki boş kadroya atanabilecek.

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

İlde valiler, ilçelerde ise kaymakamlar kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin üst disiplin amiri sayılacak.

Son zamanlarda bazı kaymakam ve valilerin siyasi uygulamaları değerlendirildiği zaman, üst disiplin amiriyle aynı görüşü paylaşmayan çalışanların sıkıntı yaşamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Valiler illerde, kaymakamlar ilçe sınırları dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatında görev yapan her düzey personelin üst disiplin amiri olacak.

Aylıktan kesme cezası alanlar 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulanlar 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosuna eşit ve daha üst düzey kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamayacak.

Bu sürelerin sonunda, bu görevlere atanmaları mümkün olacak.

Tasarıyla, “aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenlerin sayılan görevlere atanamayacağının”, Bakanlar Kurulu kararıyla atananlar için de uygulanacağı hükmü ise maddeden çıkarıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.