Öğrenci ve Veliler Not Verecek

MEB, öğretmenlerin ve okul idarecilerinin denetimini daha etkin hale getirmek ve daha fazla çalışabilmelerinin önünü açmak amacıyla elektronik ortamda kurulacak “Performans Yönetim Sistemi” üzerinde çalıştığı üzerinden çeşitli haberler basına yansımıştır.

Üzerinde çalışılan sisteme göre öğrenci ve veliler öğretmen ve okul idarecileri için performans belirlemeye yönelik olarak puanlama yapacak, alınan puanlar öğretmenin atama, yer değiştirme ve görevde yükselmelerine doğrudan etki edecektir.

Konuyla ilgili olarak EĞİTİM SEN Genel Başkanı Zübeyde KILIÇ‘ın basın açıklaması metni haberin devamında verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), öğretmenlerin ve okul idarecilerinin denetimini daha etkin hale getirmek ve daha fazla çalışabilmelerinin önünü açmak amacıyla elektronik ortamda kurulacak ‘Performans Yönetim Sistemi’ üzerinde çalıştığı üzerinden çeşitli haberler basına yansımıştır.

Projeye göre, ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan öğrenciler ve velileri, öğretmenler ile okul yönetimi hakkında elektronik ortamda görüşlerini bildirebileceklerdir. Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülen çalışmaya göre, elektronik ortamda “Performans Yönetim Sistemi” adıyla bir sistem kurulması planlanmaktadır.

Öğrencilere ve velilere sisteme girmeleri için e-okul uygulamasında olduğu gibi bakanlıkça şifre verilecek ve şifreyle sisteme giren veli veya öğrenci, okulundaki öğretmen, okul müdürü ile ilgili değerlendirmeleri yanıtlayacaktır.

Veliler ve öğrenciler tarafından yapılacak değerlendirmelerin her yıl Mart-Nisan döneminde alınması planlanırken, bu görüşlerin sistem tarafından değerlendirilmesi ve analiz edilmesi öngörülmektedir.

Performans Yönetim Sistemi’nden elde edilecek rapor ve sonuçların, görevde yükselme, atama ve yer değiştirme, yönetim ve denetim ile ilgili kararların alınmasında, eğitim planlaması ve politikalarının belirlenmesinde dikkate alınacak olması bakanlığın gerçek niyetini gözler önüne sermektedir.

İlk bakışta okulların öğrenciler ve veliler tarafından denetleneceği, bunun da eğitimin daha sağlıklı işlemesi için gerekli olduğu gibi bir görüntü ortaya çıksa da sonuç bunun tam tersi olacaktır. Öncelikle yanıtlanması gereken sorular şunlardır;

  • Öğrenci ve veli öğretmen ve yönetici denetimini hangi bilimsel kriterler üzerinden yapacaktır?
  • Öğretmenin öğrenci tarafından bir tür sınava tabi tutulması ve not ile değerlendirilmesi eğitim sürecindeki öğretmen-öğrenci ilişkisini nereye taşıyacaktır?. Bu durum öğretmenin öğrenciyi değerlendirme sürecini olumsuz etkilemeyecek midir?
  • Aynı şekilde öğretmenin veli tarafından bir tür sınava tabi tutulması ve not ile değerlendirilmesi öğretmen-veli ilişkisini olumsuz etkilemeyecek midir?
  • Böylesi bir uygulamayla öğretmen üzerindeki bu “Demoklesin Kılıcı” misali baskı ile birlikte mesleğini gerçek anlamda etik ilkeler üzerinden yürütebilmesi mümkün müdür?

Sorular daha da çoğaltılabilir. Bu sorularla yürüyecek bir sürecin çok sayıda olumsuz gelişmeyi beraberinde getireceği açıktır.

Performans değerlendirmesi uygulamasında öğretmenlerin yaptıkları işin niteliğinden çok “yüksek performans” üzerinden bireysel değerlendirmeye tabi tutulması, herkesin birbirinin “rakibi” olduğunu düşüncesi kendiliğinden geliştirecektir.

Bu uygulama ile ayrıca okullarda görev yapan eğitim emekçileri ile eğitimdeki çeşitli kademelerdeki yönetim organları (okul yönetimi, ilçe milli eğitim müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü vb) ile ilişkilerde koşullandırılmış ve bağımlılık (yaranma, tabi olma) ilişkilerini geliştirecektir. Üstelik bu durum sadece bununla da sınırlı kalmayacak, öğrenci ve velilerin öğretmenleri değerlendirmesi ile daha da karmaşık hale gelecektir.

Eğitim Sen olarak “performans değerlendirmesi” bahanesiyle öğretmenleri öğrenciler ve velilerle karşı karşıya getirecek, öğrenciyi memnun edilecek müşteri, öğretmeni cevval satış görevlisi olarak gören piyasacı mantığı eğitim sürecinin her aşamasında meşrulaştıracak böylesi bir uygulamayı onaylamamız mümkün değildir.

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim emekçilerine performans dayatması yaparak onları daha fazla çalıştırmaya kılıf hazırlamak yerine, öncelikle eğitimde yaşanan sorunlar karşısında neden kalıcı çözümler üretemediğini sorgulamalıdır.

Bu nedenle Bakanlık, eğer faydalı bir şey yapmak istiyorsa eğitim emekçilerinin performansını denetlemeden önce kendi performansını gözden geçirmelidir.

Eğitim Sen Genel Merkezi

3 thoughts on “Öğrenci ve Veliler Not Verecek

  1. Heh şimdi değerlendirme anketini bitirdim yaşasın herşey yoluna girecek! selam almaya üşenen müdürler medenileşecek! sırada kim var bakanlığı da değerlendirmek istiyorum bakalım öğretmenler bakanın performansından memnun muymuş??? Açın modülü not vericem :)))

  2. Beni değerlendiren en az benim kadar iyi olmalı ki objektifliği bir parça yakalayabilelim.Henüz dilekçe yazmayı beceremeyen toplumdan sağlıklı değerlendirme bekleyeceğiz.Daha zaman var.Hala gelişmekteyiz!

  3. Öğretmenlik iyice ayağa düştü. Eskilerde eti senin kemiği benim diyerek teslim edilirdik öğretmenlere; aynı mahallede oturup sevgimiz ve saygımızdan öğretmenimizin evi civarında asla oynamazdık. Anne babamız önünü ilikler, 45 derece eğik olarak konuşurdu öğretmenimizle. Büyüdük biz öğretmen olduk, dayağı geçtik kızsak bile veli eli belinde kapıya dikiliyor. Şimdi de değerlendirmeyi de veli yapsın, kökten itibar kalmasın. Böyle düşünüyorum, çünkü bizim toplumumuz eleştiri yapmayı, her yönden bakış açısı üretmeyi henüz tamamen bilemiyor. Yanlış biliyorsam da lütfen yanılayım…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.