ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ

Danıştay 30 Eylül’den sonra göreve başlayan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmemesini öngören düzenlemelerin yürütmesini durdurdu.

Danıştay 2.Dairesi 3.3.2010 gün ve E: 2009/5814 sayılı kararla söz konusu bentlerin yürütmesini durdurdu. Artık 30 Eylül’den sonra göreve başlayanlar da öğretim yılına hazırlık ödeneği alabilecek. Eğitim uzmanları kararın son 5 yılda alınmayan tüm öğretim yılına hazırlık ödeneklerini kapsadığını belirtti. (2010 2011 öğretime hazırlık ödeneği haberin devamında)

2010 2011 Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tüm örgütüne “Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği” konulu 16.9.2009 günlü, 5093 sayılı bir yazı göndermiş ve bu yazıda dayanak olarak da Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün aynı konulu 2.7.2009 günlü, 8302 sayılı yazısını göstermişti. Bu yazılarda 30 Eylülden sonra göreve başlayan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmemesi öngörülmüştü.

Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının anılan yazısının üçüncü paragrafı altındaki 30 Eylül’den sonra göreve başlayan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmemesini öngören (a) bendi ile bu yazının dayanağı olarak gösterilen Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün anılan yazısının beşinci paragrafı altındaki aynı içerikli (a) bendinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştı.

Danıştay 2.Dairesi 3.3.2010 gün ve E: 2009/5814 sayılı kararla söz konusu bentlerin yürütmesini durdurdu.

Böylece 30 Eylül’den sonra göreve başladığı gerekçesiyle öğretime yılına hazırlık ödeneği ödenmeyen öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesi önünde bir engel kalmadı.

Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı’nın söz konusu yürütmeyi durdurma kararının gereğini yerine getirerek 30 Eylülden sonra göreve başladığı gerekçesiyle öğretim yılına hazırlık ödeneği alamayan öğretmenlerin mağduriyetinin sona ermesi için tüm valiliklere gerekli duyuruyu yapması bekleniyor.

Öğretim yılına hazırlık ödeneği : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 32. maddesi uyarınca sene başında verilen ödenektir. 2009-2010 öğretim yılı ödeneği 515 TL olarak belirlenmişti.

ÖĞRETİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ DAVA KARARI DİĞER SAYFADA…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.