Öğretmen 16’ya Kadar Okulda Tutulamaz

Türk Eğitim Sen, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü‘nce verilen “Burdur’da ikamet ettiği halde kent dışındaki okullarda görev yapan öğretmenlerin, her gün saat 16.00’dan sonra görev yerlerinden ayrılmalarıyla” ilgili talimatı yargıya taşımıştı, dava sonuçlandı.

Sendikadan yapılan açıklamada; “kent dışındaki okullarda görev yapan öğretmenlerin, her gün saat 16’ya kadar görev yerlerinde kalmalarına yönelik yazılı talimatın, haksız ve eşitlikten uzak bir uygulama olduğu” belirtildi.

Açıklamada; “Bu haksız uygulama, köy ve kasabada çalışan öğretmenlerin cezalandırıldığı anlamına geliyor. Zor şartlar altında çalışan, günlük olarak yol masrafı çekip, okullarına geliş-gidiş yapan ve kırsal kesime hizmet veren bu öğretmen arkadaşlarımız kutsal bir görevi ifa etmektedir. Takdirlerin en güzeline layık olan bu arkadaşlarımızın ödüllendirilmesi gerekirken, mağduriyete maruz kalmaları üzücü ve düşündürücüdür.” denildi.

Türk Eğitim-Sen Burdur Şubesi, Burdur İli’nde görev yapan öğretmenlerin her gün saat 16:00’ya kadar görev yerlerinden ayrılmamalarına ilişkin işlemin kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali için dava açmıştı, dava Isparta İdare Mahkemesi tarafından sonuçlandırıldı.

Isparta İdare Mahkemesi’nin 2011/298 E., 2011/1270 K. Sayılı ve 21.12.2011 tarihli kararı ile işlemin iptaline hükmedilmiş olup; kararın gerekçesinde, “ilköğretim okulu öğretmenlerinin haftalık çalışma saatleri ile okullardaki günlük ders ve teneffüs sürelerinin mevzuatta ayrıntılı olarak düzenlendiği, bu süreler dışında görev yerinde kalmaya zorlanamayacakları” belirtilmiştir.

Mahkemenin 21.12.2011 tarih ve 2011/298 E., 2011/1270 K. sayılı kararı aşağıdadır.

Mahkeme Kararı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.