Öğretmen Yok, Tablet Bilgisayar Var

Eğitim Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız, Fatih Projesi kapsamında okullarda kullanılan tablet bilgisayarların yeterince incelenmeden uygulamaya konduğunu vurguladı. Yıldız, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e “Çocuklarımızın öğretmenleri yokken, tablet bilgisayarları öncelikli kılan gerekçe nedir?” diye sordu.

Eğitim Sen‘in açtığı dava sonrasında Danıştay 8. Dairesi’nin kararına göre; eğitim araç ve gereçlerinin Talim Ve Terbiye Kurulu bünyesinde incelemeden geçirilerek hem ilgili mevzuata hem de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesine ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesinde yer alan ilkelere göre uygunluğun denetlenmesi gerekmektedir.

Eğitim Sen’den yapılan açıklamaya göre; “Talim ve Terbiye Kurulu’na yapılan başvuru sonucunda Fatih Projesi kapsamındaki eğitim araç ve gereçlerinin, yani tablet bilgisayar, elektronik tahta ve dizüstü bilgisayar gibi materyallerin ‘incelenmediği’ cevabı yazılı olarak verilmiştir.

Üstelik bu incelemenin olmamasının gerekçesi, Danıştay 8. Dairesi’nin hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdiği, eğitim araç ve gereçlerinin ‘herhangi bir değerlendirme ve seçime gerek görülmeden’ uygulamaya konulması düzenlemesidir.”

Eğitim Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız, 300 binden fazla öğretmenin işsizliğe ve KPSS’ye mahkum edildiğini, öğrencilerin ise öğretmensiz bırakıldığını hatırlatarak, “Çocuklarımızın öğretmenleri yokken, tablet bilgisayarları öncelikli kılan gerekçe nedir?” diye sordu.

TABLETLER SINAV CENDERESİNDEN KURTARACAK MI?

Yıldız’ın Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e sorduğu sorulardan bazıları şöyle:
·    Eğitim sistemimizin temel sorunlarına çözüm üretilememesi eğitimin niteliğini nasıl etkilemektedir?
·    MEB tarafından e-öğrenmenin pedagojik boyutu ve ülkemizdeki etkinliği ile ilgili hangi bilimsel araştırma ya da çalışmalar yapılmıştır?
·    Okulların fiziki yapı ve donanım açısından yaşadığı eksiklikler nelerdir?
·    Engelli çocuklarımız, eğitim hakkından yeterince yararlanabiliyor mu?
·    Çocuklarına harçlık veremeyen, dişinden tırnağından artırarak dershanelere para yetiştirmeye çalışan velilerimizin sayısı giderek artarken, “tablet bilgisayarlar” çocuklarımızı sınav ve dershane cenderesinden kurtaracak mıdır?
·    Okullara yeterli ödenek ayrılmazken, velilerimizden çeşitli adlar altında para toplanmaya devam edilirken milyonlarca liralık ihalelerin yapılmasının nedeni nedir?
·    60 kişilik bir sınıfta tablet bilgisayarlarının hepsi aynı anda açık olduğunda, etrafa yayılan radyasyon miktarının ölçümü yapılmış mıdır?
·    MEB her sınıfı baz istasyonuna çevirebilecek bir projenin, çocuklarımızın sağlığı üzerinde yaratacağı olası etkileri araştırmış mıdır?

2 thoughts on “Öğretmen Yok, Tablet Bilgisayar Var

 1. Fatih projesi bir dünya projesidir.
  Halen Amerika da taklit etmeğe çalışmaktadır .
  Çocujklar ezberden kurtulacak, yaparak öğreneceklerdir.
  Öğretmenler de hergün ders hazırlamaktadan ve ders anlatmakdan kurtulacaklardır.
  Dersler yazlımı tablette hazırdır. Çocuklar bir gün evveldeb dersi öğrenip derse öğle gelirler. Dersde dersi pekiştirirler ve aktif hale gelirler. Yaparak öğrenirler .
  Zenginleştirilmiş kitap yanlızca Türkiye’de vardır .
  Kapitalist Amerika hala ebookları bi,le pahalı satmağa devam ediyor .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.