ÖSYM Başkanı Görevden Alınamıyor

Türkiye’yi skandallara boğan ÖSYM Başkanı’nın görevine son verilemiyor. AKP Hükümeti tarafından 3 Mart‘ta yürürlüğe konan ilgili kanunda “Görev süresi dolmadan başkanın görevine son verilemez.” hükmü bulunuyor. Tekstilci başkan tüm bu skandallara rağmen istifa etmezse, görevinden alınamayacak.

Görevini yerine “getiremeyeceğine” ilişkin sağlık kurulu raporu alınamazsa Demir, sadece istifa yoluyla görevinden ayrılabilir.

Görevden alınamıyor

ÖSYM’nin yeniden yapılandırılmasını öngören Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun 3 Mart‘ta yürürlüğe girdi.

Kanunda ÖSYM üyelerinin görevden alınmalarına ilişkin şu hüküm bulunuyor: “Görev süresi dolmadan başkanın görevine son verilemez. Ancak, atanmak için gerekli şartları taşımadığı ya da kaybettiğinin tespit edilmesi veya görevini yerine getiremeyeceğinin Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla tespit edilmesi ve resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde, Başkan görev süresi dolmadan atandığı usule göre görevden alınabilir.”

Eskiden nasıldı?

Demir, 22 Eylül 2010’da vekaleten, 29 Mart’ta da asaleten 4 yıllığına bu göreve atandı.

Yeni yasa yürürlüğe girmeden önce ÖSYM başkanları, üniversitede öğretim üyesi olarak çalışan profesörler arasından görevlendirme ile YÖK Başkanı tarafından bir yıllığına atanıyordu.

YÖK Başkanı atadığı kişiyi görevden alabiliyordu. Başkanının kadrosu çalıştığı üniversitede bulunuyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.