Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim Ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ”, 7 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğe göre 2014-2015 eğitim-öğretim yılında özel okullara gidecek olan 250 bin öğrenciye toplam 800 milyon TL`lik “destek” verilecektir.

Öğrenci başına verilecek destekler 2 500 TL ile 3 500 TL arasında değişecek olup, okul türlerine göre şu şekilde olacaktır;

-Okulöncesi kurumlarına gidecek öğrencilere 2 500,
-Özel ilkokullara gidecek öğrencilere 3 000,
-Özel ortaokullara gidecek öğrencilere 3 500,
-Özel liselere gidecek öğrencilere 3 500,
-Dershanelerden özel okula dönüşecek temel liselere 3 000 TL olarak belirlenmiştir.
-Organize sanayi bölgelerindeki özel meslek ve teknik liselerine verilecek destekler, öğrenci başına 3 800 TL ile 5 500 TL arasında değişmektedir.

AKP hükümeti, iktidara geldiği 2002 yılından bu yana özel öğretim ve özel öğretim kurumlarını çeşitli yöntemlerle desteklemiştir. Bu desteklerin çeşitli vergi indirimleri, teşvikler, imar düzenlemeleri, hazine arazilerinin tahsisi gibi yöntemlerle olduğunu biliyoruz. 2004 yılında, özel öğretim kurumlarının kapasitelerinin boş kalması sorununu, 10 bin öğrenciye burs vererek kapatmaya çalıştı ama bu teşebbüs idari yargıdan döndü. Bu arada özel öğretim kurumlarının bu eğitim sistemi içinde gördüğü işlevin de farkındayız.

Bu noktada şu soru akla geliyor;

Özel öğretim ve özel öğretim kurumlarına dönük bu destekler AKP iktidarının her döneminde artarak devam ederken, kamuya ait ilköğretim kurumlarına nakdi anlamda ödenek tahsis ediliyor mu?

Bilindiği gibi, MEB’e bağlı ortaöğretim kurumlarının türlerine göre ya bütçeleri vardır ya da bu okulların cari ihtiyaçlarının karşılanması için Bakanlık çeşitli kalemler altında ödenek tahsisi yapar. Bu konuda aksayarak da olsa işleyen bir sistem vardır. Ancak ilköğretim kurumları olan ilkokul, ortaokul ve okul öncesi kurumlarını bütçe bakımından değerlendirdiğimizde, hazin bir durumla karşı karşıya kalırız.

İlkokul ve ortaokullar elektrik, yakıt, su ve büyük onarım dışındaki cari giderler olan, telefon, internet, küçük bakım-onarım, bilgisayar bakımı ve onarımı, fotokopi giderleri, temizlik ve güvenlik hizmetleri gibi bir çok gideri kendi imkanlarıyla karşılamak zorundadırlar. Bu giderler için Bakanlık tarafından herhangi bir ödenek gönderilmez. 2013 yılında, basında, ilköğretim kurumlarına öğrenci başına 30 TL ödenek gönderileceği ile ilgili haberler çıkmış fakat bu haberler sadece haber olarak kalmıştır. Bu durum halen belirsizliğini korumaktadır. İlköğretim kurumlarımızda yöneticilik yapan meslektaşlarımız bu konuyu yakından bilmekte, bu konu, her kayıt döneminde çeşitli spekülasyonlara neden olmakta, MEB, “Kayıtlar sırasında hiçbir şekilde bağış adı altında öğrenci velilerinden para alınmayacaktır.” diyerek, velilerle, okul yöneticilerimizi karşı karşıya getirmektedir.

Kamu kaynaklarının, çeşitli adlar altında özel öğretim kurumlarına tahsis edilmesi ve bu yapılırken, kamuya ait ilköğretim kurumlarına ödenek verilmemesi anlaşılır bir durum değildir.

Bu noktada, Eğitim Sen Yürütme Kurulunun; “Eğitimin niteliğini yükseltmek ve gerçek anlamda nitelikli bir eğitim sistemi oluşturmak için, eğitimin temel bir insan hakkı olduğu kabul edilmeli, devlet tarafından herkese eşit ve parasız olarak sunulması gereken eğitimin aynı zamanda bilimsel, laik ve demokratik bir içerikte olması, herkesin kendi anadilinde eğitim hakkını güvence altına alması gerekmektedir…Eğitim hakkının temel ayaklarını oluşturan kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eğitim talebi gerçekleşmediği sürece, ne eğitimin niteliğini yükseltmek ne de eğitimde yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretmek mümkün değildir.” taleplerine katıldığımızı ifade ederek, özel öğretim kurumlarına öğrenci başına yapılacak olan bu yardımın benzerinin, ilköğretim kurumlarına da yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Abdullah DAMAR / Eğitimci-Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.