Özel Okullar Ayrı Sınav Yapmayacak

Özel okullar MEB‘in yapacağı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) ile öğrenci alacak ancak sadece Türkçe, matematik ve fen bilgisi derslerinin puanları dikkate alınacak. Puan hesaplamasına sadece bu yıl olmak üzere, öğrencinin 8’inci sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) eklenecek.

Puanlama 800 üzerinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak. TEOG’un ayrıntıları netleştiğinde özel okullar ayrı sınav hakkı isteyeceklerini açıklamıştı.

Sınavla öğrenci alan özel okulların nasıl öğrenci alınacağı açıklandı.

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği tarafından Yönetim Kurulu Eş Başkanı Cem Gülan ve Özel Okullar Kayıt Komisyonu Eş Başkanı Güler Kamer imzasıyla yapılan açıklamada, özel okulların Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı merkezi sınavlarla öğrenci alacağı belirtildi. Ancak Bakanlığın yapacağı 6 temel dersten 3’ünün, yani Türkçe, matematik ve fen bilgisinden yapılacak sınavların puanlarının dikkate alınacağı ayrıca puan hesaplaması yapılırken sadece bu yıl için öğrencinin Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) ekleneceği duyuruldu. En yüksek puan ise 800 olacak.

Açıklamada, Bakanlığın ilk kez bu yıl uygulayacağı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi’nin (TEOG) öğrenciyi süreç içinde değerlendirme açısından, özel okulların beklentileri ile örtüştüğü vurgulandı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve MEB Müsteşarı Yusuf Tekin ile yapılan görüşmeler sonrasında özel okullara öğrenci alımında bu yıl ayrı bir sınav yapmak yerine TEOG’a entegre olunmasına karar verildiği ancak farklı bir puanlama yapılacağı belirtildi. Farklı puan hesaplamasının nedeni ise şöyle açıklandı:

“Birinci neden ücretli okulların (yani özel okulların) tamamen ücretsiz olan resmi okullarla birlikte aynı listede tercih ettirilmesi imkansız. Çünkü tüm öğrencilik hayatı boyunca bu yerleştirmeye sadece bir kez hak kazanan öğrenciler önceliklerini ücretsiz olan resmi okullardan yana kullanacak. Bu nedenle özel okullar ayrı bir yerleştirme yaparak, gerçekten kendilerini tercih edecek, başarılı öğrencilere, özgür ve bağımsız ayrı bir hak tanımak istiyor. İkinci neden, özel okulların yerleştirme konusunda 1992 yılından bu yana velilere vermiş olduğu sözleri yerine getirme prensibi konusundaki tutumudur. Bu sözler nedeni ile, değerlendirme kapsamına alınan sınavların, Pisa gibi evrensel değerlendirmelerde dikkate alınan matematik, fen ve okuma becerilerine kaynaklık edecek temel derslerdeki sonuçların dikkate alınmasının daha uygun olacağı gerçeğidir. Bu nedenle Bakanlığımızın da sınayacağı 6 alandan sadece matematik, fen ve Türkçe, geçmişten beri uygulanan sınavların felsefesine uygun düşüyor. Yine öğrenci ve velilerine verilen sözler doğrultusunda, bu yıl için sadece 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanı, puan hesaplamasına dahil edilecek.”

Türkçe’nin ağırlığı daha fazla

Özel okullara öğrenci alımında izlenecek yol ise şu şekilde olacak:

– Özel okullar 2014-2015 öğretim yılında lise hazırlık veya birinci sınıfına Özel Okullar Yerleştirme Puanı (ÖYP) ile öğrenci alacak.
– ÖYP, Bakanlıkça gerçekleştirilecek merkezi Türkçe, matematik, fen ve teknolojibilgisi sınavları ile öğrencinin 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanından oluşacak.
– Türkçe’nin puan ağırlığı 3, Matematik’in 2 ve Fen’in de 2 olacak.
– Birinci sınavların ağırlığı yüzde 30, ikinci sınavların ağırlığı yüzde 70 olarak dikkate alınacak.
– Bir öğrencinin tüm merkezi sınavlardan 100 tam puan alması ve yine aynı öğrencinin 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanının 100 tam puan olması durumunda, ÖYP maksimum 800 puan olacak.
– Puan eşitliği durumunda sırasıyla T2,M2,F2,T1,M1,F1 puanı yüksek olan adaya, bunların eşit olması durumunda 8’inci sınıf YBP’si yüksek adaya, bunlarında eşit olması durumunda yaşı küçük adaya öncelik verilecek.

Özel okullar kayıt takvimini ve okulların taban puanlarını ise daha sonra açıklayacak. -hurriyet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.