Puan Sıralaması ve Taban Puan Açıklaması

Personel Genel Müdürlüğü, KPSSP10 Puan sıralaması ve öğretmen atama başvuru taban puanları ile ilgili bir açıklama yaptı.

İşte o açıklama; “Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla, Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanmakta olan Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2010) hükümler çerçevesinde 30.000 kadroya 18-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında elektronik ortamda başvuruların alınma ve onaylama iş ve işlemleri devam etmektedir.

Atamalar puan üstünlüğü esasına göre 31 Ağustos 2010 tarihinde tercihlerde dikkate alınarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

Alanlarında kaçıncı sırada olduklarını öğrenme amacıyla Bakanlığımıza başvuran öğretmen adayları ile bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberler üzerine, Alan Bazında Sıra Öğrenme Formunun neden yayınlanmadığına ilişkin Basın Açıklaması 18/08/2010 tarihinde Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Ancak bazı internet sitelerinde, kaynağı ve hazırlanış tarzı itibariyle Bakanlığımızla bağlantısı bulunmayan veriler doğrultusunda “2010 Yılı KPSS Lisans Branş Sıralaması” başlığı altında alan sıralamalarının yayınlandığına ilişkin haberler Bakanlığımıza ulaşmıştır. Sınav sonuçlarını değerlendirirken önceki Basın Açıklamasında yer verdiğimiz nedenlerinin yanı sıra dikkate alınması gereken pek çok husus içinde;

– Atamada 2009 ve 2010 yılı KPSSP10 puanlarının geçerli olduğunu,

– Halen Bakanlığımız bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların kadrolu öğretmenlik başvurularındaki tercihleri,

– Kimlerin Öğretmen olarak görev yapabileceklerine ilişkin Talim Terbiye Kurulunca verilen kararlar doğrultusunda,

o Atama yapılacak alanlara hangi bölüm mezunlarının başvuru yapabileceklerini,

o Bu bölümlerin birbirlerine karşı atamada önceliğe sahip olup olmadığını,

o Eğitim fakülteleri dışındaki adayların formasyon belgesine sahip olup olmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurulmadan, kimi basın yayın organlarında, internet sitesinde yer alan sıralama bilgileri tamamen doğru kabul edilerek Bakanlığın taban puan belirleme işleminin gerçekçi olmadığına ilişkin haksız eleştiriler yer almıştır. Bakanlığımızca taban puan belirleme işleminde alanların kendine özgü durumları göz önünde bulundurarak her alan için standart bir taban puan katsayısı yerine birbirlerinden bağımsız katsayılar uygulanmaktadır. Bu durumda bazı alanlarda taban puan üzerinde 3 katı potansiyel aday sayısı belirlenirken, bazı alanlarda da 3 katından az veya çok olabilmektedir.

Öğretmen adaylarının söz konusu sitelerde yayınlanan ve sıralamayı etkileyebilecek pek çok önemli değişken göz ardı edilmiş olma ihtimali yüksek olan bilgilere dayalı olarak yapacakları tercihler sonrasında karşılaşabilecekleri mağduriyetlerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır. Yaşanabilecek olumsuzluklar karşısındaki sorumluluk, bilgi paylaşımında bulunan kurum, kuruluş ve bilgiyi yayınlayan internet sitelerine ait olduğu kamuoyunun bilgisine sunulur.”

Personel Genel Müdürlüğü

Personel Genel Müdürlüğü’nün ilgili açıklaması için tıklayınız.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.