Sağlığımız İçin Grevdeler

Hekiminden hemşiresine, asistanından tıp öğrencisine on binlerce sağlık emekçisi, “Sağlıkta Dönüşüm Projesi”nin getirdikleri karşısında seslerini yükseltmek için beyaz önlükleri ile bu kez de görev olarak ‘grev’e çıkıyor. “Beyaz grev” ile bugün acil servisler ve yatan hasta servisleri haricindeki tüm sağlık hizmetleri duracak.

Hekimler ve bütün sağlık emekçileri tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara’da da bugün greve çıkacak. Acil servisler ve yatan hastalar dışında hiçbir sağlık hizmeti görülmeyecek. Sağlıkçılar sabah saatlerinde hastane ve işyerleri önlerinde toplanıp, öğlen de Abdi İpekçi Parkı’na yürüyecek,geç saatlere kadar taleplerini yüksek sesle dillendirecekler.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) öncülüğünde sağlık alanındaki örgütlerin katılımı ile iki günlük grev bugün başlayacak. Tüm işyerleri önünde sabah saatlerinde toplanıp, açıklamalar yapacak olan hekimler ve tüm sağlık emekçileri, Ankara Numune Hastanesi Bahçesi’nde toplanacak. Buradan Abdi İpekçi Parkı’na yürüyecek olan sağlıkçılar, taleplerini pankart ve dövizlerine, sloganlarına yansıtacaklar.

Abdi İpekçi Parkı’nda basın açıklamalarının ardından, geç saatlere kadar etkinlikler gerçekleştirecek olan sağlıkçılara, Ankara’daki diğer sendikalar, kitle ve meslek örgütleri de destek ziyaretleri yapacaklar.

KURUM HEKİMLERİ BORDROLARINI GÖSTERDİ

Öte yandan bugün yapılacak grev öncesi, TTB ve ATO Pratisyen Hekimler Kolları ile Pratisyen Hekimlik Derneği Ankara Şube üyesi hekimler Sağlık Bakanlığı önünde taleplerini dile getirdiler.

Burada konuşan Pratisyen Hekimlik Derneği Ankara Şube Başkanı Figen Şahpaz, ülke genelinde sayıları 1500’leri bulan hekimler adına konuştuğunu söyledi. Kurumlarına nakil yoluyla ve mecburi hizmet kurası ile geldiklerini ve Sağlık Bakanlığı ile de doğrudan koordineli bir ilişki içinde bulunduklarını belirten Şahpaz, buna rağmen Bakanlık tarafından yıllardır görülmediklerini, yok sayıldıklarını, ikinci sınıf muamelesi gördüklerini söyledi. Aylık gelirlerinin çıplak devlet memuru maaşı olduğunu, hiçbir ek gelirleri bulunmadığını, ortalama 2 bin TL aldıklarını, bugün emekli olan kurum hekimlerinin alacağı maaşın ise 1400 TL olduğunu vurgulayan Şahpaz, bordrolarını göstermekten utanmadıklarını, devletin hekimine bu maaşı layık görenlerin utanmasını beklediklerini ifade etti.

ALTERNATİF KAZANÇ YOLU GÖZÜKMÜYOR

Hafta içi mesailerinin sabah 09.00, akşam 18.00 olduğuna dikkat çeken Şahpaz, tam gün yasasıyla kendilerine verilen işyeri hekimliği yapma yetkisinin bu saatler dışında ya da hafta sonlarını kapsadığını söyledi. Bu saatlere uygun işyeri bulmanın mümkün olmadığını da belirten Şahpaz, dolayısıyla kurum hekimleri için alternatif bir kazanç yolunun gözükmediğini dile getirdi.

Aile Hekimliği’ne ilişkin dayatmaları da eleştiren Şahpaz, “Sağlık Bakanlığı’ndan talebimiz, kurum hekimlerine gereken önem ve değerin verilmesi, mesleğimizi layıkıyla yapmamız önündeki bütün engellerin kaldırılması, kurum hekimleri dahil, tüm sağlık çalışanlarının temel ücretlendirilmesinde emekliliğe yansıyan düzenleme ve iyileştirmeler yapılmasıdır” dedi.

Açıklamanın ardından hekimler bordrolarını ve taleplerini içeren dilekçelerini Sağlık Bakanlığı’na ilettiler.

HACETTEPE’Lİ PRATİSYEN HEKİMLER DE SESİNİ YÜKSELTTİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi asistan hekimleri de grev önceki Hastane Bahçesi Heykel önünde biraraya gelerek, bugün başlayacak greve “katılım” çağrısı yaptılar.

Asistan hekimler adına konuşan Melike Koşarsoy, halka “Öğretim üyesi, uzman hekimi, asistan hekimi, tıp öğrencisi, hemşiresi, sağlık teknikeri, yardımcı sağlık personeli ve diğer sağlık çalışanları olarak size sesleniyoruz! Her birimizin zincirinde bir halka olduğu sağlık sisteminin her geçen gün daha da kötüye gittiğini biliyor ve bunu sizlere duyuruyoruz” diye seslendi. Bu gidişe “dur” demenin zamanının geldiğini, hatta geçtiğini kaydeden Koşarsoy, “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı altındaki uygulamaların halk sağlığını tehdit eder boyutlara geldiğini örnekleriyle anlattı. Farkında oldukları sıkıntıları da aktaran Koşarsoy, tepkilerinin, “dayatılan sistemin sonucu olarak halkın, tıp eğitiminin; sağlık çalışanlarının ödeyeceği bedele yönelik” olduğunu söyledi. “Ve bu bedel, ne yazık ki insan sağlığı!” diyen Koşarsoy, bugün başlayıp, iki gün sürecek greve katılım ve destek çağrısı yaptı.

GÖREV YERİNE GREVE!

Sağlık alanında örgütlü sendika ve meslek örgütleri, 13 Mart’ ta gerçekleştirdiği mitingin ardından aldığı ‘Beyaz Grev’ kararını bugün hayata geçerecek. Hekiminden hemşiresine, asistanından tıp öğrencisine on binlerce sağlık emekçisi, aldıkları iki günlük grev kararı süresinde acil servisler ve yatan hasta servisleri haricindeki tüm sağlık hizmetlerini durduracak.

TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, düzenleyecekleri grevin AKP hükümetinin “her şeyin fiyatını bilen ama hiç bir şeyin değerini bilmeyen” anlayışla sağlık sektörünü piyasalaştırmaya çalışan politikalarına karşı on binlerce sağlık çalışanıyla gidecekleri grevle büyük bir uyarı yapacaklarını söyledi.

Demirdizen, kendilerini greve götüren en temel sebebin ise mesleki değerlerin, saygınlığın ve çalışma ortamından kaynaklanan başta şiddet olmak üzere hasta hekim ilişkisinin bozulmasından kaynaklı ortaya çıkan kırılganlık ve öfke olduğunu söyledi. Mevcut sağlık hizmeti ortamında yaşanan sıkıntıların başında ise çalışma sürelerinin uzatılması, çalışma koşullarının zorlaştırılması, sağlık emekçilerinin daha uzun süre çalışıyor olmasından dolayı bir takım hizmet gerekliliklerinin yerine getirilememesi ile oluşan baskılar geldiğini belirten Demirdizen, bunun yanı sıra tıp eğitimi sırasında da ciddi sıkıntılar olduğunu söyledi.

‘TALEPLERİN BAŞINDA ÖZELLEŞTİRMENİN KALDIRILMASI GELİYOR’

Aldıkları grev kararı ile birlikte tüm bu yaşanan sorunlara karşı seslerini yükselteceklerini kaydeden Demirdizen, grev süresi boyunca da hastane önlerinde meydanlarda sağlık emekçilerinin taleplerini dile getireceklerini söyledi. Taleplerinin başında iyi ve nitelikli bir sağlık hizmetini tahrip eden özelleştirme programın durdurulması geldiğini ifade eden Demirdizen, sağlık çalışmalarını birbirinin rakibi haline getirmiş olan performans sisteminin kaldırılmasını talep edeceklerini vurguladı. Demirdizen, “Hastalardan alınan katkı katılım paylarının kaldırılmasını istiyoruz. Kendileri için daha insani çalışma koşulları istiyor hekimler. Her hastayla yeterince ilgilenebileceği, nitelikli sağlık hizmeti verebileceği, yanında çalışan meslektaşını bir gelir tehdidi görmeden çalışabileceği bir sağlık hizmeti istiyoruz. Yöneticilerin yönetici anlayışlarından kaynaklanan mobing başta olmak üzere sağlık ortamındaki şiddetin ortadan kalkmasını istiyoruz. Hastalarla, hekimler ve sağlık çalışanlarının aslında taraflar değil iyi bir sağlık kurumu için birlikte ortak hareket etmesi gereken taraflar olarak bir arada olan gruplar olmasını talep ediyoruz” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.