Sağlıkçılar Çok Ses Tek Yürek

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Eczacıları Birliği TEB), Türk Diş Hekimleri Birliği (TDHB) , Dev Sağlık-İş’in de aralarında olduğu 16 örgüt bugün Ankara’da “çok ses, tek yürek” oldu.

Ankara Garı’ndan Sıhhiye Meydanı’na yürüyen sağlık emekçileri, emek ve demokrasi güçlerinin de katılımı ile hep bir ağızdan “İyi, ulaşılabilir, ücretsiz sağlık hizmeti” istedi, AKP’nin sağlık politikalarına “hayır” dedi.

KIŞI BAHARA ÇEVİRDİLER

Günlerdir klipli, afişli, sloganlı çalışmalarla Ankara’da “çok ses tek yürek” olma çağrıları yapan doktorlar, eczacılar, hemşireler ve teknisyenlerin de aralarında bulunduğu sağlık emekçileri sabah erken saatlerde Ankara Garı önünde toplandı.

Günlerdir dondurucu bir soğuğun olduğu Ankara’ya gelen sağlıkçılar deyim yerindeyse “kışı bahara çevirdi”, güneşi de beraberinde getirdi, beyaz önlükleri, balonları, pankart ve dövizleriyle Ankarayı beyaza boyadı.

Yürüyüş kortejinin en önünde, “Sağlıkta özelleştirmeye karşı çok ses, tek yürek” pankartı açıldı. Alanın her tarafında yürüyüş ve mitingin ana teması olan, “Herkese sağlık, güvenli gelecek” pankart ve dövizleri açıldı.

TTB ve ona bağlı tabip odaları, üniversitelerin Tıp Öğrenci Kolları kendi talepleri ve pankartlarını açtı, seslerini yükseltti. Hekimi, hocası, tıp öğrencisi hep birlikte, “Baba beni tıp’a gönderme” ve “Hekimi özelleştiren yasalara hayır” sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın sayılarının az olduğunu belirterek, küçümser açıklamalarına vurgu yapan hekimler sık sık “Recep Akdağ baksana, kaç kişiyiz saysana” sloganı attı. Asistan hekimlerin ve tıp öğrencilerinin kalabalıklığı dikkat çekerken, “Parasız, nitelikli, anadilde eğitim” öne çıkan talepler arasında yer aldı.

Her örgütün kendi aralarında oluşturdukları müzik gruplarıyla, düdükleri, davul zurnalarıyla renkli görüntüler oluşturdukları, oldukça coşkulu oldukları gözlendi. Bölge tabip odalarının öne çıkardığı talepleri ise “anadilde sağlık hizmeti” oldu.

İLK KEZ BU KADAR KİTLESEL OLDULAR

Eczacılar da belki ilk kez bu kadar kalabalık şekilde alana çıktı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’de onay bekleyen yasaya atıf yapan eczacılar, “Çankaya ilaç reklamını onaylama, halkın sağlığıyla oynama” diyerek, yasanın veto edilmesini istedi. “Yıllarca mücadele ettiğimiz eczane teknisyenlik hakkımızı istiyoruz”, “Markette ilaç satmak halkın sağlığıyla oynamaktır” gibi çok sayıda pankart ve döviz taşıyan eczacılar, temsili maket ilaç paketleriyle marketlerde ilaç satışını protesto etti.

MİTİNG, KATILIM NEDENİYLE GEÇ BAŞLADI

Katılımın yoğun olması nedeniyle miting saatinden geç başladı. Sıhhiye Meydanı hekimlerle dolarken, kortejin diğer ucu henüz Ankara Garı’ndan hareket etmemişti. Yürüyüş ve mitinge hemşire dernekleri de kendi pankartları ile kitlesel katıldı.

Yürüyüşün bitiminin ardından eylemi destekleyen örgüt başkanları kürsüden katılımcıları selamladı. Daha sonra miting konuşmaları gerçekleştirildi.

Kürsüde Ankara Tabip Odası’na bağlı hekimlerden oluşan müzik grubu yürüyüş ve miting başlayana kadar müzik dinletisiyle kitleyi coşturdu. Ayrıca miting başlarken, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden öğrencilerin oluşturduğu müzik grubu da bir konser verdi.

SAĞLIKÇILARI YALNIZ BIRAKMADILAR

Sağlık emekçilerini, emek ve demokrasi güçleri ile Ankaralılar da yalnız bırakmadı. Mitinge, Emek Partisi Genel Başkanı Levent Tüzel, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, DSP’den Hasan Erçelebi, CHP PM üyeleri, Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, KESK Genel Başkanı Döndü Taka Çınar, KESK’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri, ABF Genel Başkanı Ali Balkız’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda emek örgütü temsilcileri destek verdi.

EMEP, ÖDP, TKP gibi partilerin kitlesel de katıldığı mitinge, ayrıca DİSK Genel-İş kitlesel destek verdi. Alevi Bektaşı Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve diğer Alevi örgütleri; direnişteki Ontex işçileri ve Adana Numune Hastanesi’nde direnişleri süren taşeron işçileri de kontejlerde yer aldılar.

‘SAĞLIĞIMIZ TEHLİKEDE’ DEDİLER

Hekimler ve tüm sağlık emekçileri “sağlığımız tehlikede” uyarısı yaptılar. Yürüyüş ve mitingde; şu talepler, değerlendirmeler öne çıktı:

*Sağlıkta dünya sıralamasında seksenyedinciyiz. Oysa sağlığa çok para harcıyoruz

*Doktorlar çok hasta bakıyor, çok hasta ameliyat ediyor. Hastaya gerektiği kadar zaman ayıramıyor,

*Vergi yetmiyor, prim yetmiyor, artık vatandaş sağlığı için cebinden daha fazla para harcıyor,

*Doktor doktor geziyoruz, iyi bir sağlık hizmeti aldığımızdan emin değiliz,

*Doktorlar, sağlıkçılar sağlık sisteminden rahatsız. Bu, vatandaş için iyi bir şey değil.

*Sağlık sistemi söylendiği gibi iyi gitmiyor, hastaneler ticarethane, hastalar pazardaki müşteri oldu,

*İyi bir sağlık hizmeti vatandaşın en doğal hakkıdır,

*İyi sağlık hizmeti almak için bu ülkenin vatandaşı olmak yeter.

*Sağlık hizmetini üreten biz sağlık çalışanları, ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın mağduru olmak istemiyoruz, iş güvencesi istiyoruz,

*Emeğimizin karşılığı olan, kalıcı ve güvenceli, yaşamımızı insanca sürdürebileceğimiz ücret ve özlük hakları istiyoruz,

*Topluma eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti sunmak istiyoruz,

*İnsanca çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz.

*Çok ses, tek yürek hakkımız olanı istiyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.