Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”

4+4+4 Eğitim Yasası’nın tartışıldığı günlerde, yasayı eleştiren CHP-ÖDP-EMEP-TKP gibi sol-sosyalist partiler ve Eğitim Sen-Eğitim İş gibi eğitim sendikalarının en önemli argümanlarından birisi, seçmeli “Din, ahlak ve değerler” paketi içinde yer alan “Hz. Muhammed’in Hayatı”, “Kur’an-ı Kerim” ve “Temel Dini Bilgiler” gibi derslerin, gerek mahalle baskısı, gerekse okul idareleri tarafından öğrencilere dayatılacağı ve bu derslerin “seçmeli/zorunlu” dersler olacağıydı.

Biz, o dönemde, seçmeli ders paketlerinin olumlu olduğunu, öğrencilere seçenek sunacağını, okul idareleri ve mahalle baskısı ne kadar etkili olursa olsun öğrenci ve velilerin ihtiyaç duydukları alanda ders seçimi yapacaklarını ve seçmeli ders sisteminin toplumun sosyolojik yapısına uyum sağlayarak, olağanlaşacağını ifade etmiştik.

Yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden iki öğretim yılı geçti ve bugünlerde 4.sınıf öğrencileri, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için ders seçimi tercihlerini gerçekleştiriyor.

MEB’in 2012-2013 ve 2013-2014 eğitim-öğretim yılında hangi seçmeli derslerin, kaç öğrenci tarafından seçildiğini açıkladığı verilere baktığımızda, sol-sosyalist partiler ve eğitim sendikalarının, seçmeli ders paketleri konusundaki öngörülerinin gerçekleşmediğini görüyoruz.

MEB verilerine göre, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında en fazla tercih edilen seçmeli dersler ve bu dersleri tercih eden öğrenci sayıları şu şekilde; (1)

1-Matematik Uygulamaları – 783 bin 727 tercih.
2-Yabancı Dil – 654 bin 818 tercih.
3-Hazreti Muhammed’in Hayatı – 426 bin 836 tercih.
4-Spor ve Fiziki Etkinlikler – 422 bin 265.

Aynı veriler, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ise şu şekilde; (2)

1-Matematik Uygulamaları – 879 bin 335 tercih.
2-Yabancı Dil – 851 bin 641 tercih.
3- Kur’an-ı Kerim – 682 bin 522 tercih.
4- Spor ve Fiziki Etkinlikler – 435 bin 147 tercih.

Bu verilere göre, öğrenciler ve veliler, seçmeli ders tercihleri yaparken, sözünü ettiğim kurumların iddialarının aksine istedikleri dersleri tercih etmiş, her iki eğitim-öğretim yılında da matematik uygulamaları ile yabancı dil dersleri ilk sıralara yerleşmiştir. Seçmeli din paketi içinde yer alan “Hazreti Muhammed’in Hayatı” ve “Kur’an-ı Kerim” dersleri üçüncü sırada tercih edilen ders olurken, “Temel Dini Bilgiler” dersi ilk sıralarda tercih edilen dersler arasında yer bulamamıştır.

Bu veriler ışığında, din paketi içinde yer alan derslerin “seçmeli/zorunlu” dersler olacağını iddia eden kurumların kamuoyuna ve üyelerine bir özür borcu vardır.

Bizim, din eğitimi ve öğretimi konusundaki düşüncemiz, Anayasa’da yer alan zorunlu “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” derslerinin zorunlu dersler arasından çıkarılması ve yerine bütün dinlerin gelişimini anlatan “Dinler Tarihi” adında bir dersin seçmeli olarak okutulmasıdır.

(1) http://www.memurlar.net/haber/344984/ Erişim Tarihi: 14.02.2015
(2) http://www.kamudan.com/ortaokullar-en-cok-hangi-dersi-secti-15698.html Erişim Tarihi: 14.02.2015

Abdullah DAMAR / Eğitimci-Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.