Sendikalı Olmayan Memur Greve Çıkabilir mi?

Memurun grev hakkı var mı?

Memur greve çıkabilir mi?

Memur grev yaparsa ceza alır mı?

Memurların grev yapması yasal mı?

Sendikalı olmayan memur grev yapabilir mi?

Son yıllarda çok sık iş bırakma eylemleri olsa da hala memurların aklında bazı soru işaretleri bulunmakta.

Memur Greve Çıkabilir mi? Ceza Verilir mi? başlıklı haberimiz bu konuda aydınlatıcı olacaktır.

Yeni bir soru; “Sendikalı olmayan memur greve çıkabilir mi?”

Bu soruya en güzel yanıt son günlerde Danıştay 12. Daire‘sinin verdiği karar olacaktır.

Danıştay 12. Dairesi, “herhangi bir sendika üyesi olmayan kamu emekçisinin greve katılması nedeni ile tesis edilen disiplin cezasını” Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesine aykırı buldu.

Çanakkale’de sendika üyesi olmadan önce sendikanın ilan etmiş olduğu greve katıldığı için 1/30 maaş kesim cezası verilen öğretmenin itirazı Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Kararın bozulması istemiyle görüşülen dava sonucunda Danıştay 12. Dairesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü” başlıklı 11. maddesi uyarınca verilen cezanın geri alınması gerektiğine karar verdi.

Her ne kadar daha sonra üye olsa da, grev sırasında sendikalı olmayan öğretmene yine de ceza verilemeyeceği karara bağlanmış oldu.

Sonuç olarak sendikalı memurun greve katılması herhangi bir suç teşkil etmememekte ve cezai yaptırım gerektirmemektedir. Danıştay kararına göre sendikalı olmayan memurun sendikal eyleme destek olması da geçerli bir mazeret olarak görülmüştür.

Danıştay 12. Dairesi Esas No: 2013/10057 , Karar No: 2013/10231 için tıklayınız.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.