Sonuçlanan Rotasyon Davaları

Müdürlerin rotasyonunda bazı atamalar yargıdan dönmeye devam ediyor. Haksızlığa uğradığını düşünen bazı müdürler gerekçeleriyle birlikte idare mahkemelerine başvurmakta ve bazı idare mahkemeleri rotasyon uygulaması hakkında yürütmeyi durdurma kararları vermektedir.

Sendikaların açtığı davaların yanısıra bireysel olarak açılan bir çok dava da mahkemelerde görülmeye devam ediliyor.

Bugüne kadar basına yansıyan bazı rotasyon kararları haberimizin devamında verilmiştir.

Müdürlerin Rotasyonu, dava sonuçları

1-Edirne Bölge İdare Mahkemesinin 2010/442 Esas sayılı Y.D. kararı

Kırklareli ilinde görev yapmakta olan davacının Mahkeme kararının gerekçesinde; 5 yıllık sürenin hesabında dönüştürme yolu ile Anadolu türüne çevrilen bir okul ile düz lisede geçirilen sürelerin birleştirilemeyeceği ve lise düzeyinde okul müdürü olarak görev yapılırken ilköğretim düzeyindeki bir okula zorunlu olarak atama yapılamayacağından dolayı yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

2-Edirne Bölge İdare Mahkemesinin 2010/445 Esas sayılı Y.D. kararı

Edirne ilinde görev yapmakta olan davacının Mahkeme kararının gerekçesinde; Halk Eğitim Merkezi müdürü iken Kız Teknik ve Meslek Lisesine zorunlu olarak atanan davacının eğitim kurumlarının derece ve türlerine aykırı olarak atamasının gerçekleştirildiği bu nedenden dolayı hukuka aykırılık oluştuğu belirtilmiştir.

3-Edirne Bölge İdare Mahkemesinin 2010/458 Esas sayılı Y.D. kararı.

Kırklareli ilinde görev yapmakta olan davacının son beş yıl içerisinde görev yaptığı okulun başka bir okul ile birleşmesinden dolayı atamasının yürütmesi durdurulmuştur.

4-Bursa İdare Mahkemesinin 2010/863 Esas sayılı Y.D. kararı

Yalova ilinde görev yapmakta olan davacının Mahkeme kararının gerekçesinde; Davacının tercih ettiği okullardan birine atamasının yapılmaması durumunda, önceki görev yeri olan okulun Anadolu Lisesi statüsüne uygun olmak kaydıyla boş bulunan eğitim kurumlarından birisine bilgisayar kurasıyla atamasının yapılmasının mümkün olduğu, eğer boş bulunan okullar arasında görev yaptığı eğitim kurumunun niteliğine ve durumuna uygun eğitim kurumu yok ise zorunlu yer değiştirmesinin 1 yıl süreyle ertelenmesinin zorunlu olduğu söylemiştir.

5-Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin 2010/875 Esas sayılı Y.D. kararı.

Kocaeli ilinde görev yapmakta olan davacının son beş yıl içerisinde görev yaptığı okulun dönüşüme uğradığından dolayı atamasının yürütmesi durdurulmuştur. İlgili yargı kararında, 5 yıllık sürenin hesabında; dönüştürülen okulun dönüştürme tarihinin baz alınması gerekliliği ve bu nedenle beş yıllık sürenin dolmadığı belirtilmiştir.

6-Denizli İdare Mahkemesinin 2010/1056 Esas sayılı Y.D. kararı

Denizli ilinde görev yapmakta olan davacının Fen Lisesinden bir ilköğretim okuluna atanmasında görev yaptığı kurumun niteliğinin dikkate alınmadığından dolayı atamasının yürütmesi durdurulmuştur.

7- Denizli İdare Mahkemesinin 2010/1059 Esas sayılı Y.D. kararı ile Denizli İdare Mahkemesinin 2010/1089 Esas sayılı Y.D. kararı.

Denizli ilinde görev yapmakta olan davacıların son beş yıl içerisinde görev yaptıkları okulların dönüşüme uğradığından dolayı atamasının yürütmesi durdurulmuştur.

8-Sivas İdare Mahkemesinin 2010/1171 Esas sayılı Y.D. kararı

Sivas ilinde görev yapmakta olan davacının Mahkeme kararının gerekçesinde; zorunlu yer değiştirme kapsamına alınan bir eğitim kurumu müdürünün öncelikle değerlendirme puanı göz önünde bulundurularak tercihlerine, tercih ettiği okullara puanının yetmemesi halinde ise görev yapmakta olduğu eğitim kurumunun niteliğine ve durumuna uygun bir eğitim kurumuna bilgisayar kurası ile atanmasının esas olduğu, durumuna uygun atanabileceği kurum yoksa bir sonraki zorunlu yer değiştirme dönemine kadar atamasının ertelenmesi gerektiği, davacının görev unvanının lise düzeyinden ilköğretim düzeyine düşürülmesi sebebiyle dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir.

Haberin devamı için tıklayınız.

5 thoughts on “Sonuçlanan Rotasyon Davaları

  1. Neden geçici 1. maddeyi kimse görmek istemiyor.
    Geçici 1. Md: Bu yönetmeliik yayınlandığı tarihte asaleten yönetici olanlar görevlerine devam ederler ancak farklı kkurum ya da yönetim kademelerine tayin isteyenler bu yönetmelik hükümlerine tabidir.

    Bu durumda tayin istemeyenler???? Bu yönetmelik hükümlerine tabii olmaması gerekmiyor mu?
    Neden bu büyük resim görülmüyor da herkes küçük resimler ile (aralardaki maddeler ile ) uğraşıyor.?

  2. Neden kimse bu kararın geriye yönelik işlememesi gerektiğini düşünmüyor. Beş yılını doldur”muş” okul müdürleri yarın üç yılını doldur”muş” a dönüşürse ne diyeceksiniz? Muşlarla ilgili yönetmeliğin geriye işletilmesi doğru mu? 2009 da çıktıysa 2014 de beş yılını doldurmuş olanları kapsaması gerekir. İnsanlar yıllarca çalışıp yol parasından azami oranda kurtulmak için yakın bir yere gelmeye çalışır. Sonra bigisayar kurasıyla 100 km öteye. Hiç bir resmi kuruma uygulanmayan bu uygulama neden yalnız esasta öğretmen olan okul müdürlerine uygulanır. Hani anayasanın eşitlik ilkesi? Aynı ilçe içinde değişiklik olsa anlarız. Okul okuldur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.