» Kût’ül-Amâre Kutlamalarını Kim Kaldırdı?  » Asker Üniformalı Gösteriye İnceleme  » Danıştay: İş Bırakma Sendikal Faaliyettir  » Ortaylı: “Müfredatı Hazırlayanlar Düşük”  » Kutlu Doğum Haftası Kaldırıldı mı?  » Kursiyerlere Ek Ders Ücreti Ödenecek mi?  » MEB: “Saatle İlgili Çalışmamız Yok”  » Eğitim Sen’den Pisa 2015 Raporu  » 2017 Nöbet Görevi Ücreti Artıyor  » Eğitim Sen: Diyarbakır’da Tüm Üyelerimiz Göreve Döndü  » Dersler Daha Geç Başlayacak  » 8 Kentte Kar tatili  » TBMM Genel Kurulunda Terör Kınandı  » Artvin’de ve Giresun’da Okullar Tatil  » O İlde Okullar Bir Gün Tatil Edildi  » Türkiye Okuduğunu Anlamıyor!  » 934 Öğretmen Daha Göreve İade Edilecek  » Türkiye PISA 2015’te Sınıfta Kaldı  » Eğitim İş MYK’dan Eğitim Sen’e…  » 2017’de Hangi Günler Tatil?  » MEB: Hababam Sınıfını İzleyin  » Ekmek ve Kirada Alım Gücü Geriledi  » 1500 Engelli Öğretmen Atanacak  » Eğitim İş: “Başkanlık Sistemine Hayır”  » Greve Ceza AİHM’den Döndü  » Üç Yeni Sınav Görevi  » “Tazminatlar Dayanışmaya Aktarılacak”  » Yeni EBA Yayında  » Türk Eğitim Sen: “Başkandan Memur-Sen’e Ayar”  » İlk ve Orta Dereceli Okullar Tatil Edildi 
Eğitim Haberleri

Sonuçlanan Rotasyon Davaları

A+  A- Sonuçlanan Rotasyon Davaları

9-İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 2010/1725 Esas sayılı Y.D. kararı

İstanbul ilinde görev yapmakta olan davacının Mahkeme kararının gerekçesinde; “…iptal kararının, işlemi tüm sonuçları ile ortadan kaldıracağı ve davacının atanma kararı ile yargı kararı uyarınca verilen iptal kararı uyarınca tekrar eski görevine dönme tarihi arasında geçen dönemin eski okulunda geçmiş hizmeti olarak sayılacağı açık ise de 5 yıllık çalışma sürecinin hesabının fiilen kesintisiz ve de en son göreve başlama tarihinden itibaren hesaplamasının yönetmeliğin 22. maddesinin düzenlenme amacına daha uygun olacağı açıktır.” Denilmektedir. Kısaca, yargı kararı ile eski kurumlarına dönenlerin 5 yıllık çalışma süresini hesaplanırken yargılama öncesi hizmet süreleri hesaba katılmayacaktır.

10-Trabzon İdare Mahkemesinin 2010/1012 Esas sayılı Y.D. kararı

Trabzon İdare Mahkemesinin 2010/1012 Esas sayılı kararında, yukarıda yer alan hükümleri kıstas alarak; düz lise iken 2005 yılında Anadolu lisesine 2010 yılında da fen lisesine dönüştürülen bir okulda görevli müdür için uygulanan rotasyon işleminin durdurulmasına karar vermiştir.

Trabzon İdare Mahkemesinin 2010/1012 Esas sayılı kararında gerekçe olarak; “Mili Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte açık bir hüküm bulunmamakta ise de yönetmeliğinin 22. maddesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerlerinin yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirileceğinin hükme bağlanmış olduğu, dönüştürme yolu ile oluşan ve davacının görev yaptığı düz lisesi, Anadolu lisesi ve fen lisesinin her birinin bir birbirinden farklı nitelikte ve türdeki eğitim kurumları oldukları, ayrı yönetmeliklerinin bulunduğu ve bu okulların her birisine yönetici olarak atana bilmek için ayrı koşulların arandığı hususların göz önünde bulundurulduğunda, davacının; Anadolu lisesinde ve düz lisede çalıştığı sürelerin beş yıllık zorunlu çalışma süresinin hesabında dikkate alınmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.” İbaresini kullanmıştır. “Davacının bulunduğu eğitim kurumunda 5 yıllık zorunlu çalışma süresini doldurmadığı anlaşıldığından davacının görev yaptığı fen lisesinin zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak ilan edilmesine ilişkin işlemde hukuka ve mevzuata uygunluk görülmemiştir.” Hükmünü açıklamıştır.

11- Sivas Bölge İdare Mahkemesinin 2010/299 YD İtiraz Nolu kararı

Erzincan ilinde görev yapmakta olan davacının Mahkeme kararının gerekçesinde; Erzincan Merkez Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda Müdür olarak görev yapmakta iken, bu okullardan tür itibari ile farklı olduğu açık olan, Erzincan Merkez Fırat İlköğretim Okuluna Müdür olarak atamasının yapılmasında hukuka uygun bulunmadığı söylenmiştir.

Yukarıdaki yargı kararları incelendiğinde;

1- Okul Müdürünün görev yapmakta olduğu okulun başka bir okul ile birleşmesi halinde, okulların birleşme tarihi, 5 yıllık sürenin hesabında başlangıç olarak ele alınmaktadır.

2- Okul Müdürünün görev yapmakta olduğu okulun başka bir okula dönüştürülmesi halinde, dönüştürülme tarihi, 5 yıllık sürenin hesabında başlangıç olarak ele alınmaktadır.

3-Okul Müdürünün, görev yapmakta olduğu eğitim kurumunun niteliğine ve durumuna uygun bir eğitim kurumuna atamasının yapılması gerekmektedir. (Örneğin görev unvanı lise düzeyinden ilköğretim düzeyine düşürülemez. Fen Lisesinden ilköğretim okuluna, Halk Eğitim Merkezinden İlköğretim okuluna atama yapılamaz)

4-Okul Müdürünün durumuna uygun atanabileceği kurum yoksa bir sonraki zorunlu yer değiştirme dönemine kadar atamasının ertelenmesi gerekmektedir.

5-Okul Müdürünün önceki görev yeri olan okulun statüsüne uygun olmak kaydıyla zorunlu yer değiştirmesi yapılabilir. Örneğin Anadolu Lisesinden, Anadolu lisesine rotasyon uygulaması yapılabilir. Eğer boş bulunan okullar arasında Okul Müdürünün görev yaptığı eğitim kurumunun niteliğine ve durumuna uygun eğitim kurumu yok ise zorunlu yer değiştirmesinin 1 yıl süreyle ertelenmesi gerekmektedir.

6-Eğitim kurumlarının derece ve türlerine aykırı olarak atama yapılamaz. (Örneğin Halk Eğitim Merkezinden Kız Meslek Lisesine atama yapılamaz)

7-Yargı kararı ile eski kurumlarına dönen Okul Müdürünün 5 yıllık çalışma süresi hesaplanırken yargılama öncesi hizmet süreleri hesaba katılmayacaktır. 5 yıllık sürenin hesabında yargı kararı ile okula dönerek göreve başlanılan tarih, başlangıç olarak ele alınacaktır.

Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

1 2

Bu haber GÜNCEL kategorisi altında 19 Aralık 2010 tarihinde eklenmiştir. "Sonuçlanan Rotasyon Davaları" başlıklı haberimize yapılan yorumları RSS bağlantısı ile takip edebilirsiniz.

 1. Cafer AVCI

  Neden geçici 1. maddeyi kimse görmek istemiyor.
  Geçici 1. Md: Bu yönetmeliik yayınlandığı tarihte asaleten yönetici olanlar görevlerine devam ederler ancak farklı kkurum ya da yönetim kademelerine tayin isteyenler bu yönetmelik hükümlerine tabidir.

  Bu durumda tayin istemeyenler???? Bu yönetmelik hükümlerine tabii olmaması gerekmiyor mu?
  Neden bu büyük resim görülmüyor da herkes küçük resimler ile (aralardaki maddeler ile ) uğraşıyor.?

 2. hacı demirci

  Neden kimse bu kararın geriye yönelik işlememesi gerektiğini düşünmüyor. Beş yılını doldur”muş” okul müdürleri yarın üç yılını doldur”muş” a dönüşürse ne diyeceksiniz? Muşlarla ilgili yönetmeliğin geriye işletilmesi doğru mu? 2009 da çıktıysa 2014 de beş yılını doldurmuş olanları kapsaması gerekir. İnsanlar yıllarca çalışıp yol parasından azami oranda kurtulmak için yakın bir yere gelmeye çalışır. Sonra bigisayar kurasıyla 100 km öteye. Hiç bir resmi kuruma uygulanmayan bu uygulama neden yalnız esasta öğretmen olan okul müdürlerine uygulanır. Hani anayasanın eşitlik ilkesi? Aynı ilçe içinde değişiklik olsa anlarız. Okul okuldur.

Yorum yaz


Site içeriğini kaynak göstererek kullanabilirsiniz.
Haberlere yapılan yorumlar yorum sahiplerinin sorumluluğundadır, egitimciyiz.com sorumlu tutulamaz.
Bilgi
5