Sözleşmeli Memura Tayin Hakkı

Eşi kadrolu işçi olan sözleşmeli personelin il içi tayin isteyebilme hakkı doğdu. Bir sendikanın Sivas İmranlı ilçesinde ebe olarak görev yapan bir üyesinin Sivas merkezde görevli işçi eşinin yanına tayin talebinin reddedilmesi üzerine açılan davada, mahkeme tayin talebinin kabul edilmesi gerektiğine karar verdi.

Mahkeme kararında tayin talebi reddedilen ebenin eşinin TCDD’ye bağlı bir şirkette kadrolu işçi olarak çalıştığı, İmranlı ilçesinde çalışabileceği bir kadronun bulunmadığı belirtildi.

İdare tarafından davacının atanmak istediği Sivas merkezde boş kadro bulunmadığına ilişkin bilgi ve belge sunulmadığından, atama işleminin reddedilmesinde hukuka uyarlılığın bulunmadığına dikkat çekildi. Tayin talebinin reddedilme işleminin iptaline karar verildi.

Mahkeme kararı ile ilgili bir değerlendirme yapan sendika, “Yaptığımız ankette sözleşmeli personellerin yüzde 84’ünün işi nedeniyle ailesinden ayrı yaşadığı ortaya çıkmıştır. Ortada böyle bir trajedi varken hukuki engel olmadığı halde il içi tayinlerinde bile engel çıkarılması kabul edilemezdir. Kazandığımız bu dava ile eşi kadrolu işçi olan sözleşmeli personelin il içi tayin hakkının yasal bir hak olduğunu kanıtlamış olduk. Hükümet artık sözleşmelilerin sesini duymalı, tayinlerdeki tüm sınırlamaları kaldırılmalı ve 300 bin sözleşmeli memurun tek beklentisi olan kadroya onları kavuşturmalıdır.” dedi.

egitimgazetesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.