Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı

2013-2014 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini geride bırakacağız. Ancak bu döneme okullarımız birçok teknik eksiklik ve aksaklıklarla girmektedir. Bu eksikliklerin başında ise öğretmen ihtiyacı gelmektedir. Okullarımızdaki öğretmen ihtiyacını MEB‘in vermiş olduğu veriler açıkça gözler önüne sermektedir. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, okullardaki öğretmen ihtiyacını, ücretli olarak çalıştırılan öğretmen sayılarını, eğitim fakültelerimizden mezun olan öğretmenlerin yıllık dağılıma göre ortalama sayılarını ve bugüne kadar biriken ve çaresizce atanmayı bekleyen öğretmenlerin sayılarını çıktığı her programda dile getirmeye çalışmaktadır.

Belki başka yerlerde de yayınlanmış olabilir ama konunun güncelliği, aciliyeti ve önemi açısından, bugün köşemizi “Ataması Yapılmayan Öğretmenler” den gelen e-postaya ayırmak istiyoruz. Öğretmenler taleplerini şu şekilde sıralıyorlar;

1) MEB bakanımızın verdiği bilgilere ve AKİM’den öğretmen adaylarına gönderilen maillere göre 2013-2014 eğitim -öğretim dönemi için toplam 130 bin öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır ve bu açığın 80 bini ücretli öğretmenlerle doldurulmaya çalışılmaktadır. Bakanlık, kalan 50 bin öğretmen açığına görevlendirecek ücretli öğretmen dahi bulamamakta ve okullarda dersler boş geçmektedir.

2) Artık valilerin dahi boş geçen dersleri bastığı haberlere konu olmakta iken, bakanlığın bu açığı görmemesi öğretmenler tarafından tedirginlikle karşılanmaktadır. Ayrıca bu öğretmen ihtiyaçlarına yeni öğretmen ihtiyaçları da eklenmektedir.

3) Bilindiği gibi liselerimiz artık zorunlu olmuştur. Bakanımızın verdiği bilgiye göre bu yıl Eylül 20 itibariyle, yani Ağustos atamasından sonra 690 bin öğrenci liselere kaydolmuştur. Liseler için yeni çıkarılan yönetmelikte, liselerdeki sınıfların en fazla 30-35 kişilik olması istenmiştir. Bu şartlar altında 690 bin öğrenci 30 kişilik sınıflara yerleştirilirse Türkiye de bu yıl tam 20 bin orta öğretim 1.sınıf şubesi oluşacaktır ki bu cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Bu da liselerde fazlasıyla öğretmen ihtiyacına sebep olmuştur. Bu ihtiyacı, bakanlığın ücretli öğretmenlerle gidermesi mümkün görünmemektedir.

4) Öğretmenler arasından bu yıl kasım ayında yönetici atamaları yapıldı ve 15 bin öğretmen okullara müdür-müdür yardımcısı. Bu durum fazladan öğretmen ihtiyacını ortaya çıkartacaktır.

5) MEB müsteşarımız Sayın Yusuf Tekin, şubat ayında özür durumu (eş, sağlık ve eğitim durumundan ) atamaları yapılacağını medya ile paylaşmıştır.(Özür grubu atama süreci halen devam etmektedir.) Bu durum, şubat ayında özellikle doğu illerimizin öğretmenlerinin batı illerimize tayin isteyeceklerini ve doğu bölgelerde yer alan okullarımızın her yıl olduğu gibi öğretmensiz kalacağı gerçeğini gözler önüne sermektedir.

6) Şuan çalışmakta olan 80 bin ücretli öğretmenin, önceki senelerden bilindiği üzere genelde şubat ayında iş bıraktıkları göz önüne getirilirse sınava girecek olan binlerce öğrencinin mağdur olacağı aşikardır ve öğrencilerimizin geleceğiyle oynanmış olunacaktır.

7) SBS yerine getirilen yeni sınav sisteminde (TEOG) öğrencilerimiz öğretmenlerden eşit koşullarda eğitim almalıdır. MEB’in okullarımıza gönderdiği genelgeye göre; “Ortaokulların 8’inci sınıflarında görev yapan öğretmenlerden rapor, izin ve başka mazeretlere bağlı olarak göreve gelmeyenlerin yerine, öğretmen görevlendirilmesi suretiyle derslerin işlenmesinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine özen gösterilecektir. Alınan tedbirlere rağmen öğretmen temininde güçlük çekilen derslerde ortak sınav yapılacak dersler için, okullardaki kadrolu branş öğretmenleri öncelikle 8’inci sınıflarda görevlendirilecektir. Okullarda branş öğretmeninin eksik kalması halinde okulun bulunduğu eğitim bölgesindeki diğer ortaokullardan, orta öğretim kurumlarından veya ilçe-il genelindeki diğer eğitim kurumlarından branş öğretmenleri görevlendirilecektir. Tüm bu tedbirlere rağmen ihtiyacın karşılanmaması halinde ise alan mezunlarından ücret karşılığı görevlendirmeler yapılarak gerekli tedbirler alınacaktır.” denmiştir. Bu genelgede öğretmen ihtiyacı var ise son tedbir olarak ücretli öğretmenlerin görevlendirmesinden bahsedilmektedir. Ancak bir kadrolu öğretmen ile ücretli öğretmenin verebileceği eğitim aynı olmayacaktır. Söz konusu ücretli öğretmenler görevi bıraktığında yeni öğretmenle uyum sorunu yaşayan öğrencilerimiz bu sınavlarda ne kadar verimli olabilir? Peki bu genelgeye göre hiç öğretmen bulunamaması halinde ne yapılacaktır? Eğitimde “fırsat eşitliği” sağlanmalı ise ücretli öğretmenlik kaldırılmalıdır ve her branş öğretmeni alanında uzman olduğu kendi branş derslerine girmek üzere kadrolu olarak atanmalıdır.

8)Eğitimde Fatih Projesi, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisi 5 yıl süreyle (2006-2010) proje kapsamında belirtilen hedefleri karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Genel Müdürlükler aracılığıyla yürütülüyor. Fatih projesi kapsamında uygulanacak olan tablet bilgisayar teknolojisi, ekonomik ve teknolojik olarak ne kadar üst düzey bir ülkede yaşadığımızı göstermektedir. Fakat bazı okullarımızda bu uygulamaya geçilirken bazı okullarımızda öğretmen açığının bulunması çelişki oluşturmakta ve eğitim-öğretim yılı sonunda aynı sınava tabi tutulacak olan öğrencilerimiz arasında derin uçurumlara neden olacaktır. Bu nedenle aradaki farkın biraz da olsa giderilmesi adına öğretmen açıklarının bir an önce kapatılması gerekliliği, yadsınamaz bir gerçektir.

9) 2013 Eylül ayındaki öğretmen atamalarında MEB tüm branşlar için taban puanı 60 olarak belirlemiş, MEB müsteşarımız sayın Yusuf Tekin, 60 taban puana tabi kalınacağını Eylül atamaları için 60 altı alanların sevinmemesi gerektiğini özellikle belirtmiştir. Ancak bunun akabinde 1.Ek öğretmen alımında taban puan 50’ye çekilmiş verilen ifadelerle çelişkiye düşülmüştür. Bu 1.Ek atamada kontenjanlar birçok öğretmende hayal kırıklığı yaşatmış, sadece bu dersin mezunları için taban puanın 50’ye çekildiği algısını uyandırmıştır. Bu atamalarda da kontenjanlar doldurulamamış 2.Ek öğretmen atamasına gidilmiştir. Ancak Ek öğretmen atamasında bütün branşlara adaletli davranılması gerekirken 1.Ek. öğretmen atamasının oluşturduğu hayal kırıklığı 2. Ek öğretmen atamasında giderilememiştir.

25 Eylül 2013’de yapılan son öğretmen ataması ile birlikte birçok branş mağdur olmuştur. Örneğin en büyük mağduriyetlerden biri Fransızca öğretmenlerine yaşatılmıştır. Alan sınavına tabi tutulan Fransızca öğretmenlerimizden öğretmen atamalarında “1” kişi bile alınmamıştır. KPSS için zaman ve emek harcamış olan bu öğretmenler sınav harçlarını ödemiş, alan sınavı için farklı yerlerde sınava girmiş dolayısı ile maddi manevi kayba uğramışlardır.

10) 2013’de gelen alan sınavı ile birlikte daha büyük emek ve zaman harcayan öğretmenlere tek puan uygulaması getirilmiştir. Alınan yüksek puanlar 2014’de tekrar alınamayabilir. Tek puan uygulamasının oluşturduğu sıkıntı senede 2 kez atamayı gerekli kılmaktadır. Birçok öğretmen KPSS’de başarı göstermek adına bu sınava ciddi zaman ve emek harcamaktadır. Çoğu hayatını ertelemekte, okuduğu yılların karşılığını almak istemektedir.

11) Atanamayan ve sınırda kalan öğretmenlerin Şubat ataması beklentilerini, Hükümet’in “Şubat ayında 10 bin öğretmen alınacak” şeklindeki açıklamaları çok daha yükseltmiştir.

12) Öğretmenler olarak yukarıdaki sebeplerden dolayı, bakanlığımızın şubat ayında acilen en az 40 bin öğretmen ataması daha yapması gerektiğini düşünüyoruz. Kaldı ki MEB bakanımız Sayın Nabi AVCI‘nın belirttiği gibi eğitim koşullarımıza sadece ülkelerinin standartlarına taşıdığımızda yani sınıf mevcutları 20 kişi olacak şekilde ayarlandığında öğretmen ihtiyacı 250 bin olacaktır. Bakanlığımızın bu ihtiyaca acilen cevap vermesi ülkemizin geleceği açısından elzemdir. Son olarak atamalarda sürekli bütçenin sebep gösterilmemesi gerektiğini düşünüyor, hükümetimizin son yıllardaki ekonomik atılımlarla birlikte (IMF borçlarının kapanması, IMF’ye borç verecek ülkelerden biri haline gelmemiz gibi…) biz öğretmenleri de unutmayacağını düşünüyoruz.

Hükümet’in bu talepleri bir an önce duymasını ve şubat ataması sayısını en az 40 bine çıkarmasını bekliyoruz.

Abdullah DAMAR / Eğitimci-Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.