» Kût’ül-Amâre Kutlamalarını Kim Kaldırdı?  » Asker Üniformalı Gösteriye İnceleme  » Danıştay: İş Bırakma Sendikal Faaliyettir  » Ortaylı: “Müfredatı Hazırlayanlar Düşük”  » Kutlu Doğum Haftası Kaldırıldı mı?  » Kursiyerlere Ek Ders Ücreti Ödenecek mi?  » MEB: “Saatle İlgili Çalışmamız Yok”  » Eğitim Sen’den Pisa 2015 Raporu  » 2017 Nöbet Görevi Ücreti Artıyor  » Eğitim Sen: Diyarbakır’da Tüm Üyelerimiz Göreve Döndü  » Dersler Daha Geç Başlayacak  » 8 Kentte Kar tatili  » TBMM Genel Kurulunda Terör Kınandı  » Artvin’de ve Giresun’da Okullar Tatil  » O İlde Okullar Bir Gün Tatil Edildi  » Türkiye Okuduğunu Anlamıyor!  » 934 Öğretmen Daha Göreve İade Edilecek  » Türkiye PISA 2015’te Sınıfta Kaldı  » Eğitim İş MYK’dan Eğitim Sen’e…  » 2017’de Hangi Günler Tatil?  » MEB: Hababam Sınıfını İzleyin  » Ekmek ve Kirada Alım Gücü Geriledi  » 1500 Engelli Öğretmen Atanacak  » Eğitim İş: “Başkanlık Sistemine Hayır”  » Greve Ceza AİHM’den Döndü  » Üç Yeni Sınav Görevi  » “Tazminatlar Dayanışmaya Aktarılacak”  » Yeni EBA Yayında  » Türk Eğitim Sen: “Başkandan Memur-Sen’e Ayar”  » İlk ve Orta Dereceli Okullar Tatil Edildi 
Eğitim Haberleri

Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı

A+  A- Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı

Ülkemizde öğretmen yetiştirme ve atama politikalarının tutarsız ve geleceği görme perspektifinden oldukça uzak oluşu, her dönem bir başka öğretmenlik alanı mezunlarını mağdur ediyor.

Bu alanlardan birisi de “Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmenleri”. Bu alanda faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan “Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği” 07 Eylül 2013 tarihinde, alanlarındaki mevcut durum, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin bir çalıştay raporu yayınladı.

Çalıştay raporuna* göre mevcut durum şöyle; 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılından itibaren müfredata eklenen ve 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılına kadar 6-7-8. Sınıflarda uygulanan Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı, 2012 yılında Temel Eğitim Genel Müdürlüğü teklifi ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı onayı ile 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 7-8. Sınıflarda uygulanacaktır. 2012 yılında yapılan alan değişiklikleri ile birlikte Haziran 2013 itibari ile 14900 civarı Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni olduğu, 13300 civarı norm kapasitesi bulunduğu mebbis bilgi girişlerinde tespit edilmiştir. TÜİK verilerine göre ise norm kapasitesi 18800 civarındadır. Ortada TÜİK verileri ile okulların mebbis norm modülü girişleri arasında 5500 norm farkı olması tamamen mevzuata aykırı norm girişlerinden kaynaklanmakta, okullar maalesef eksik ve yanlış norm girişi yapmakta ve diğer inceleme mercileri de buna seyirci kalmaktadır.

Danıştay 2. Dairesinin Nisan 2013’de aldığı “il içi alan değişikliği kılavuzunun yürütmesinin durdurulması” kararı ile 2012 yılında alan değişikliği yoluyla Teknoloji ve Tasarım alanına geçen 3780 öğretmenin akıbetinin ne olacağı netlik kazanmasa da, yürütmeyi durdurma kararının uygulanması halinde 14900 öğretmenden söz konusu alan değiştirenlerin kendi alanlarına geri dönmeleri sonucunda geride 11000 civarında öğretmen kalacağı tahmin edilmektedir.

MEB’in, 4+4+4 eğitim sistemini uygulamaya başlamasıyla norm kadro fazlası durumuna düşen sınıf öğretmenlerinin, yan alan adı altında çeşitli branşlara geçirilme yanlışlığından en fazla teknoloji ve tasarım dersi öğretmenleri mağdur olmuştur. Bu konu raporda şöyle yer bulmuştur; Modern planlama modellerinin gereği olarak düşünülen alan ve kariyer değişimi elbette zaman içerisinde sosyal hayatımıza entegre edebileceğimiz bir gerçekliktir. Ancak hiçbir liyakat ve yeterliliği olmadan alan değişikliği ile insanların kariyerlerini değiştirmeye zorlamak hatadır ve bu modern planlama modellerinin bize anlattığı bir durum değildir.

Alan değişikliğini bir kariyer meselesi olarak görmekte ve bunun modern planlamanın bir gereği olarak düşünmekte isek o zaman bu alan değişikliği politikalarında liyakat ve özel alan yeterliliklerini sağlamayan hiçbir bireyi alan değişikliğine tabi tutmamalıyız. İlla ki alan değişikliği yoluyla öğretmen ihtiyacı karşılanmak isteniyorsa önce alan eğitimi ve özel alan yeterliliklerinin sınandığı ölçme ve değerlendirme süreci yaşatılmalı, bu yeterlilikleri sağlayanlar arasından ihtiyaç karşılanma yoluna gidilmelidir.

İki yöntem arasında iyi ve kötünün arasındaki kadar fark vardır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında alan değiştirme yoluyla Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine atanan 3780 öğretmen 17 Haziran 2013 tarihine kadar alan ile alakalı en ufak bir eğitim almadan Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği yapmıştır. Bu durumu açıklayabilecek en ufak bilimsel bir dayanak yoktur.

Teknoloji ve tasarım alanının gelişim politikası konusunda da şu belirlemeler yapılmıştır; 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan Teknoloji ve Tasarım dersi için İş Eğitimi alanında görev yapan öğretmenler bu alana kaydırılmış ve hepsinin hizmetiçi eğitimden geçirilmesi zorunluluğu getirilmişti. Bunun anlamı mezuniyet alanı her ne olursa olsun bu alana ataması yapılan her öğretmen alan ile ilgili hizmetiçi eğitimden geçirilmek zorundadır. Çünkü alana 1. Öncelikle kaynaklık yapan ve alana yönelik olarak en yakın lisans eğitimini alan Endüstriyel Teknoloji Eğitimi programı bile Teknoloji ve Tasarım alanına yönelik tüm yeterlilikleri mezunlarına kazandıramamaktadır.

Nedir ki; YÖK tarafından Lisans programı müfredatını Teknoloji ve Tasarım Alanı Özel Alan Yeterliliklerini karşılayacak şekilde revize etmediği için kapatılan Endüstriyel Teknoloji Eğitimi programı mezunları dâhil hiçbir atanan öğretmen son 3 yıldır alana yönelik herhangi bir hizmetiçi eğitim almamıştır.

Bu şartlar altında öğretmenler alan ile ilgili olarak kendi kendilerini yetiştirmeye çalışmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının bu durumu görmezden gelmesi olanaksızdır. Üst düzey zihinsel becerilerin geliştirildiği bir dersin öğretmenlerinin en az %50’si alan ile ilgili en ufak bir eğitim almamış ise bu üzerine düşünülmesi ve politika üretilmesi gereken çok önemli bir konudur.

Sonuç olarak; Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmenlerinin sürekli olarak yaşadıkları norm sıkıntıları ile motive olmalarını ve Vizyon 2023 Ulusal Strateji Belgesinin barındırdığı tüm hedefleri öğretim programında yer alan bir dersi başarıya taşımalarını beklemek ütopiktir.
Çalıştay raporunda yer alan önerilerin, ciddiye alınarak öğretmenlerimizin 7 yıldır yaşadıkları sorunların çözümünde bu yeni dönemin bir katkısı olması beklenmektedir. Bir “Commodore” da “İ” harfini yazmak için önce “nokta” koyup alt satıra geçerek “I” karakterine basan “Ali”lerin çoğalmasını istiyorsak bu ders ve öğretmenleri yaşadıkları sorunlarla tek başlarına boğuşmak zorunda olmamalıdır ve bu ders İngiltere’de olduğu gibi 5-14 yaş arasındaki her öğrenciye bağımsız bir ders olarak verilmelidir. Tabii ki gerçekten toplumumuzun 21. Yüzyıl becerileri donanmasını, sorgulamasını, üretmesini, problem çözmesini, girişimci olmasını, vb. istiyorsak…

* http://www.tvted.org.tr sitesinde yer alan “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 80 Sayılı Karar Değişikliği Taslağı Çalıştay Raporu”ndan yararlanılmıştır.

Abdullah DAMAR / Eğitimci-Yazar

Bu haber GÜNCEL, KÖŞE YAZILARI, ÖZEL HABER kategorisi altında 3 Ekim 2013 tarihinde eklenmiştir. "Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı" başlıklı haberimize yapılan yorumları RSS bağlantısı ile takip edebilirsiniz.

 1. aslan ak

  malesef teknoloji tasarım bayan öğretmenleri genelde üst bürokrat ve askeri emniyet mensuplarının eşleri olurlar ve bu eniştelerimizin eşleri mağdur olmasın diye bu ders uydurulmuş bir dersdir ve katmadeğeri kapitalist sistemde uzun soluklu olamayacağı için geçici bir memnuniyet üzerine bina edilmiştir işe göre adam değil adama göre iş felsefesinden hareketle eğitime darbe vurulduğunu düşünüyorum.Çünkü bu öğretmenlerimizede yazık kendi alanlarındaki bütün okullar kapatılmış olup bu derse yığılma şeklinde verilmişlerdir.ne işi var ticaret öğretmeninin bu dersle e! katsayıyı düşürüp bu okuları azaltırsanız imam hatip düşmanlığıyla yazık olur bu eğitimede….sözüm kırmak için değil bir zihniyetin nasıl işlediğini ve bu öğretmenleri nasıl mağdur ettiğini kısaca anlatmaktı acı ama gerçek dost acı söyler

  • Abdullah Damar

   İddiaya burada cevap vermek olanaksız. Bürokrat ve asker eşleri tahlili bir araştırmaya dayanan ve ayakları yere basan bir değerlendirme değil. Geniş bilgi için http://www.tvted.org.tr/ sitesine bakılabilir..

 1. srkninci

  Çinliler hemen MMU'nun etrafına toplanmışlar. Çalınacak teknoloji, tasarım var mı diye bakınıyorlar :))) https://t.co/BEW1WiBxQp

 1. OzgunErgin

  Web Tasarımı ve Kodlama bölümünden 'Onur Öğrencisi' olarak mezun oldum. Darısı tüm isteyenlere @VolkanKarakecil… https://t.co/QOriIuFcE7

 1. ihocamlica

  Emekleriniz İçin Teşekkür Ederiz. Matematik Öğretmenimiz Hanife KÜSKÜN, Fen Bilimleri Öğretmenimiz Emel YILMAZ ve… https://t.co/2K6YgLJg9e

 1. arslanuyar99

  Abi küçüklük vizyonuna bakar mısın teknoloji tasarım dersimiz vardı arkadaşla hem şirket kurmuşuz hem proje yapmışı… https://t.co/HdYJBoFxZS

 1. melissvtnsvr

  @lanadelmiaw Ben bunu teknoloji tasarım dersinde yapmıştım duygulandım skdkdkdkdkdkd @ceyda_caaan

Yorum yaz


Site içeriğini kaynak göstererek kullanabilirsiniz.
Haberlere yapılan yorumlar yorum sahiplerinin sorumluluğundadır, egitimciyiz.com sorumlu tutulamaz.
Bilgi
7