Torba Başımıza Geçmek Üzere

AKP’nin torba yasa ısrarı bu hafta da sürecek. Meclis Genel Kurulu bu hafta da mesaisini, milyonlarca işçi ve emekçiyi, halkı mağdur edecek torba yasanın çıkarılmasına ayıracak. KESK ise torba yasayı protesto için yine sokaklarda olacak.

Meclis Genel Kurulu bu hafta da mesaisini, milyonlarca işçi ve emekçiyi, halkı mağdur edecek torba yasanın çıkarılmasına ayıracak. KESK ise torba yasayı protesto için yine sokaklarda olacak.

SİCİL YERİNE DİSİPLİN

İllerde vali ve ilçelerde kaymakamın “Üst disiplin amirleri” olarak belirlenmesini getiren 114. madde, tepkiler üzerine çıkarıldı.

Memurlara aylık ve derece yükseltilmesinde, “8 yıl disiplin cezası almama” şartı korundu. Düzenlemede, “Son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi verilir” denilerek, “uslu memur” istendiğinin de altı çizildi.

Kabul edilen düzenlemelere göre, kadrosu kaldırılan memurlar, en geç altı ay içerisinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanabilecekler. Ancak, bu imkanın olmaması halinde, başka bir kurumdaki kadroya atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. Bu düzenleme memurların 4-c koşullarında çalıştırılması anlamına da geliyor.

Bugüne kadar mesai saatleri belli olan kamu çalışanları artık daha esnek çalıştırılacaklar. Kabul edilen maddeye göre, çalışma saat ve şekillerini bundan böyle her kurum kendisi belirleyecek.

OLUMLU MADDELER

Bütün bu ve daha fazlası da olan olumsuz düzenlemelerin içerisine, birkaç olumlu madde de serpiştirilerek, tepkiler yumuşatılmaya çalışılıyor. “İl dışına izinsiz çıkışa aylıktan kesme cezası verilmesi, toplu müracaat ve şikayete aylıktan kesme cezası verilmesi” uygulamaları kaldırıldı.

‘İDEOLOJİK AMAÇ’ CEZASI

Ancak, “İdeolojik ve siyasi amaçlarla kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleyenlerin memuriyetten çıkarılması” hükmü, bundan sonra sendikal mücadele yürüten kamu emekçilerinin iş güvencelerinin ellerinden alınması anlamına geliyor.

“İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak” fiilinde yer alan “engelleme” ibaresi “Kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme” olarak değiştirildi.

ÖDÜNÇ MEMURLUK KABUL EDİLDİ

“Bir memurun başka bir kurumda muvafakati alınarak görevlendirilmesi” ifadesi ile getirilen ödünç memurluğu düzenleyen madde de kabul edildi. Her ne kadar “memurun muvafakatinin aranması” ibaresi getirilse de memurlar bu yasanın çıkarılmasının ardından, amirlerinin istediği il ve ilçelerde, başka kurumlarda görevlendirilebilecekler.

SENDİKA VAR, GREV YASAK

KİT’lerdeki personel sendika üyesi olabilecek ancak sözleşmeli personelin grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi yahut teşvik etmesi yasaklanıyor. Bu düzenleme de, “Sana sendika hakkı veriyorum, ancak sendika için çalışma yürütemezsin” demek oluyor.

Tasarıya karşı KESK’in mücadelesi ise sürecek. KESK şubeler platformlarının öncülüğünde bugün bütün illerde meşaleli yürüyüşler ve AKP’yi protestolar gerçekleştirilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.