TÖS Boykotundan 42 Yıl Sonra Türkiye

Prof. Dr. Kemal KOCABAŞ

Aralık ayı içerisinde demokratik öğretmen hareketinin çok önemli bir 42. yıl kutlaması vardı. İstanbul Kartal’da 16 Aralık 2011 tarihinde YKKED-Anadolu Yakası Şubesi ve Eğitim Sen Kartal Şubesinin düzenlediği ortak etkinlikle TÖS’ ün 1969 uyarı boykotu konuşuldu, tartışıldı…1969 yılının heyecanlı, yurtsever TÖS Başkanlarını onurla, sevgiyle, saygıyla dinlerken günümüzde geldiğimiz noktayı acıyla düşündüm… Gönen Köy Enstitüsü ve Gazi Eğitim Enstitüsü çıkışlı öğretmen, yazar Fakir Baykurt’un başkanlığını yaptığı TÖS, 15-19 Aralık 1969 tarihleri arasında çalışan 160 bin öğretmenden 110 bininin katıldığı bir emek hareketine imza atmıştı. Uyarı Boykotu öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi, öğretmenler üzerindeki siyasal baskıların kaldırılması ve eğitimin niteliği üzerindeki itirazlarını dile getirmek amaçlıydı. Tarih, 21 Aralık 2011…42 yıl sonra kamu emekçileri yine benzer sorunlar ile tüm Türkiye’de bir günlük uyarı grevindeydi… Sorunlar da ana hatlarıyla değişmemişti…

Türkiye’ de demokratik öğretmen hareketinin dinamiğinde köy enstitüsü çıkışlı öğretmenler vardır. Köy Enstitüleri, nitelikli ve demokratik eğitim süreçleriyle toplumsal duyarlılıklara sahip, itiraz etme kültürünü içselleştirmiş, Cumhuriyet öğretmenlerini yetiştirme modeliydi. İlk kez 1949 yılında Kızılçullu Köy Enstitüsü çıkışlı öğretmenler İzmir-Bayındır Çırpı Köyünde “Ege Bölgesi Köy Öğretmenleri Derneğini” kurarak önemli bir örgütlenme sürecini başlatmışlardır. Bu derneğin tüzüğünün ikinci maddesi “Esas meslekleri öğretmenlik olanların her türlü fikirsel gelişmelerine yardım etmek, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma esasları dâhilinde teşkilat kurmak ve bu suretle öğretmenlik mesleğinin yükselmesine hizmet etmektir” ifadesi mesleğe verilen önem anlamında değerli bir saptamaydı. 1961 yılında değişik bölgelerde kurulan “Köy Öğretmen Dernekleri” bir federasyon çatısı altında toplanırlar. Federasyondan da 8 Temmuz 1965 tarihinde de Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) doğar. TÖS, 1965-1971 yılları arasında Türkiye’ye damgasını vuran ilerici, demokratik öğretmen örgütlenmesidir. 1968 yılın da düzenlediği “Devrimci Eğitim Şurası” demokratik öğretmen hareketinde çok önemli düşünsel zenginliklerin merkezi olmuştur. O şurada Can Yücel’ in kaleme aldığı ve okuduğu “Türküm, Doğruyum, Devrimciyim/Yasam, İç ve dış gavurun dışarı atmak,/Yurdumu tez elden kalkındırmaktır…/Ülküm, İşçiye iş, /Köylüye toprak, /bebeye süt./Yavruya ekmek ve kitap./Gence gelecek sağlamaktır…/ Varlığım ulusal kurtuluşumuza ve bağımsızlığımıza armağan olsun…” dizeleri ile “Devrimci Eğitim Şurası” andını okur. 15 -19 Aralık 1969 tarihleri arasında TÖS, İLKSEN’ in birlikte örgütlediği “Büyük Öğretmen Boykotu” TÖS’ ün yayınladığı “Bütün öğretmenler boykota” bildirgesi ile kamuoyuna açıklanır. TÖS Genel Yönetim Kurulu boykot gerekçesini “Türkiye eğitiminin ve öğretmenlerinin içinde bulunduğu bunalım dayanılmaz bir dereceye gelmiştir. Yabancı etkiler altında sırtı halka dönük, eşitlikten uzak, tüketici kalitesiz bir eğitim yıllardır çocuklarımızı, halkımızı ve öğretmenlerimizi bıktırmıştır” günümüzdeki itirazlarımıza çok yakın ifadelerini kullanmaktadır. Bildiride “ Eğitimin eksik, bozuk ve yanlış işlerine çare bulmaya çalışan öğretmenler acımasızca cezalandırılmış, susup sinmeyenler geceleyin çarşıdan evine giderken dövdürülmüşlerdir. Sürgünler, kıyımlar yeterli görülmemiş, kışkırtılmış cahil yurttaşlara kongreler ve lokaller bastırılmış, geçen yaz Kayseri’ de olduğu gibi mesleğin 800 resmi temsilcisi yaktırılmak istenmiştir. Dünyanın hiçbir yerinde görünmeyen bu ve bunun gibi saldırılara Milli Eğitim Bakanı ve Başbakan ses çıkarmamış ve öğretmenlerin temsil örgütüne bir geçmiş olsun bile dememiştir… Bundan sonra öğretmenlerimize düşen başlarını kaldırmak tarihin ve Türk Milletinin önünde son sözünü söylemektir… Çünkü: Öğretmen yalvarmaz, Öğretmen boyun eğmez, Öğretmen el açmaz. Öğretmen Almanya’ya, Hollanda’ ya işçi, çöpçü gibi gitmez, öğretmen dövülmez, Öğretmen yakılmaz, Öğretmen kıyılmaz, Öğretmen sürülmez, Öğretmen ders verir. Öğretmen eline teslim edilen çocukları ve milletin kendisini, eğitir. Öğretmen horlanmaz, öğretmene saygı duyulur” ifadeleri öne çıkar. Bildirgede uyarı boykotunun talepleri olarak “Gerçekten milli bir eğitim istiyoruz. Eğitimin yönetiminde söz hakkı istiyoruz. Zam değil adil icraat istiyoruz. Baskı değil adil yönetim istiyoruz. Özgür sendikacılık olanakları istiyoruz. Bütün öğretmenler kol kola. Bütün öğretmenler uygun adım tek sez. Bütün öğretmenler halkla yan yana can cana” talepleri dillendirilir. Aynı tarihlerde Akhisar TÖS Boykot yürütme komitesi Akhisar da “Heeey adsız kahraman!…” başlığı ile yayınladığı bildirgede “Boykota katıldığın için korkma, öğrencilerinden kısa bir süre ayrı kaldığın için üzülme, sen tarihi misyonun içinde kendine özgü ağır başlılığın, sabrın ve feragatinle daima meselelerini ortaya atıp bekledin. Bir gün sorunlarına eğileceğine inandın, hak istemede daima kendini en son plana bıraktın. Öğretmenlik mesleğinin ağır kişiliği ve vakalarını hafife alanlar güçsüzlük sayanlar oldu. Bazıları seni oturaklı bulmadı. Sen kendine düşeni eksiksiz yerine getirmesini bildin. Eyleme geçmekte kimse seni suçlayamaz. Çünkü senin için hiçbirşey yapmadıklarını biliyorlar. Şimdi dostunun kim, güç kaynağını artık ne olduğunu biliyorsun. Sorunlarını senden başka kimse çözemez. TÖS’lü İLKSEN’ci, milliyetçi arkadaş boykota katıl. Çünkü sorun bir örgütün, derneğin sorunu değildir, tüm Türk öğretmenin sorunudur. Varlığımızın, benliğimizin, geleceğimizin sorunudur” diyerek boykotun amacını açıklamaktadır.

1969 Öğretmen Boykotunun kahramanları katıksız yurtsever, halkının yanında, yanlışa itiraz eden bir kültürden besleniyorlardı. Sendikacılığın özü de buydu. Sendikacı yandaş olmaz, muhalif olur. Yandaş sendikadan toplum ve demokrasi adına bir şey çıkmaz… 1969’da, 2011’de itiraz eden, daha insanca bir hayat, daha demokratik, hukukun egemen olduğu bir Türkiye için meydanlara inen, “hayır, ben başka türlü düşünüyorum” diyen öğretmenler, sağlıkçılara, tüm kamu emekçilerine saygı ve sevgiyle…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.