Tüm Memurlar Sözleşmeli Oluyor

Tüm memurlar bir gün içerisinde kadroları sonlandırılarak sözleşmeli olsa. Her kurum personelini geceyarısı saat 23 bile olsa, istediği şehir veya ilçede görevlendirip çalıştırabilse.

Amirler son SBS’de öğrenciler düşük puan aldı diyerek size aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesi cezası verse…

Tam bir saçmalık, böyle şeyler sadece muz cumhuriyetlerinde olur değil mi?

Haberimizin başını okuyup, “Evet, böyle saçmalık olmaz” dediyseniz yanıldınız.

AKP Hükümeti’nin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapmaya hazırlandığı değişiklikler daha önce yayımladığımız “657, Yersen” başlıklı haberimizde yer almıştı.

Bugünlerde gündemden düşen ve sessiz sedasız gerçekleşme yolunda ilerleyen 657 sayılı kanun değişiklikleri, kamu çalışanlarının önündeki en yakın ve ciddi tehlike olarak varlığını sürdürüyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, aynı yeni anayasa oylamasındaki gibi süslü maddelerle göz boyayarak çalışanlara yutturulmaya çalışılıyor.

Çağdaş hizmet anlayışı, üstün başarılı personelin ödüllendirilmesi, vatandaşa hizmet odaklı bir yaklaşım…

Gizlenen gerçekler neler?

Taslak Madde 13: Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren haller; … (İlgili maddede açıklanmıştır)

Ne demek isteniyor?

Tüm yetki kurum amirlerine bırakılmaktadır. “Kurum düzenini bozmak, ahenkli çalışmamak, mesleki yetersizlik, amirlerine saygısız davranmak” gibi bahanelerle çalışanlar kolayca cezaya çarptırılabilecektir.

Yaşanmış, somut bir örnek vermek gerekirse; SBS’deki başarısızlıktan dolayı Vali İl Milli Eğitim Müdürü’nü çağırır. Odasında azarlar. Milli Eğitim Müdürü ilgili şube müdürlerini fırçalar. Şube Müdürleri acilen İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle toplantı yapar ve “okullarınıza çeki düzen verin” der. İlçe Milli Eğitim Müdürleri ilçelerindeki okul müdürlerini çağırır ve yapılan toplantıda “başarısız okullar” teşhir edilerek müdürler tehdit edilir. Rezil olan okul müdürleri okullarındaki toplantıda öğretmenleri azarlar ve der ki: “bir daha ki SBS’de görüşürüz.”

Bir daha ki SBS’de başarısız olan okulun öğretmenleri “mesleki açıdan yetersiz, aynı zamanda da okulda ahenkli, uyum içerisinde çalışamayan kişiler” ilan edilerek söz konusu cezaları almaya hak kazanır.

Bu duruma itiraz ederseniz “amirlerine saygısız davranmış” sayılacağınız için yine cezadan kaçmanız mümkün olmayacaktır.

Taslak Madde 4 : “Madde 91- Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç altı ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. … Bunlar, atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılır ve yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait malî haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam ederler.”

Ne demek isteniyor?

Kadrosu kaldırılan memurların, yani özelleştirme sonucu işsiz kalan personelin 4-c‘li olarak (Tekel işçileri gibi) yeni görevlerinde çalışmaya başlayana kadar eski malî ve sosyal haklarından yararlanmaya devam edeceği belirtiliyor. 4-c‘li olunca o hakların ortadan kalkacağı açık bir şekilde belirtilmiş.

Taslak Madde 5 (son fıkra) : “Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür.”

Ne demek isteniyor?

Her kurum, istediği saatte, istediği personeli, işyerinden bağımsız olarak istediği şekilde çalıştırabilecektir. Esnek çalışma denen bir yöntem ile haftasonu yapılacak ehliyet, SBS ya da KPSS gibi sınavlarda “ücret almadan” zorunlu çalıştırılmanız mümkün olabilecektir. “Performans hedeflerine ulaşma” amaçlı olarak pazar günü okulda açılan hazırlık kurslarında ücretsiz çalıştırılmanız ise kaçınılmaz görünüyor.

Taslak Madde 12 (birinci fıkra) :
“… Valiler il, kaymakamlar ilçe sınırları dâhilindeki kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatında görev yapan her düzey personelin üst disiplin amiridir.”

Ne demek isteniyor?

Kimi vali ve kaymakamların, hükümetlerin memuru gibi çalıştıkları basına da defalarca yansıyan bir gerçektir. Çalışanların geleceği böylesine siyasallaşabilen kurumların eline bırakılırsa ortaya nasıl sonuçlar çıkacağını tahmin etmek zor değildir.

Taslak Madde 18 (birinci fıkra): “Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme”

“Ek Madde 8- Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:…”

Ne demek isteniyor?

Geçici görevlendirme ile kamu çalışanının istenen yerde çalışması zorunlu hale getiriliyor. “Ödünç işçi”lik kavramı ile açıklanabilecek bu durum, zaten sözleşmeli, topun ağzında olan personele karşı “psikolojik baskı”, “fiilen zorlama” gibi faktörlerle hayata geçirilecektir.

Taslak Geçici Madde 11: “Sendika kurma, Grev yasağı…”

Ne demek isteniyor?

Sözleşmeli personel sendikalara üye olabilir denirken diğer maddede “Sözleşmeli personelin grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi yahut teşvik etmesi yasaktır.” denerek asıl niyet ortaya konmaktadır. Grevsiz bir sendika düşünülemeyeceği ortadadır.

Referandum tamam, anayasa tamam olmak üzere, şimdi sıra 657’de.

Söyleyebiliriz ki; önümüzdeki süreçte kamu çalışanlarını çok çetin çatışmalar bekliyor.

Kamu çalışanları “bertaraf olmamak” için bu mücadeleye “taraf” olmalı ve gelen saldırılara, bu konuda mücadele eden sendikaları ile göğüs germelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.