Uzman Öğretmenlik Dilekçesi

2005 yılında yapılan uzman öğretmenlik sınavında sınır olan 60 puan ve üstünü aldığı halde uzman öğretmenlik kadrosu alamayan öğretmenler açacakları dava ile hem uzman öğretmenlik kadrolarını alabilecek hem de uğradıkları maddi hak kaybını talep edebileceklerdir.

Uzman öğretmenlik sınavında 100 üzerinden 60 puan ve yukarı puan alanlar değerlendirmeye alınmış, kriterlerle birlikte değerlendirme sonucunda her öğretmen kendi branşı içerisinde başarı sıralamasına tabi tutularak kontenjana göre uzman öğretmen yapılmıştı.

Başarı ölçütü olarak 60 puanı geçmesine rağmen bir çok öğretmen “uzman öğretmen” kadrosunu alamadı.

Anayasa mahkemesi yapılan başvuru neticesinde uzman öğretmenlikte uygulanan kota uygulamasını iptal etti. Anayasa mahkemesinin iptal kararı 18.03.2009 tarihinde yayınlandı. Anayasa Mahkemesi; “Kıdemle ilgi düzenlemeyi yönetmelikle yapılamayacağı, Bakanlar kurulu kararı ile kota uygulaması yapılamayacağı, hizmetiçi eğitim belgelerinin kullanılamayacağına ilişkin” kanuna iptal kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında, kontenjan sınırlaması gerekçesiyle uzman öğretmen olma hakları ellerinden alınanların mağduriyetinin giderilmesi için hukuki bir yol doğduğunu ortadadır.

İzlenecek Süreç

Uzman öğretmenlik sınavından 60 puan ve üstünü alanların öncelikle çalıştıkları kurum müdürlüklerine “uzman öğretmen olmak ve ilgili tarihten itibaren doğan maddi hak kayıplarının ödenmesi” talebiyle bir dilekçe vermesi gerekiyor.

Bu dilekçenin içeriğinin “talep” dışında çok ta bir önemi yok. Çünkü Milli Eğitim Müdürlükleri bu dilekçelere genellikle Personel Genel Müdürlüğü’nün “sınav sonuçlarının 2 yıl süre ile geçerli olacağı” gerekçesiyle gönderdiği yazıyla cevap vermekte.

Red cevabının alınmasından itibaren dava süreci başlıyor ve öğretmenler red cevabına istinaden bu duruma dava açabilirler. Bugüne kadar açılmış bir çok davanın kazanıldığına dair mahkeme kararları internette mevcuttur.

Maddi kayıpların karşılanması talebi ise ya Anayasa Mahkemesi‘nin iptal karar tarihi ya da açılan mahkemenin tarihinden itibaren geçerli sayılmaktadır.

Sendikalı öğretmenlerin böyle bir durumda sendikalarına başvurmaları yeterlidir.

Çalışanların kurum müdürlüklerine verecekleri örnek “Uzman Öğretmenlik Dilekçesi” aşağıdadır.

2 thoughts on “Uzman Öğretmenlik Dilekçesi

  1. Neden sınav tekrarlanmıyor acaba? Bu sınav neden tekrarlanmıyor. Bunun içinde bir hak kaybı yok mu? Yüksek lisans yaptım. Sınava hazırlandım. ama sınav bir türlü açılmıyor. Sınavlar sadece bir döneme ait olabilir mi? Neden kimse bu sınavın bu tarafını gündeme getirmiyor.

  2. Biz bu sınava girmedik. Hani bu sınavın bizim için geçerliliği olmayacak, öğretmenlerin rütbelendirilmesine izin vermeyecektik. Birçok konuda olduğu gibi buna da mı uyum sağlayacağız?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.