Uzman Öğretmenlik Kararı

Uzman öğretmenlik sınavında yeterli puanı almasına rağmen kontenjan ve süre sınırına takılarak kadro alamayan öğretmenler Anayasa Mahkemesi‘nin kararına dayanarak idare mahkemelerine “uzman öğretmenlik” kadrosunun verilmesi için davalar açmaktaydı.

Açılan davaların büyük bir çoğunluğu öğretmenlerin lehine sonuçlanmakta ve öğretmenler uzman öğretmen kadrosuyla birlikte, dava açılan tarih başlangıç kabul edilmek üzere biriken maaş farklarını da yasal faizi ile hak etmekteydi.

Açılan davalara ve sonuçlara rağmen Milli Eğitim Bakanlığı uzman öğretmenlik konusunda herhangi bir somut adım atmamıştı.

Nihayet MEB uzman öğretmenlik konusunda somut bir adım attı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 15/06/2011 tarih ve 40105 sayılı yazısına göre;

1- Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yükselme Sınavında 60 ve üzeri puan alanlardan,

2- Alanında veya Eğitim Bilimleri Alanında Tezli Yüksek Lisans Öğrenimini 30 Eylül 2005 tarihine kadar tamamlayanlardan,

Kontenjan nedeniyle uzman öğretmenlik sertifikası alamayanlar;

20 Haziran – 8 Temmuz tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr, http://personel.meb.gov.tr adreslerinden elektronik olarak başvuruda bulunacaklardır.

* MEB aleyhine dava açanlar kuruma başvurdukları dilekçe tarihi itibari ile,
* İlk defa başvuruda bulunacaklar ise başvuru tarihi itibari ile uzman öğretmenlik sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

Personel Genel Müdürlüğü’nün 15/06/2011 tarih ve 40105 sayılı yazısı aşağıdadır.

2 thoughts on “Uzman Öğretmenlik Kararı

  1. 7 yılı doldurmayan ama sınava girip kazanan sonra danıştayın kararı ile uzman öğretmen olanlar var arkadaşlar. askere giderken herkes aylıksız izne ayrılmış sayılır.o zaman kısa dönem askerlik yapanlarında uzmanlıkta fili hizmete sayılması lazım.benimle aynı tarihte göreve başlayan bayan öğretmen arkadaşlarım uzman oldu ben kısa dönem askerlikten dolayı olamadım.anayasamızda askerliğin bir ödev olduğunu unutanlar var.eşitlik ilkesi nerde.bende yargı yoluna başvuracağım.

  2. Mili Eğitim Bakanlığı Personl Genel Müdürlüğü Uzman Öğretmenlik konusunda Mahkemeler nezdinde sıkıntı yaşamaya başladığı için Valiliklere 15/06/2011 tarih ve 40105 sayılı yazı ile sınav yapıldığı tarihte sınava girip sınav puanı barajını aşan ancak yüzdelik kontenjan sebebi ile uzman öğretmen olamayanlar ile yine o dönemde alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans yaparak sınavdan muaf olup da yüksek lisansına dayalı olarak müracaat eden ancak yine yüzdelik kontenjana takılarak uzman öğretmen olamayanlara Personel Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasından bir link açarak 20/06/2011 ile 08/07/2011 tarihleri arasında müracaat hakkı tanımış ve dava açanlara idareye dilekçelerini verdiği tarih itibarı ile açmayanlara da müracaat tarihi itibarı ile uzmanlık belgelerinin tanzim edileceğini ilan etmiş ve 20/06/2011 saat 16:50 itibarı ile de müracaat linki aktif hale gelmiştir.
    Bakanlığın valiliklere gönderdiği yazıda 30/05/2011 tarihinden önce yüksek lisansını tamamlayanlar ibaresi dikkat çekicidir.Buraya kadar herşey normal.Yani bu durum mahkemekere konu olabilecek ihtilaflı konların tamamına çözüm olmakta bir husus müstesna!!!!!
    O da şudur: 30 Eylül 2005 tarihinden önce yüksek lisansını tamamlamış olanlardan kıdem (öğretmenlikte geçen yıl) barajına takılarak o dönemde uzman öğretmenliğe müracaat edemeyenler UNUTULMUŞTUR. Sistemin açıklamalar bölümünde ‘Başvuru Giriş Ekranındaki Başvuru Türü seçeneklerinde yer alan yüksek lisans (muafiyet dışı) ifadelerinden; Daha önce başvuru yapıp kontenjana giremeyen Alanınında veya eğitim bilimleri alanı tamamlanan tezli yüksek lisans öğrenimlerini 30 Eylül 2005 tarihine kadar tamamlayanlar anlaşılacaktır.’ Denmektedir.Bu durumda olup sistemden müracaat edenlere . Başvuru Hakkınız bulunmamaktadır! Yazısı çıkmaktadır.Ancak Anayasa Mahkemesi kıdem hususunu da iptal etmiştir.Yani o dönemde bu durumdakilere müracaat hakkı verilmedi ki müracaat edebilsinler.Kaldı ki bu öğretmenlerin diplomalarında zaten uzman ibaresi bulunmaktadır.
    Bu hususta Konya’da görev yapan bir öğretmen 2010/1317 esas no ve 2011/340 karar no ile Konya 2. İdare Mahkemesi nezdinde açmış olduğu davayı da kazanmıştır.Kararda mahkeme ‘ Öğretmeni haklı bulmuş ve öğretmen müracaat tarihi itibarı ile uzman öğretmenlik hakkını mahkeme marifeti ile kazanmıştır.
    Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 30 Eylül 2005 tarihinden önce alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapanlara da sistemi açmalı ve başvuruları kabul ederek uzman öğretmenlik hakkını teslim etmelidir ki öğretmenlerle bakanlılığın bu anlamdaki hukuksal mücadelesi sona ersin.08/07/2011 tarihine kadar müracaatlar alınacağından sistemin bir an evvel bu durumdakilerin de başvuruda bulunabilecği hale getirilmesi gerekir.SAYGILAR…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.