Uzman Öğretmenlik Tarihi

Uzman öğretmenlikte hangi tarih esas alınacak? Bilindiği gibi MEB Personel Genel Müdürlüğü 15 Haziran 2011 gün ve 40105 sayılı yazılarıyla, Uzman Öğretmenlik Sınavında 60 ve üzerinde puan alanlar ile alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimlerini 30 Eylül 2005 tarihinde tamamlamalarına rağmen uzman öğretmen olamayanlara uzman öğretmen kadrosuna geçme imkanı tanımıştı.

Personel Genel Müdürlüğü’nün bu gecikmiş kararı almasındaki en büyük neden ise, öğretmenlerin uzman öğretmenlik kadrosuna geçmek için açtıkları ve kazandıkları davalardı.

Personel Genel Müdürlüğü yazısında;

1- MEB aleyhine dava açanlar kuruma başvurdukları dilekçe tarihi itibari ile,
2- İlk defa başvuruda bulunacaklar ise başvuru tarihi itibari ile

uzman öğretmenlik sertifikası almaya hak kazanacaklardır denmektedir.

EĞİTİM SEN Hukuk Bürosu‘ndan yapılan açıklamaya göre, MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün yazısında belirttiği uygulama doğru değildir.

Yazıda da belirtildiği üzere, öğretmenler, kuruma verdikleri ilk dilekçe tarihi ya da ilk başvuru tarihi üzerinden uzman öğretmen kadrosuna atanacakladır.

EĞİTİM SEN Hukuk Bürosu‘nun değerlendirmesine göre, öğretmenlerin uzmanlık kadrosunu hakettikleri tarih elektronik başvuruların alındığı Eylül 2006 tarihidir.

Açıklamada; Uzman öğretmenlik sertifikaları, elektronik başvuruların alındığı Eylül 2006’dan bugüne düzenlenmeli ve parasal haklar da buna göre ödenmelidir denmektedir.

EĞİTİM SEN, üyelerinin talebi üzerine açtığı ve İdare Mahkemeleri tarafından öğretmenlerin lehine sonuçlanan davalarda İdare Mahkemesinin de uzmanlık kadrosu için dava tarihini esas aldığını fakat bu kararların temyize götürüldüğünü belirtmektedir.

Danıştay’ın vereceği karara bağlı olarak öğretmenler Eylül 2006 tarihinden itibaren uzmanlık kadrosu alabilecek, dolayısıyla Eylül 2006‘dan itibaren ortaya çıkan parasal kayıpları da yasal faiziyle isteyebileceklerdir.

Konuyla ilgili açıklamaları ve gelişmeleri yine www.egitimciyiz.com üzerinden sizlere iletmeye devam edeceğiz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.