Yer Değiştirme Kılavuzu Yönetmeliğe Aykırıdır

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini aylardır çıkaramıyor. Gelen tepkiler üzerine durumu kurtarmak için 6/5/2010 tarihli Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini ilgi tutarak acele ve özensiz bir şekilde hazırlanmış kılavuz hatalarla doludur.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin 2012 yılı il içi yer değiştirme kılavuzu 6/5/2010 tarihli yönetmeliğe göre hazırladı.

2012 il içi yer değiştirme yönetmeliği için tıklayınız.

Yüzbinlerce öğretmenin atama ve nakil işlerini düzenlemekle sorumlu İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünde , Genel Müdür, Grup Başkanları, şube müdürleri ve diğer çalışanlarda dahil mevzuattan ve işten anlayan kimse yok mu ?

Hikmet ÇOLAK Kılavuzlarını yanlış seçtiği için , 3-5 sayfalık öğretmen yer değiştirme kılavuzunu bile yönetmeliğe uygun bir şekilde çıkaramamıştır.

Sayın ÇOLAK; Eğerki MEB’in yönetmelik  ve mevzuatına bakan grup başkanı , önceki dönemlerde bu işi yürüten Genel Müdür Yardımcısı ise vay halinize…

MEB’in sizden önceki dönemlerde atama ve yer değiştirme yönetmeliklerinin sorumlusu olan Genel Müdür Yardımcısının hemen hemen çıkarmış olduğu tüm yönetmelik ve kılavuzlar yargı engeline takılmakla birlikte , Bakanlık kendi çıkardığı yönetmelikleri bile uygulamadığı dönemleri yaşamıştır.

Bunun faturaları da her dönem Personel Genel Müdürlerine çıkarılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü aylardır Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini çıkaramadı. Durum böyle olunca da gelen tepkileri dindirmek için  miladı dolmuş bir yönetmelik üzerinden acele bir şekilde durum kurtarılmaya çalışıldı.

Hal böyle olunca da Kılavuz ile Yönetmelik çelişti.

Öğretmenlerin yer değiştirme kılavuzu ile ilgili öğretmenlerimizin bir çok konuda tepkisi bulunmaktadır. İlk etapta Yönetmeliğe aykırı bir şekilde düzenlenmiş olan kılavuzda ki hataları sıralayarak Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerini uyaralım ve bu yönetmelik ile kılavuzların eğitimden anlayan kişilerce hazırlanmasını telkin edelim.

6/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1. Fıkrası şöyledir: “Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlayanlar ya da muaf tutulanlar ile sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlardan bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.”

Yine aynı yönetmeliğin Geçici 2. Maddesi : “Bu Yönetmelik hükümlerine göre 2010 ve 2011 yıllarında yapılacak isteğe bağlı il içi yer değiştirmeye esas alınan bulunduğu eğitim kurumunda çalışma süresi “2” yıl olarak uygulanır.” şeklindedir.

Özetle cari yönetmeliğe göre il içi yer değişikliği istemek için bulunduğu kurumda 3 yıl çalışma zorunluluğu vardır. Sadece 2010 ve 2011 yılında bu süre 2 yıl olarak uygulanmıştır ve süre dolmuştur.

Şimdi gelelim MEB’in yayınlamış olduğu 2012 yılı İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzuna …. Kılavuz bir nevi yönetmeliğin açıklaması şeklinde olup hiçbir şekilde yönetmeliğe aykırı hüküm tesis edemez.Hülasa Kılavuzdaki hükümler yönetmeliğe aykırı olamaz. Yönetmeliği değiştirmeden yönetmeliğe aykırı uygulama yaparsanız bu uygulama hukuki açıdan yok hükmündedir.

Peki kılavuzda yönetmeliğe aykırı hükümler nelerdir ? Bakınız. Kılavuzun B. BAŞVURULAR başlığı altındaki 1. Madde şöyledir: “Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan, bu yükümlülüğünü tamamlayan ya da muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar, bulundukları eğitim kurumunda en az 3 (üç) yıl süreyle çalışmaları şartıyla il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.”

Bu madde cari yönetmelik maddesiyle birebir aynıdır. Asıl sorun aynı başlığın 5. Maddesindedir: “Üç yıllık sürenin hesabında, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildikleri süreler dikkate alınacaktır.”

Şimdi bu ne demektir. Bu madde varsa 1. Madde neden vardır? Birinci madde varsa 5. Madde neden vardır? Veya neden bu şekilde gevelenmiştir? Doğrudan: Bulunduğu kurumda toplam 3 yıl görev yapanlar il içi tayin isteyebilirler denemez miydi?

Bu madde yönetmeliğe aykırı değil midir? Yönetmeliği hiçe sayan bir kılavuz hukuki açıdan geçerli olur mu?

Başka kurumda geçici görevle çalışan biri yönetmeliğe aykırı bu maddeyle atanır ve bu nedenle ataması yapılamayan bir öğretmen konuyu mahkemeye taşırsa MEB’in hali ne olur?

Ne büyük bir kaos olur, bu düşünüldü mü?

Üstelik 5. Madde nasıl anlaşılacak? “Diğer eğitim kurumlarında ders okutmak…” ifadesine göre örneğin ARGE’de görevli ya da formatör olarak görevli öğretmenlerin tayin hakları olmayacak mı? Yönetici olarak görevli olanlar da derse girmemişse- sınıf branşçılar derse girmez- bu çeşit görevlendirmelerden ne farkı vardır?

Her şey bir tarafa Sayın Bakan geçici görevlendirmelere karşı olduğunu her fırsatta beyan ederken, Haziran ayında binlerce öğretmene hitaben yapmış olduğu konuşmada geçici görevlendirmelerle ilgili ” SİZLERE ADALET VAAD EDİYORUM” derken geçici görevlendirmeleri özendirecek bu madde neden konmuştur?

Yine aynı yönetmelikle öğretmenlere yer değiştirme başvurularında 25 tercih hakkı verilirken , MEB’in yayınlamış olduğu kılavuzda öğretmenlere verilen 5 tercih hakkı yönetmeliğe aykırıdır.

Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin;
İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde duyuru, başvuru ve tercihler başlıklı 5. Maddesinde “İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, atanmak istedikleri yerlerden en fazla 25 eğitim kurumunu tercih edebilirler. Öğretmenler başvurularında tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtirler.”

Hükmü bulunmasına rağmen ;

Yönetmelikle 25 tercih hakkı verilen öğretmenlerin bu hakkı Kılavuzun;
C. TERCİHLER kısmının 1. Maddesi ile öğretmenlerin elinden alınmıştır.

Madde 1. İl içi yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler, başvurularında alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın en fazla 5 (beş) eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir.

Yine 2010 yılında çıkarılan Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğinde Öğretmenlere aynı anda İl İçi ve İl Dışı tayin isteme hakkı yönetmeliğin 6. Maddesinde verilmişti.

Madde (6) İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları birlikte alınır ve tercih ettikleri eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre birlikte değerlendirilir.

Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu kılavuzda yönetmeliğe aykırı olarak sadece İl İçi Yer Değiştirme başvuruları alınmaktadır. Ayrıca İl İçi Yer Değiştirme başvurusu yapan ve yer değiştirmesi yapılan öğretmenlere il dışı atama başvuru hakkı verilmemektedir.

Sonuç olarak ; Milli Eğitim Bakanlığının 2010 yılında çıkarmış olduğu Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile 2012 Yılı Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme kılavuzunu bir saatte üstün körü bir şekilde incelediğimiz halde ortaya bu kadar çok tutarsızlık ve yönetmeliğe aykırı hüküm çıkıyorsa bu kılavuz sakattır. Bu kılavuza göre yapılacak yer değiştirmeler yönetmeliğe aykırı hüküm tesis edeceğinden , atamaların hukuki olarak MEB’e sıkıntı yaratacağı bir geçektir. Bakanlığın üstün körü bir şekilde yönetmeliğe aykırı olarak hazırlamış olduğu bu kılavuzu acil olrak revize etmesi ve hataları düzelterek yeniden yayınlaması gerekmektedir. Bu konuda ki tek sorumluluk ise İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sayın Hikmet ÇOLAK’a aittir.

Mustafa YILMAZ
Eğitim Yöneticisi ve Uzmanı

1 thought on “Yer Değiştirme Kılavuzu Yönetmeliğe Aykırıdır

  1. yahu daha anlamadınız mı? adamlarına torpilin yolunu açmak için böyle saçma ve hukuksuz bir klavuz yayınlamış. bu klavuz suriyede yayınlansaydı savaş çıkarırdık…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.