Yer Değiştirmelerle İlgili Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmenleri atama ve yer değiştirme yönetmeliğini, gerektiği gibi düzenlememesi büyük bir tepkiye neden olmuştu. Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü, yönetmelik konusunda gelen haklı talep ve tepkiler doğrultusunda bir açıklama yaparak bazı rahatsızlıklarla ilgili “düzeltmeye” gittiklerini belirtti.

Eğitim Sen’in konuyla ilgili, gelişmeleri ve yaşanması muhtemel durumları anlatan açıklaması.

BAKANLIK ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNDE KISMEN GERİ ADIM ATTI:SORUNLAR HALA DEVAM EDİYOR.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bugün yayımladığı yazılı açıklamayla öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde karşılaştığı sorunların bir kısmına çözüm getirdi. Söz konusu açıklamada;

1-İlk atama ya da zorunlu hizmetini tamamlamak üzere atanmış ve 6.5.2010 tarihi itibarıyla ikinci ve üçüncü hizmet bölgesi ile birinci hizmet bölgesinin D ve E sınıfı ilçeleri kapsamındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden adaylığı kaldırılmış olanlara bulunduğu ilde süre koşulu aranmaksızın iller arası yer değiştirme başvurularının kabul edileceği,

2-2010 yılı yer değiştirme başvuru ve onay işlemleri 11 Haziran 2010 tarihe uzatıldığı,

3-Emeklilik işlemlerinin Temmuz ayının ikinci yarısında sonuçlanacağı dikkate alınarak bu ve diğer nedenlerle boşalacak eğitim kurumlarının il içinde yer değiştirecek öğretmenlerin tercihlerine ikinci kez açılacağı,

4- 15 Eylül 2010 tarihi itibarıyla iki yılını dolduracak öğretmenlerden il içinde yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin tercihlerine norm kadro açığı olsun, olmasın il genelindeki tüm eğitim kurumlarının yansıtılacağı,

5-İl içi yer değiştirmeler için ikinci kez elektronik ortamda yapılacak başvuruların 12-23 Temmuz 2010 tarihleri arasında yapılacağı, birinci değerlendirmenin 30 temmuz 2010 tarihinde, ikinci değerlendirmenin 17 Ağustos 2010 tarihinde yapılacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda İlk atama ya da zorunlu hizmetini tamamlamak üzere atanmış ve 6.5.2010 tarihi itibarıyla ikinci ve üçüncü hizmet bölgesi ile birinci hizmet bölgesinin D ve E sınıfı ilçeleri kapsamındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden adaylığı kaldırılmış olanlara süre koşulu olmaksızın yer değiştirme hakkı tanınması olumlu bir adımdır. Ancak bu hakkın yalnızca iller arası yer değiştirmeyle sınırlandırılması, bu durumdakilere süre koşulu olmaksızın il içi yer değiştirme hakkı tanınmaması ciddi bir eksikliktir, bu konudaki mağduriyetlerin bir kısmını çözümsüz bırakacaktır.

İkinci olarak yer değiştirme başvurularının 11 Haziran 2010 tarihine kadar uzatılması doğru bir adımdır. Çünkü Bakanlığın norm kadrolarının güncellenmesi için okul ve kurum yetkililerine 8 Haziran 2010 tarihine kadar süre verdiği dikkate alındığında başvuruların 4 Haziran 2010 tarihinde sonlandırılması açık bir haksızlık olacaktı. Ancak başvuru tarihinin uzatılmasının yanısıra başvuru tarihi itibarıyla açık olan tüm kadroların Haziran ayındaki başvurulara da açılması gerekmektedir.

6 Mayıs 2010 tarihinde yayımlanan Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği uyarınca il içi ve iller arası yer değiştirme başvurularının birlikte değerlendirilmesi gerektiği halde Temmuz ayındaki emeklilik vb. nedenlerle boşalacak eğitim kurumlarına yapılacak yer değiştirmelerin iller arasında yer değiştirmek isteyen öğretmenlere açılmaması yönetmeliğe aykırı olacaktır.

Ayrıca yukarda açıklanan olumlu değişikliklerin düzenleme yapma tekniğine uygun olarak düzenlemenin niteliğine göre yönetmelik ya da kılavuz hükmü haline getirilmesi de hukuksal bir zorunluluktur. Bu, aynı zamanda söz konusu değişikliklerin kalıcı olmasını ve bir hukuksal düzenleme haline gelmesini de sağlayacaktır.

Sendika olarak gerek bakanlık düzeyindeki örgütsel girişimlerimizin, gerekse yönetmeliğe karşı açtığımız davanın bu değişiklikler de önemli bir katkısı olduğu açıktır.

EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN AÇIKLAMASI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.