2 Öğrenciden 1’i Mezun Olabiliyor (Video)

Milli Eğitim Bakanlığı’nın iç denetim raporu, 12 yıllık zorunlu eğitim yasa teklifi ile tekrar gündeme gelen meslek eğitiminin, Türkiye’deki durumunu ortaya koydu. Rapora göre, her iki meslek liseliden sadece biri mezun olabiliyor.

“Mesleki eğitime ilişkin hedefler bir türlü tutturulamadı. Ne hedeflenen başarıya ulaşılabildi, ne öğrenci profili iyileştirilebildi. Arz-talep dengesi de yıllardır rayına oturmadı.” Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in “Mesleki Eğitim Çalıştayı”nda dile getirdiği bu tespitler, Bakanlığın iç denetim raporunda da yer aldı.

Her 2 öğrenciden biri mezun oluyor

Bakanlığın, iç denetim raporuna göre, meslek okullarına devam eden öğrencilerin yüzde 20’si, 9. sınıfta örgün eğitimin dışına çıkıyor. 10, 11 ve 12. sınıflarda da yüzde 10’a varan ayrılışlar söz konusu. Bu durum, meslek lisesine kaydolan her iki öğrenciden ancak birinin mezun olabildiği anlamına geliyor.

Türkiye, OECD ortalamasının altında

Raporda, Türkiye’de meslek lisesi öğrencilerinin sayısının OECD ülkelerinin ortalamalarına göre düşük olduğuna dikkat çekildi. Düz liseden meslek lisesine geçişi sağlayacak esnek bir yapının olmadığı belirtildi. Öğrenciler alan ve dallara da yeterince iyi yönlendirilemiyor tespitine yer verildi. Rapora göre meslek liselerindeki döner sermaye faaliyetleri, uygulamalı eğitimi destekleyemiyor. Öğrencilere ücret ödenmesi ve SGK primlerinin karşılanmasına ilişkin de sıkıntı var. Bir de sektörün talepleri de iyi karşılanamıyor. Bu durum öğrencilerin istihdamını da doğrudan etkiliyor.

Sorunların tek tek sıralandığı raporda, önerilere de yer verildi. Getirilen en dikkat çekici öneri, meslek liseleriyle düz liseler arasındaki geçişlere imkan sağlanması konusunda oldu. “İsteyen öğrenciler eksik derslerini tamamlayarak meslek lisesinden, düz liseye, düz liseden meslek lisesine rahatça geçebilmeli. Hem düz liseden hem meslek lisesinden diploma alabilmeli” denildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.