2012 LYS Sonuçlarının Değerlendirilmesi

 Abdullah Damar / Eğitimci – Yazar – 2012 LYS sonuçları, “Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı” ve “Ortaöğretim Başarı Puanı” tartışmaları ile “en başarılı iller, en başarısız iller” tartışmasının gölgesinde kaldı.

LYS sonuçlarında asıl tartışılması gereken, en başarılı iller, en başarısız iller, dereceye giren öğrenciler değil; “0 çeken öğrenciler” ve her alanda doğru cevaplanan soru sayısının, toplam soru sayısına oranıdır.

Çünkü bir ülkenin eğitimdeki başarısı, uluslararası ölçütlerin yanında, üniversiteye girişte cevaplanan testlerdeki doğru soru sayısının, o testlerdeki genel soru sayısına oranlarının ne olduğu ve bu oranların yıllar itibarıyla nasıl değiştiğidir.

2011 ve 2012 LYS sonuçlarına baktığımızda bütün testlerde genel bir başarısızlığın olduğu görülüyor.

İlk olarak “Sıfır Çeken Öğrenciler” sayısına bakıldığında;

2010 yılında sıfır çeken aday sayısı 82 175 iken,

2011 yılında 112 018,

2012 yılında ise 189 410 olduğu ve bu alanda son üç yılda her yıl % 50’ye yakın artış olduğu gözleniyor.

Bu sonucun anlamı, sınava giren adayların % 10’u “Sıfır” çekiyor.

Pek iç açıcı bir durum değil.

Şimdi son iki yılda LYS’ye girenlerin testlerde çözdüğü net soru sayıları ve bu sayıların, toplam soru sayılarına oranlarına bakalım.

2011-2012 LYS DOĞRU CEVAP KARŞILAŞTIRILMASI

Tabloya bakılarak yapılabilecek ilk değerlendirme, 2012 yılında fizik, Türk dili ve edebiyatı, Fransızca ve İngilizce soruları hariç diğer derslerde yapılan doğru sayılarında azalma var.

En fazla düşüş de Almanca, tarih ve felsefe derslerinde.

Tablodaki en çarpıcı sonuç ise testlerde doğru cevaplanan soruların, tüm sorulara oranında görülüyor. Bu oranlara bakacak olursak; Matematikte % 26,34, geometride % 22,43, fizikte 32,63, kimyada 32,90, biyolojide % 33,43, Türk dili ve edebiyatında % 42, coğrafya 1’de % 31,70, tarihte % 29,84, coğrafya 2’de 39,56, felsefede 22,86, Almancada % 44,48, Fransızcada % 47,12 ve İngilizcede de % 35,77 olduğu görülüyor.

Bu oranları, ilk ve ortaöğretimde geçerli olan 100’lük not sistemine göre değerlendirecek olursak, sadece Fransızca dersinden sınıfı geçtiğimiz görülecektir. Çünkü 100 üzerinden 45 notunu geçen ders sadece Fransızca’dır.

Bu oranların okuması hiçbir alanda % 50 başarının üzerine çıkılamadığı, özellikle yabancı dil dersleri hariç durumun hiç de iç açıcı olmadığıdır.

Bu sonuçların okuması doğru yapılmalı ve başta Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim sendikaları, eğitimle ilgilenen örgütler ve bütün vatandaşlar olarak şapkayı önümüze koyarak düşünmeliyiz.

Çünkü eğitim sistemi bir ülkenin geleceğidir.

Eğitim sistemi yerlerde sürünen bir ülkenin ise, geleceği olamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.