2013 Yılında Eğitimde Neler Oldu?

MEB, bu yıl SBS’yi kaldırarak yeni orta öğretim geçiş sistemi kapsamında öğrencileri ilk kez merkezi ortak sınavlara aldı.

Bakanlık, okullardaki serbest kıyafet uygulamasında değişikliğe gidilerek, seçenekler arasına formanın da alınmasına karar verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) kaldırılarak yeni orta öğretim sınavına geçilmesi, öğrenci andının kaldırılması, öğretmenlik için alan sınavı yapılması, genel liselerin tümünün Anadolu liselerine dönüştürülmesi gibi birçok yeniliğe imza attı.

Bakanlık, yılın ilk ayında, eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in görevini Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya devretmesiyle yeni bir döneme girdi.

Bakan Avcı, göreve geldikten sonra geçen yıl sona erdirileceği açıklanan Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) kaldırılması ve öğrenciler üzerindeki sınav stresinin azaltılması için yapılan çalışmalara hız verdi. Böylece yeni orta öğretim geçiş sistemi uygulamaya konuldu. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları ile 8. sınıf öğrencileri, fen ve teknoloji, matematik, Türkçe, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi ile inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerinden ilk kez 28-29 Kasım’da sınava alındı. Sınavların ardından bu yıl ilk kez merkezi sınavlara giremeyen öğrenciler için de 14-15 Aralık’ta mazeret sınavları gerçekleştirildi. Merkezi sınavlar ikinci dönem de 28-29 Nisan’da yapılacak.

Bakanlık, geçen yıl yaptığı mevzuat değişikliğiyle okullarda serbest kıyafet uygulamasına geçilmesine karar verdi. Bu yıl uygulamada değişikliğe gidilerek, serbest kıyafet seçenekleri arasına forma da alındı. Velilerin yüzde 50’den fazlasının tercihiyle okul kıyafetlerinin belirlenmesine karar verildi. Bu kapsamda okullarda kılık ve kıyafetlerin seçimi için 4 yılda bir anket yapması kararlaştırıldı.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğindeki değişiklikle de ilkokula yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanların velisinin vereceği dilekçeyle, rapor istenmeksizin, kayıtlarının bir yıl ertelenmesine veya çocukların okul öncesi eğitime yönlendirmesine karar verildi. 69, 70 ve 71 aylık olanları ise ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporuya okul öncesi eğitime yönlendirilmesi veya kayıtlarının bir yıl ertelenmesi kararlaştırıldı.

-Genel liselerin dönüşümü tamamlandı

MEB, 2010 yılında kademeli olarak başlatılan genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesi sürecini de bu yıl tamamladı. Aynı zamanda güzel sanatlar ve spor liselerini de iki yeni lise türü olarak eğitim verecek şekilde yeniden düzenledi.

Öte yandan Bakanlık bu yıl ilk kez, liselerde de uyum eğitim programı başlattı. Özellikle okul terklerini azaltmak ve okula uyumu sağlamak amacıyla lise 9. sınıf öğrencileri için düzenlenen uyum eğitiminin pilot uygulaması belirlenen 10 ilde yapıldı.

-Ortaöğretim kurumları yönetmeliği değişti

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde de değişiklikler yapıldı. Ortaöğretimle ilgili 11 yönetmelik ve 4 yönerge içeriğinde bulunan 832 maddelik mevzuat hükümleri sadeleştirilip güncellendi, 227 madde ve 3 geçici maddeyle ilk defa bir çatı yönetmelik altında toplandı. Düzenlemeyle özürsüz devamsızlık 10 günle, özürlü özürsüz toplam devamsızlık ise 45 günle sınırlandırıldı. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri ile anadolu sağlık ve sağlık meslek liselerinin sınıf mevcudu 30, diğer ortaöğretim kurumlarının ise 34 olacak şekilde düzenlendi. Tüm ortaöğretim kurumlarında bir ders saati 40 dakika olarak eşitlendi.

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılının bütün dönemlerinde takdir belgesi alan öğrencilere üstün başarı belgesi verilmesi kararlaştırıldı. Başarı puanı 45’ten 50 puana yükseltildi, 2 dönem puanının aritmetik ortalaması en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olan öğrencilerin ilgili dersten başarılı sayılması kararlaştırıldı.

Ortalama yükseltme sınavları kaldırıldı, komisyon marifetiyle yapılan sorumluluk sınavları ise ilgili dersin öğretmeni tarafından yılda 2 kez yapılacak. Sınıf bazında başarısız ders sayısı en fazla 3 olanlarla alt sınıflar da dahil toplam 6 dersten başarısız olanların sorumlu olarak sınıf geçmelerine imkan verildi.

Haftalık ders saatleri uygulaması da değişti. Haftalık ders saatinin ilkokullarda 30, ortaokullarda 35 olmasına karar verildi.

-Lazca seçmeli ders oldu

MEB, yaşayan diller ve lehçeler dersi kapsamında Kürtçe, Adıgece ve Abazaca derslerinden sonra Lazca’nın da seçmeli ders olarak okutulmasını kararlaştırdı. Aynı zamanda bilişim teknolojileri vce yazılım dersi de 5 ve 6. sınıflarda zorunlu dersler kapsamına alındı. Yabancı dil eğitiminin ilkokul 2. sınıftan itibaren öğretilmesine karar verildi.

“Demokratikleşme Paketi” kapsamında İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, ilköğretim okullarında her sabah okutulan “öğrenci andı” uygulaması da kaldırıldı.

-Öğretmenlik için ilk alan sınavı yapıldı

KPSS kapsamında öğretmen adaylarının genel kültür-genel yetenek ve eğitim bilimleri testlerine ilave olarak alan bilgisi yönünden de ölçülmelerine imkan veren alan bilgisi testi de eklendi.

Öğretmen adayları KPSS’nin ardından ilk kez 15 alanda Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) girdi. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda, 40 soruluk Alan Bilgisi Testi ile 10 soruluk Alan Eğitimi Testi yer aldı. Bakanlık bu sınav sonuçlarını da yaparak 40 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdi.

-Ehliyet sınavında yeni dönem başladı

MEB, trafik kazalarını azaltmak, bilinçli sürücülerin eğitilmesi için Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’ni yenileyerek, ehliyet almayı zorlaştıran bir düzenleme getirdi. Değişiklikle direksiyon sınavlarının süreleri arttı, puanlama sistemi kaldırıldı, teorik ders süreleri azaltıldı ve adayın direksiyon sınavında değerlendirilecek hususların sadece birinde hata yapması halinde, sınavdan elenmesine imkan sağlandı.

-Gökçeada Rum okulunda ilk ders zili çaldı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde 1951 yılında faaliyete başlayan ancak 1964’te kurucu isteği doğrultusunda kapatılan Özel Gökçeada Rum İlkokulunda, 49 yıl aradan sonra ilk ders zili çaldı. Okul 4 öğrencisiyle eğitim öğretime başladı.

Bakanlık, dershanelerin özel okula dönüştürülmesi kapsamında teşvik edici düzenlemeleri ve tarafların önerilerini içeren taslak bir metin hazırladı. MEB aynı zamanda dershane yöneticileri ve paydaşlarla konunun tartışılması için istişare toplantıları düzenledi.

-Yabancı dil sınavları tek çatı altında toplandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu yıl ilk kez yabancı dil sınavlarını tek bir ad altında birleştirerek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı’nı (YDS) yaptı. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve içeriğinde yabancı dil sorusu veya testi bulunan yabancı dil seviye belirleme sınavlarını YDS adı altında tek bir sınavda topladı.

-YÖK’ten formasyona ALES şartı

Fen-edebiyat fakültesi öğrencilerine pedagojik formasyon hakkı tanıyarak öğretmenlik yolu açan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), formasyona ALES şartı getirdi. Ayrıca YÖK, bu yıldan itibaren öğrencilerin, alanlara göre ayrılacak kontenjanlar dahilinde, merkezi olarak ÖSYM tarafından yerleştirilmesine karar verdi. –Kaynak: egitimajansi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.