26 MAYIS’TA GREVE!

Konfederasyonlar almış oldukları ortak karar gereği 26 Mayıs’ta greve gideceklerini açıkladı.

Grev konusunda konfederasyonların görüş ayrılıkları olsa da konuyla ilgili ortak bir basın açıklaması yayınlandı.

KESK, Türk-İş, Disk ve Kamu-Sen’in Basın Açıklaması
TÜRK-İŞ, DİSK, KAMU-SEN, KESK Genel Başkanları,  22 Şubat 2010 tarihinde bir araya gelerek acil ve öncelikli taleplerini  ‘başta 4-C olmak üzere güvencesiz, kuralsız, esnek tüm istihdam uygulamalarından vaz geçilmesi; iş güvencesinin sağlanması; kiralık işçilik düzenlemesinin gündemden çıkarılması; çalışma hayatını düzenleyen yasaların ILO ve AB normlarına uyarlanması; Çalışanların örgütlenmesi önündeki engellerin kaldırılması; Kamu çalışanlarına grevli toplu iş sözleşmeli sendika hakkının güvence altına alınması” olarak belirlemiş ve bu taleplerin gerçekleşmemesi halinde 26 Mayıs 2010 tarihinde, üretimden gelen gücün kullanılacağı genel bir eylem yapılması kararı almıştır.

Kararın bir gereği olarak TÜRK İŞ, DİSK, KAMU-SEN, KESK, 26 Mayıs 2010 tarihini uygulanan emek karşıtı politikalara karşı “mücadele günü” olarak ilan etmiştir.

Bu çerçevede,
-26 Mayıs 2010 Çarşamba günü, Konfederasyonların üretimden gelen güçlerinin kullanılmasının nasıl gerçekleştirileceği konusunu kendilerinin belirlemesine;
-26 Mayıs 2010 Çarşamba günü saat 13.00’de örgütlü bulunulan tüm işyerleri önünde Konfederasyonlar tarafından hazırlanan ortak metnin okunmasına;

Karar verilmiştir.

İşyerlerinde, bölgelerde, illerde, gerek ortak bir irade ile,  gerekse işyerlerinin, bölgelerin, illerin kendi özgül koşullarına uygun şekilde yapılacak kitlesel eylemler, mücadelenin daha da güçlenmesini sağlayacaktır. Örgütlerimiz bu konuda bilgilendirilmiş, eylemle ilgili çalışmalar Konfederasyonlarımız tarafından hızlandırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”

MUSTAFA KUMLU                            SÜLEYMAN ÇELEBİ
TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI                   DİSK GENEL BAŞKANI
BİRCAN AKYILDIZ                                SAMİ EVREN
KAMU-SEN GENEL BAŞKANI                 KESK GENEL BAŞKANI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.