657, Yersen!

Medya evlere şenlik! Son günlerde basınımızda çıkan “şimdi memur olmak varmış”, “memura büyük müjde” gibi nereden servis edildiği belli haberler karşısında şaşırmamak elde değil. Medya organları sanki ağız birliği etmişçesine bu müjdeli! haberi döndürüp döndürüp yayınlamakta.

Her şey çok güzel olacak! Bakan açıkladı, memura karada ölüm yok! Bol tatil, bol maaş, bol izin, bol örgütlenme özgürlüğü! Yaşasın memur dostu hükümet! Yaşasın memur açılımı!

YERSEN!

AKP Hükümeti’nin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapmaya hazırlandığı değişiklikler,

“süt izninin süresinin artırılması”,
“çocuk yardımının düzenlenmesi”,
“giyecek yardımının nakit olarak verilmesi”

gibi konularla gündeme getirilse de, memurlar,

“usulsüz şikayette bulunmak”,
“kendini geliştirmede yeterli gayreti göstermemek”,
“yetkili olmadığı halde basına bilgi vermek”

gibi gerekçelerle disiplin cezası alabilecek.

Taslak, babalık izninin 10 güne çıkarılması, süt izninin günde 3 saate yükseltilmesi, her çocuk için yardım ödenmesi, giyecek yardımının nakit olarak ödenmesi, emekli memurların da toplu görüşme hükümlerinden yararlanması gibi konularla gündeme geldi. Ancak taslağın asıl amacı, ‘disiplin cezası’ düzenlemelerinde görülüyor. Söz konusu maddelerde memurlar, ‘disiplin cezası’ ile korkutulup, ses çıkarmayan, tepki göstermeyen, “üç maymunu oynayan” memurlar haline getirilmek isteniyor.

‘KENDİNİ GELİŞTİREMEDİN’ CEZASI

Taslağa göre aylıktan kesme cezası gerektiren durumlar:
“Hizmette gösterdiği yetersizlik sebebiyle kurumların stratejik plan ve performans hedeflerinin gerçekleşmemesine yol açmak”,
“usulsüz şikâyette bulunmak”,
“görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak”,
“görevin iş birliği içerisinde yapılması ilkesine aykırı davranışta bulunmak”

Taslağa göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren durumlar:
“Kendini geliştirme, sorun çözme, planlama konularında yeterli gayret ve çabayı göstermemek”,
“verilen emirlere itiraz etmek, görevleri tam ve zamanında yapmamak, hizmetin yürütülmesinde ve görevin yerine getirilmesinde kurumlarca belirlenen usul ve esaslara uymamak”,
“görev sırasında amirlerine hal ve hareketleri ile saygısız davranmak”,
“kurumların çalışma ortamını ve düzenini bozmak”.

DEMEÇ VERMEK YASAK

Açılımdan, demokrasiden, özgürlükten bahsedildiği bir dönemde toplumun en üretken ve akademik kesiminin açıklama yapmasını, konulara ilişkin fikirlerini açıklamasını, demeç vermesini yasaklamak ta ortaçağ zihniyetinin bir göstergesi olsa gerek.

Tasarı bu haliyle kabul edilirse, memurlar, “yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç verdikleri” gerekçesiyle kademe ilerlemesinin durdurulmasıyla cezalandırılacak.

Ayrıca yıl içinde iki defa kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memur, devlet memurluğundan çıkarılacak. “Sicil puanı uygulaması kalkıyor” diye müjdelenen taslağa göre disiplin cezası almayanlar, yani “sicili temiz olanlar” ödüllendirilecek. Taslağa göre son 10 yılda herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, ilave kademe ilerlemesi verilecek.

Ayrıca çok fazla gündeme getirilen konulardan biri de “vatandaşa saldıran memur memurluktan atılacak” açıklaması. Elbette kimsenin kimseye kötü muamele etme hakkı yoktur ama, bu konuda yapılan tek taraflı açıklama, öğretmenin uğradığı saldırılar karşısında öğretmenlerin yine sahipsiz bırakılacağını göstermekte.

657 değişiyor. Artık kurumlar güllük gülistanlık olacak!

Memurlar amirinin verdiği her görevi sorgulamadan yapacak, her denilene kafa sallayacak, amirine “itaatte” kusur göstermeyecek.

Kimbilir, verilen bu örgütlenme özgürlüğü dahilinde belki de amirin üye olduğu sendikaya geçmeniz bile gerekebilecek!

egitimciyiz.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.