Aktif Eğitim-Sen Çözüm olur mu?

Aktif Eğitim-Sen norm fazlası ve özür durumu yer değiştirmelerle ilgili konuştu. Sendika, norm fazlası ve yaşanan sıkıntılara çözüm önerilerini sundu.

Aktif Eğitim-Sen de Eğitim Bir Sen gibi norm fazlasının belirtildiği kadar olmadığını, şimdi ortaya çıkan sayının ciddi oranda azalacağını söyledi.

Aktif Eğitim Sen bu durumu “4+4+4 eğitim sisteminde 5. Sınıfların derslerine branş öğretmenlerinin girecek olması sınıf öğretmenlerini norm fazlası durumuna düşürmüştür. Okul-kurum normları belirlenirken mevcut durum dikkate alındığından bu fazlalık beklenenden fazla olmuştur. Eylül ayında ister istemez öğretmen normları o günün şartlarına göre güncellenecek ve norm kadro fazlalığı şu an ifade edildiği kadar olmayacaktır. şeklinde ifade etmekte.

Öğretmenleri mağdur eden diğer bir uygulama olan “il emrinin” kaldırılmasına ise Aktif  Eğitim Sen‘in çözüm önerileri şu şekilde oldu;

1-Özür durumu atamalarında norm “kadro durumları dikkate alınmaksızın” tüm öğretmenlerin özürlerinin gerektirdiği İl emrine atanmaları sağlanmalıdır.

— İl emri kayıtsız şartsız sağlanmalıdır ama buna imkan verecek yasal ve teknik düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bakanlık ise buna yanaşmamaktadır. 5 . sınıf öğrencileri ortaokula dahil olduğu sürece 5. sınıflara sınıf öğretmeninin girmesi mümkün değildir.

2-Bulunduğu ilde Norm Kadro Fazlası veren branşlarda öğretmenlerin “tüm illere” tayin istemelerine imkan verilmelidir.

— Bir ilde norm fazlası varken il emrinden o ile norm fazlası sayısını arttıracak şekilde yeni öğretmen almanın da teknik olarak mümkün olmadığı ortadadır. İdareci kim olursa olsun, norm fazlası 4+4+4 sisteminin en büyük sıkıntısıyken, bu sıkıntıyı arttıracak bir girişimde elbette bulunmayacaktır. Norm fazlası durumu, 4+4+4’ün öğretmen tarafındaki en ciddi sıkıntılarından biridir

3-Yıllardan beri uygulanmayan “becayiş işlemi” başlatılarak en azından illerin norm kadro durumlarını değiştirmeyecek bir uygulama olarak karşılıklı yer değiştirmelerin önü açılmalıdır.

— Becayiş önemli bir haktır fakat karşılıklı ihtiyaç olan branşlarda özür durumu mevcut ve yer değiştirmek isteyen kişi sayısı çok sınırlı kalacak ve kesin bir çözüm haline gelemeyecektir. Örneğin benzer özre sahip öğretmenlerden birbirinin iline gitmeye çalışan aynı branşta yer değiştirmek isteyecek öğretmen bulmak çok zor olacaktır. Bu çapraz eşleme çok az sayıda öğretmen için mümkün olacaktır. Az sayıda gerçekleşebilecek bu uygulama genel sorunun çözümü olamayacaktır.

4-Son çare olarak eş durumu özründen mağdur olan ve eşlerden her ikisi de öğretmen olan meslektaşlarımız, istemeleri halinde “ihtiyaç olan” diğer illere birlikte atanmalıdır.

— Norm fazlası olmayan illere öğretmen eşlerin ikisinin birden tayinine izin verilmelidir denmekte. Neredeyse tüm illerde ve tüm branşlarda norm fazlası oluşmuşken/oluşacakken iki eşin de norm fazlası olmayan branşlara sahip olması çok ender rastlanacak bir durumdur. Bu çözüm için örneğin görsel sanatlar ve sınıf öğretmeni eşlerden ikisinin de hem görsel sanatlar, hem de sınıf öğretmenliği branşında norm fazlasına sahip olmayan illere tayin istesinin yolu açılmalı denmektedir. Bu durumda sınıf öğretmenlerine özür durumundan tercih açılmadığı gözönüne alınırsa daha en başından sınıf öğretmenleri bu çözümün dışında kalmaktadır. Diğer branşların da farklı bir durumda olmadığı görülmektedir. Bu çok zorlama ve tesadüfî bir çözüm önerisidir ve maalesef çözüm olması mümkün değildir.

Aktif Eğitim Sen‘in de Eğitim Bir Sen gibi 4+4+4 yasası uygulamadayken hayata geçirilmesi mümkün olmayan çözüm önerileri getirdiğini görmekteyiz.

Bugün sözü edilen tüm sorunların 4+4+4 sistemden kaynaklandığını görmeden sadece “anlık” olarak ortaya çıkmış sorunlara yüzeysel çözüm önerileri getirmek, çözümden yanaymış gibi görünmekten başka bir yarar sağlamayacaktır.

Bunu diğerleri gibi Aktif Eğitim Sen de bilmektedir.

Çözüm önerilerimiz;

* 4+4+4 eğitim sisteminin en azından bu yıl ötelenmesi,

* 4+4+4’ün eğitimcilerden, eğitim uzmanlarından, sendikalardan, velilerden, tabiplerden ve toplumun ilgili kesimlerinden oluşmuş geniş komisyonlarda yeniden tartışmaya açılması,

* Bu kadar köklü değişimler için acele edilmemesi ve mutlaka pilot uygulamalarla en azından 5-10 yıl boyunca sürecin ve sonuçlarının uzmanlarca değerlendirilmesi,

* Aile bütünlüğüne önem gösteren, anayasayla garanti altına alınmış olan öğrenim hakkına saygı duyan, sağlıklı-mutlu öğretmen/mutlu öğrenci yaratacak uygulamalara öncelik verilmesi gerekmektedir.

Bunlar uygulanırsa zaten bugün ortaya çıkmış sorunların tamamı ufak kayıplarla giderilmiş olacak, en azından eğitimin geleceğinin karartılması engellenmiş olacaktır.

1 thought on “Aktif Eğitim-Sen Çözüm olur mu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.