Bilişim Sistemleri Taahhütnamesi

Geçen eğitim yılı sonunda öğretmenlere imzalatılmak istenen “Bilişim Sistemleri Taahhütnamesi”, taahhütnameyi henüz imzalamayan öğretmenler için yine ortaya çıktı.

Taahhütname öğretmenlerin tepkisini çekmekte.

Taahhütnamede;

Tarafıma verilen kullanıcı adını ve şifresini kimseyle paylaşmayacağımı,
başkalarına da kullandırtmayacağımı,
Bilgisayarımda yalnızca kendi kullanıcı adım ve şifremle oturum açacağımı,
çalışmam bitince oturumu ve bilgisayarımı kapatarak başkalarının fiziksel erişimine fırsat vermeyeceğimi,
bilgisayarımın başından kısa süreli ayrılmalarımda bilgisayar oturumunu kilitleyeceğimi,
kurumun yüklediği yazılımların ve işletimlerin dışında başka bir şey kullanmayacağımı,
kullanırsam hukuki sorumluluk alacağımı,
Bakanlıkça uygun görülen sistemlerin uygulamaların kullanıcı işlemlerinin ve bilgi sistem ağındaki veri akışının iz kayıtlarının ajanlı veya ajansız iz toplama yöntemleri kullanılarak toplanabileceğini,
her türlü bilginin ve kaynağın sahibinin kurumum olacağını, bu bilgileri paylaşmayacağımı,
bilgi ve araçları kişisel çıkarlarım için ya da üçüncü şahıslar, kurumlar yararına kullanmayacağımı,
her türlü bilgiyi sır olarak saklayacağımı,
Çocukların cinsel istismarına, müstehcenliğe, şiddet ve intihara yönlendirmeye, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmeye yönelik internet sitelerine girmem durumunda, devlet büyüklerine hakaret etmem ve gazete, forum ve benzeri sitelerde kurumu küçük düşürücü ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik yorumlarla özel hayatıma ilişkin suç oluşturabilecek nitelikteki bilgi ve işlemleri kurum internet hattı üzerinden yapmam durumunda cezai ve hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
Şifremle oluşturulacak belge, doküman, yazılım gibi her türlü kaynağın içeriğinden sorumlu olduğumu,
Kurum bilgisi olmadan araç ve gereçlerde mekanik ya da yapılandırma değişikliği yapmayacağımı,
Bu taahhütlerimi yerine getirmemem halinde Millî Eğitim Bakanlığı açısından oluşacak zararı karşılayacağımı, mali, cezai ve hukuki tüm sorumlulukların bana ait olduğunu taahhüt ederim.

denmekte.

Öğretmenlere Uyarı

Öğretmenler kendilerine bir emirle ulaşan bu iddianameyi imzalamak zorunda. Fakat yüksek güvenlikli devlet kurumlarının hackerlar tarafından sık sık devre dışı bırakıldığı bir ortamda, öğretmenin isteği dışında gelişecek durumlardan sadece öğretmeni suçlamak doğru olmayacaktır.

Öğretmenler taahhütnameyi altına bir şerh düşerek imzalarlarsa ileride oluşacak olumsuz bir durumda yararlarına olacaktır.

ŞERH: Her ne kadar taahhütnamede belirtilen kural ve koşullara uygun davranacağımı kabul etsem de; ileri teknolojik yöntemlerle kurum içi veya kurum dışı müdahalelerle yapılacak suç içeren değişikliklerden sorumlu tutulamayacağımı bildirir, bu şerhimle imzalamayı kabul ederim.

Not: Şerh maddesi Eğitim Sen’den alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.