Çocuğunuzu 1. Sınıfa Göndermek İstemiyorsanız

“Çocuğum 66 aylık/66 aylıktan büyük, henüz 1. sınıfa göndermek istemiyorum.” Bugünlerde en sık duyduğumuz şeylerden biri. 4+4+4 ile birlikte 66 aylık çocukların zorunlu olarak 1. sınıfa başlatılacak olması eğitimciler kadar velileri de endişelendiriyor.

66 aylık ve daha büyük çocuklarını okula göndermek istemeyen veliler bunun yollarını aramaya başladı. Eğer çocuğunuz 66 aylık ya da daha büyük olsa bile çocuğunuzu gelişim yaşına uygun olan bir zamanda 1. sınıfa başlatmanız mümkün!

VELİLER TEHDİT EDİLDİ

Daha önce çocuğunu 66 aydan itibaren 1. sınıfa göndermek istemeyen veliler Bakanlık tarafından tehdit edilmiş, çocuğun okula gönderilmediği her gün için para cezasına çarptırılacağı belirtilmişti.

4+4+4’ü velilere mantıklı gerekçelerle açıklayamayan Bakanlık tehdit yoluyla çocukların 66 aydan itibaren 1. sınıfa gönderilmesini sağlamaya çalışmıştı.

ZENGİNLER VE EĞİTİMLİLER TERCİH ETMEDİ

4+4+4‘ün uygulamaya konmasından itibaren elde edilen verilere ve Bakanlığın yaptığı açıklamalara göre maddi durumu iyi olan ailelerle eğitim düzeyi yüksek olan ailelerin çocuklarını 66 aydan itibaren 1. sınıfa göndermek istemedikleri ortaya çıktı.

Bakanlığın yaptığı araştırma sonucunda zenginlerin ve eğitim düzeyi yüksek ailelerin 66 aya yaklaşımındaki olumsuzluk bakanlığı bu konuda bir açıklama yapmaya yönlendirdi.

Bakan Dinçer “isteyen aile rapor alsın, göndermesin” açıklamasında bulundu.

RAPOR GETİR, OKULA GÖNDERME

Dinçer açıklamasında “66 aylık veya 66 aydan büyük çocuğunu ilkokula göndermek istemeyen veli Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelere başvuracak. Sağlık raporu almayacak, bunun adı sağlık raporu değil. Aile hekimlerinden ya da özel hastanelerden gelen raporları kabul etmeyeceğiz.” dedi.

Alınacak raporda bazı şartlar arayacaklarını belirten Dinçer; “Veli, çocuğu için ‘Fiziken okula başlamaya uygun değil’ ya da ‘Zihnen okula başlamaya uygun değil’ şeklinde rapor alacak. Bu raporları alanında uzman olan çocuk doktoru, çocuk psikiyatristi ya da nörologlar verecek. Rapor alan çocukları da eğitimden uzaklaştırmayacağız. İlkokula başlayamayacağını belgeleyen çocukların kaydını ana okuluna yapacağız.” dedi.

SEBEP BİLİMSEL DEĞİL, SEZGİSEL…

Dinçer, gelir ve eğitim düzeyi yüksek kişilerin çocuklarını erken yaşta 1. sınıfa göndermek istememesinin bilimsel sebeplerden değil, ailelerin çocuklarına olan düşkünlüğünden kaynaklandığını belirtti.

Dinçer “Orta ve alt gelir düzeyine sahip normal vatandaşlar çocuğunu okula göndermek istiyor. Zengin ve daha iyi eğitimli olanlar göndermek istemiyor. Sınıfsal değil ama yaşam biçimiyle ilgili bir durum var. Zengin kesimde çocukların üzerine fazla düşülüyor ve yanından fazla ayırmak istemeyebiliyor. Bunu sezgisel olarak söylüyorum, bilimsel olarak değil.” dedi.

ERKEN YAŞTA OKULA GÖNDERMEYİN

Çocukların 66 aydan itibaren 1. sınıfa başlatılmasının bir çok olumsuz yönü olduğu üniversitelerin eğitim fakültesi kurulları, eğitimciler, sendikalar ve psikologlar tarafından dile getirilmekteydi.

Aynı zamanda çocukların henüz somut dönemde olduğu 11 yaşından önce çocuklara dini eğitim verilerek yönlenmelerinin sağlanmasının çocuk gelişimine olumsuz etki edebileceği belirtilmekteydi. Farklı yaş gruplarının aynı sınıfta eğitim almaları, sabahçı öğleci olarak aynı derslik ve araçları kullancak olmaları gibi bir çok olumsuz duruma dikkat çekilmişti.

2 thoughts on “Çocuğunuzu 1. Sınıfa Göndermek İstemiyorsanız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.