Danıştay ADEY’e Dur Dedi

Bir dönem öğretmenlerin kabusu olan ADEY‘e Danıştay dur dedi. Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) kapsamında doldurulan RİDEF (Risk ve İhtiyaç Değerlendirme Formu) formları öğretmenleri canından bezdirmiş, günlerce her öğrenci için tek tek form doldurulmuştu.

ADEY uygulaması, eğitimci, uzman ve sendikaların tepkisini çekmiş, ADEY uygulamasının “Özel hayatın gizliliği” ilkesine aykırı olduğu iddia edilmişti.

Uygulamaya itiraz eden bazı öğretmenler hakkında MEB tarafından soruşturma açılmıştı.

İşkencenin Yeni Adı: RİDEF haberimiz için tıklayınız.
ADEY ve RİDEF’e İtiraz haberimiz için tıklayınız.
MEB’den RİDEF Soruşturması haberimiz için tıklayınız.

Eğitim İş Sendikası‘nın ADEY‘in hukuka aykırı bölümlerinin yürütmesinin durdurulması amacıyla açtığı ve Danıştay’da görülen dava sonuçlandı.

Eğitim İş, açtığı dava kapsamında ilgili genelgede yer alan;

Öğretmenlere angarya yükleyen düzenlemelerin,
Uygulama sürecinde elde edilen özel hayata ilişkin bilgilerin ve öğretmen değerlendirmelerinin, FİŞLEME anlamına gelecek e- devlet kapsamında veri tabanına kaydedilmesi uygulamasının,
Öğrenci ev ziyaretlerinde “kanaat önderi”, “din görevlisi”, “toplum tarafından kabul gören kimseler” ile işbirliği yapılmasını öngören, LAİKLİK İLKESİNİN ihlali anlamındaki düzenlemelerin,
ADEY uygulaması kapsamında doldurulacak RİDEF formlarında yer alan, öğrencilere sorulacak Özel Hayatın Gizliliğini İhlal eden bölümlerin,
Çocukların psikolojisini etkileyecek nitelikteki bu soruların psikoloji ve pedagoji eğitimi alan uzman kişiler yerine sınıf rehber öğretmeni tarafından sorulmasını öngören bölümlerin,
Çocuk yaştaki öğrencilere sorulacak sorular kapsamında bulunan ve öğrenci ve ailesinin psikolojisine olumsuz etki edecek nitelik taşıyan bölümlerin,
Uygulamanın temel amacının, devamsızlık sorunu olan öğrencilerin bu sorunlarına çözüm getirilmesi olarak ifade edilmesine karşın -yukarıda ifade edilen hukuka aykırılıklarda göz önünde bulundurularak-, uygulamanın devamsızlık sorunu olan olmayan her öğrenciye uygulanacak olmasını öngören düzenlemenin tamamının yürütmesinin durdurulmasını talep etmişti.

Danıştay: “Öğrencileri ve ailelerini fişleyemezsin”

Danıştay bu kararıyla, ADEY’in güvence altında bulunan özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı ile kişilerin kendileriyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme haklarına ve  Türkiye’nin tarafı olduğu Çocuk Haklarına Dair Milletlerarası Sözleşme’ye aykırı olduğunun altını çizmiş oldu.

Mahkeme Kararı İçin tıklayınız.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.