Danıştay: İş Bırakma Sendikal Faaliyettir

Mersin’de, Eğitim Sen üyelerine iş bırakma eyleminden dolayı mahkeme tarafından verilen cezayı bozan Danıştay, iş bırakmanın sendikal faaliyet olduğunu belirtti.

Eğitim Sen’in 2014’te yaptığı 2 günlük iş bırakma eylemine Mersin’den katılan 401 öğretmen hakkında yerel mahkeme tarafından verilen “Aylıktan kesme” cezasını bozan Danıştay, iş bırakmanın sendikal faaliyet olduğunu hatırlattı.

İş bırakma eylemi sonucunda Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 401 eğitim emekçisi hakkında “1/30 oranından aylıktan kesme” cezası verildi. Eğitim Sen Mersin Şubesi tarafından İdare Mahkemesi’ne yapılan itiraz reddedilirken, Eğitim Sen Şubesi konuyu 401 üyesi adına ayrı ayrı Antalya Bölge İdare Mahkemesine taşıdı. Ancak Antalya Bölge İdare Mahkemesi’nden de gerçekleştirilen eylemin “Sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilemeyeceği” iddiası ile 401 kişiye kesilen cezanın haklı olduğu savunuldu.

AYM VE AİHM KARARLARINA ATIFTA BULUNULDU

Bölge İdare Mahkemesinin kararı üzerine konuyu Danıştay’a taşıyan Eğitim Sen Şubesi itirazına Danıştay 12. Dairesi cevap verdi.

Yerel Mahkemenin kararını bozan Danıştay 12. İdaresi Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına atıfta bulunarak, yapılan iş bırakma eyleminin sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Danıştay 12. Dairesi ilgili kararında şu ifadelere yer verdi: “Bakılan davada, davacının üyesi bulunduğu sendikanın ve sendikanın bağlı olduğu konfederasyonun aldığı kararlar uyarınca gerçekleşen göreve gelmeme eyleminin sendikal faaliyet kapsamında bir fiil olarak kabulü gerekeceğinden disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle tesis edilen dava konusu işlemde ve bu işleme karşı açılan davada uyuşmazlığın özünü oluşturan dava konusu disiplin cezasının hukuki denetimi yapılmaksızın, sendikanın ve konfederasyonun aldığı kararın denetimi yapılarak davanın reddi yolunda verilen idare mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine…”

29 ARALIK GREVİ İÇİN DE EMSAL BİR KARARDIR

Konuya dair konuşan Eğitim Sen Şube Başkanı Sinan Muşlu, benzer kararların Kürt kentlerinde yaşanan sokağa çıkma süreçlerinde yaptıkları 29 Aralık grevi içinde emsal teşkil ettiğini belirtti.

Türkiye genelinde binlerce eğitim emekçisinin 29 Aralık grevine katıldıkları için haklarında cezalar verildiğini belirten Muşlu, eğitim emekçilerinin KHK’lerle ihracının da bu grevler nedeniyle yapıldığını ifade etti.

Muşlu, alınan kararların hukuksuz olduğunu Danıştay 12. İdare Mahkemesi tarafından ortaya konduğunu belirterek, yapılan yanlışların bir an önce düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. -evrensel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.