Düşük Not Verilen Öğretmenler Ne Yapacak?

İdareci düşük performans notu verdiyse, performans değerlendirme notunuzda adaletli olunmadığını düşünüyorsanız ne yapacaksınız?

İdareciler öğretmenlere puanlarını verdi, okullar karıştı. Düşük puan verilen öğretmenler notunu beğenmezken, aldıkları puanı diğer öğretmenlerle karşılaştıranlar da haksızlık yapıldığını belirtmekte.

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 54. maddesinde, “Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi” denmektedir.

Bu maddeye istinaden kurum idarecileri öğretmenleri, Bakanlığın açtığı modül üzerinden değerlendirdi.

Öğretmenler, kendileriyle ilgili yapılan değerlendirmeye ve puanına MEBBİS sistemi üzerinden ulaşabiliyor.

Öğretmenler puanlamalara itiraz ederken idareciler de düzenledikleri puanlama formunun öğretmenler tarafından görülmesinden rahatsız…

Bir çok öğretmen puanlamaya karşı çıkarak kendisini puanlayan idarecisine isyan etmiş durumda.

Bilindiği gibi bu değerlendirme ve puanlamanın (şimdilik) öğretmenlere başarı belgesi verilmesinde dikkate alınacağı belirtilmekte.

Performans değerlendirmesinin amacı bakanlık tarafından öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek olarak gösterilmekte.

Performans değerlendirmesine tabi tutulan ve farklı puanlar verilen öğretmenler arasında da huzursuzluk yaşanmakta.

DÜŞÜK PUAN VERİLEN ÖĞRETMEN NE YAPACAK?

Düşük puan verilen ve puanına itiraz etmek isteyen öğretmenler aşağıda belirteceğimiz yolu izleyebilirler. (Ek haberin altında sunulmuştur)

Öncelikle puanlama formunda düşük not verilen değerlendirme ölçütlerinin gerekçelerinin sorulması ve gerekçelerinin idare tarafından açıklanması istenebilir.

İdare, düşük puan verdiği kriterle ilgili “somut” gerekçeleri sunmak durumunda kalacaktır. Gerekçelerin somut delil ve dayanaklardan yoksun olması durumunda öğretmen değerlendirme formuna dava açılabilecektir.

Örnek vermek gerekirse;

“Mesleki ve kişisel gelişimi ile ilgili çalışmalara katılır.” maddesi düşük puanla değerlendirilmiş ise ve öğretmen çeşitli hizmet içi kurs, seminer vb. katıldığını belgelendirebilirse bu değerlendirmenin iptali gerekecektir.

“Kılık kıyafetine özen gösterir.” maddesine düşük puan verilmişse ve idare o güne değin mevcut yönetmeliğe aykırı hareket eden öğretmene kılık ve kıyafeti ile ilgili olarak yazılı bir uyarı yapmadıysa / ceza vermediyse, idarenin yönetmelikle emredilen görevini aksattığı veya bu puanlamasının geçersiz olduğu değerlendirilecektir.

“Veliyle etkili iletişim kurar.” maddesine düşük puan verilmişse, öğretmen yaptığı veli toplantısı tutanaklarını sunabilecek, idareye yansıyan somut veli şikayeti, rahatsızlık vb olup olmadığını sorabilecektir.

“Görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirir.”, “Ders giriş-çıkış saatlerine uyar.”, “Ölçme değerlendirme sürecini adil ve şeffaf biçimde yürütür.” gibi bazı maddeler, yerine getirilmemesi durumunda soruşturma veya cezai yaptırım gerektiren durumlardır. Öğretmen hakkında bu konularda herhangi bir işlem yapılmadıysa bu değerlendirmeler de kanıtlanamayacaktır.

“Değerlendirme sonuçlarına ilişkin paydaşlara düzenli geribildirimler verir.” maddesindeki söz konusu değerlendirme sonuçları, zaten e-okul sisteminden veli, öğrenci, idare, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bakanlık tarafından görülmektedir. Öğrenci değerlendirme sonuçlarının başka bir paydaşla da paylaşılması mümkün olmadığı için geriye kalan “paydaşların” neler olduğu sorulabilecektir.

“Milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere uygun davranır.” maddesine düşük puan verilmişse öğretmen düzenlediği milli bayram kutlamalarını, bu kutlamalarda öğrencilerinin ve sınıfının aldığı görevleri, bayrak törenlerine sürekli katılımını, bayramlarda sınıfını süslemesini ve diğer faaliyetlerini örnek gösterebilecek, ayrıca idareye hangi “ahlaksız” davranışlarının gözlendiğini de sorabilecektir. Manevi değerlerin neler olduğunu, kime göre belirlendiğini ve manevi değerlerin ölçümlenmesinde hangi ölçütlerin kullanıldığı da somut şekilde belirtilmesi gereken şeylerden biri olacaktır.

Örnekleri ve maddeleri çoğaltmak mümkün…

Başlıca eğitim sendikaları Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Eğitim İş, Eğitim Sen üyelerini rahatsız eden bu uygulamayla ilgili ne diyecek?

Eğitim Sen, ilgili performans değerlendirmesini yargıya taşıdıklarını açıklamış durumda. Diğer sendikaların bu uygulama karşısında nasıl bir tavır takınacaklarını ilerleyen günlerde görmek mümkün olacaktır.

Bilgi edinme dilekçesine yanıt geldikten sonra, ilgili yanıta istinaden şekillenecek bir dosya ile dava açmak mümkün olacaktır. Bilgi edinme dilekçesinin verilmesi ve yanıt süresinin dava açma süresini uzatmayacağı da bilinmelidir.

Eğitim Sen‘in üyelerine sunduğu bilgi edinme dilekçesi için tıklayınız.

Performans Dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.