Eğitim Sen’e Ciddiyet Uyarısı

Eğitim-Sen Basın Yayın Sekreteri Tuğrul Culfa, Milli Eğitim Bakanlığının, ilk ve ortaöğretim okullarındaki müfredat ve içerik değişikliği ile ilgili şöyle bir açıklama yaptı: “Hayat bilgisi dersi birinci sınıfta okutulamaz çünkü ilk dönem okula alışma, ikinci dönem ise okuma yazma ile geçiyor. Hayat bilgisi dersi sadece ikinci sınıfın müfredatında yer alıyor. 3’üncü ve birinci sınıfın programındaki bu konuların nasıl verileceği belli değil. Birçok konunun kalktığı, müfredatın yaşamla ilişkisinin kurulduğu iddia ediliyor. Ama hayat bilgisi konularının bu sınıflardan kaldırılması bu çocukları nasıl hayata hazırlayacak? Eğer yaşamla bağının kurulması, birçok eserin ortadan kaldırılması olarak tanımlanan sürecin kendisi ise, bunu yine animasyonlarla, derslerin içeriğini iyice boşaltarak vereceklerse o zaman eğitim öğretim kurumları olmaktan çıkarmış olacaklar. Özellikle animasyon hazırlanan sanal ortamdaki filmlerde eğer sansürcü zihniyet egemen olacaksa, tabii ki bunun kabul edilmesi mümkün değil. O zaman Eğitim-Sen olarak bilime, bilimsel eğitime aykırılık taşıyan her şeye karşı mücadelemizi sürdüreceğiz…”

Öncelikle, Sayın Culfa’nın, yaptığı açıklamada kullandığı verileri nereden temin ettiğini merak ediyorum. Hayat Bilgisi derslerinin, ilkokul 1.ve 3.sınıf müfredatından çıkarıldığı, sadece 2.sınıfta okutulacağı nerede yazıyor?

Bu konu; yani hangi derslerin, hangi sınıflarda, haftada kaç saat okutulacağı; MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının, 25-06-2012 ve 20-07-2012 tarih, İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi konulu, 69 ve 70 sayılı kararlarıyla tespit edilmiştir.

Bu kararlarla belirlenen ilkokullar ve ortaokullar haftalık ders çizelgesine göre “Hayat Bilgisi” dersi, ilkokul 1.sınıfta 4 saat, 2.sınıfta 4 saat, 3.sınıfta da 3 saat olarak tespit edilmiştir. Ayrıca 3.sınıfta, “Hayat Bilgisi” dersinin 1 saat azaltılmasına karşılık, 3 saat “Fen Bilgisi” dersi konulmuştur.

Eğitim Sen temsilcisinin, yaptığı açıklamayı, bu çizelgeye dayandırmadığı açıktır.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı’nın, yeni müfredat ve içerik değişikliği ile ilgili 13-02-2012 tarihinde yaptığı basın açıklamasını da dikkatle inceledim. Bu açıklamada da, “Hayat Bilgisi” dersinin kaç saat olacağı, 1.ve 3.sınıf müfredatından çıkarıldığına dair en ufak bir ibare yok.

Sayın Culfa’nın,“Hayat Bilgisi” dersinin 1. sınıfta okutulamayacağı, ilk dönemin okula alışma, ikinci dönemin okuma yazma ile geçtiği, iddialarını ise ciddi bulmadığımı ifade etmeliyim. 26 saat zorunlu, 4 saat seçmeli olmak üzere, 30 saatlik ders yükünün olduğu 1.sınıfta, bu 30 saatin tümünün okuma-yazma çalışmaları ile geçirilmeyeceği, Hayat Bilgisi dersi içeriğinde, okuma-yazmayı gerektirmeyen konuların, etkinliklerin ve sınıf içi çalışmaların olduğunu belirtmeye bile gerek yok.

Eğitimde, sanal ortamın ve teknolojinin kullanılarak, ders içeriklerinin animasyonlarla, filmlerle zenginleştirilmesi konusunun, bazı eserlerin yasaklanması konusuyla bağlantı kurarak, basitleştirmek ve yanlış yerden eleştirmek doğru bir yol olmasa gerektir.

Köklü bir geçmişi ve mücadele geleneği bulunan 125 bin üyeli bir eğitim sendikasının, eğitim konuları başta olmak üzere, çeşitli konularda yaptığı açıklamalarda daha dikkatli ve duyarlı olması gerekmez mi?

Abdullah Damar / Eğitimci-Yazar

2 thoughts on “Eğitim Sen’e Ciddiyet Uyarısı

  1. Yazıda katıldığım noktalar olsa da, Eğitim Sen ve KESK’e üzerindeki baskılar, karalama çalışmaları ortadayken, Eğitim Sen’in ciddiyetinin tartışılmasının çok da yerinde olmadığını düşünüyorum. Yüz yıllık bir sendika elbette açıklamalarında daha dikkatli olmalıdır fakat günümüz sendikalarının durumuna bakınca bu kadar acımasız olmaya gerek olmadığı da ortadadır.

    1. Aslında yaptığım eleştiri, içten gelen bir eleştiri.4+4+4 yasası çıktığından bu yana Eğitim sen, hatalar yapıyor. Bu hataları gaziantep şubedeki temsilciler kurulu toplantısında da dile getiriyorum.Eşofman eylemi, kız öğrenciler ile ilgili açıklama, 4+4+4’e karşı yapılan eylemlerde yalnız kalma gibi örnekler yanlış olmuştur.Eğitim sen i eleştirmek asla karalama anlamına gelmez.Eleştirilerde haksız bir nokta varsa,tartışılabilir.Diğer sendikalarla zaten bir karşılaştırma yapmak gibi bir durum sözkonusu değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.