EK DERS MAĞDURİYETİ

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 19/04/2010 tarih ve 20667 sayılı “Ek ders ücreti” konulu yazılarına göre; Öğrencilerin herhangi bir nedenle okula gelmemeleri, sınavlar nedeniyle bakanlıkça izinli sayılmaları halinde ders görevlerini yerine getiremeyen öğretmenlerin, bu sürelere rastlayan ders görevlerine ek ders ücreti ödenmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19/04/2010 tarih ve 20667 sayılı “Ek ders ücreti” konulu yazılarında;

“İlinize bağlı eğitim kurumlarında öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin özürlü devamsız sayıldıkları dönemde ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin, söz konusu döneme denk gelen günlerdeki ders görevlerini yapmış sayılıp sayılmayacaklarına ilişkin yazı incelenmiştir.

Bilindiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 25. maddesinde; “(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.

(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.” denilmektedir.

Söz konusu hükümden de anlaşılacağı üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 16’ncı maddesinde öngörülen koşulların oluşması gerekmektedir.

Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 16’ncı maddesinde öğrencilerin herhangi bir nedenle okula gelmemeleri halinde ders görevlerini yerine getiremeyen öğretmenlerin, bu sürelere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılmaları yönünde herhangi bir düzenleme bulunmadığından, bu konumdaki öğretmenlerin fiilen yerine getirmedikleri ders görevlerini yapmış sayılabilmeleri mümkün bulunmamaktadır.” açıklamasında bulunuldu.

Kaynak: memurlar.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.