Emek ve Meslek Örgütleri 1 Mayıs İçin Birleşti!

İşçi ve memur konfederasyonları ile meslek örgütleri, 1 Mayısı tüm Türkiye’de birlikte kutlayacak. Haklara yönelik artan saldırılara, esnek ve güvencesiz çalışma dayatmasına karşı bir araya gelen örgütler, işsizliğe, yoksulluğa, sendikasızlaştırmaya karşı barış ve demokrasi için alanlara çıkacak.

Türk-İş, DİSK, Hak-İş, KESK, Kamu-Sen, Memur-Sen, TMMOB, Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, TÜED, TÜRMOB 1 Mayısı ortak kutlayacaklar. İşsizliğe, yoksulluğa, hak gasplarına, esnek ve güvencesiz çalışmaya karşı hükümete 1 Mayıs günü yanıt verecek olan emek ve meslek örgütleri, “İnsanca bir yaşam, sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması, barış ve demokrasi” talepleriyle alanlarda olacaklar. Birlikteliğin diğer meslek örgütleriyle genişlemesi için çalışmalar sürüyor.

İşçi ve memur konfederasyonları ile TMMOB ve TTB yöneticileri 1 Mayıs gündemiyle önceki gün Ankara’da bir araya geldi. Konfederasyon ve meslek örgütleri, “1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü” için yapılacak etkinlikleri ortaklaştırma kararı aldı. Emek ve meslek örgütleri, diğer demokratik kitle örgütlerine de çağrı yaparak birlikteliği genişletecek.

EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İÇİN

Emek ve meslek örgütleri adına yapılan ortak açıklamada şunlar ifade edildi: “Kuruluşlarımız, bu yıl 1 Mayıs kutlamalarının ortak yapılması yönünde görüş ve irade birliği içindedir. Kuruluşlarımız, emeğin kazanılmış haklarına yönelik saldırılara, işsizliğin ulaştığı kitlesel boyutlara, yoksulluğa, kuralsız, güvencesiz, esnek çalışma biçimlerine, taşeronlaşmaya, sendikal hak ihlallerine, düşünce özgürlüğüne yönelik girişimlere, ekolojik çevrenin katledilmesi ile emekçilerin uğradığı tüm haksızlıklara karşı, emek, barış, özgürlük ve demokrasi için 1 Mayısta alanlarda olma kararı almıştır. Kuruluşlarımız, bu anlayışla, 2011 yılında 1 Mayısı İstanbul Taksim Meydanı başta olmak üzere ortak davranılabilecek diğer illerde de birlikte kutlama kararı almıştır.”

KUTLAMA KOMİTESİ KURULDU

Kutlama çalışmaları örgütlerin temsilcilerinden oluşan bir ‘Kutlama Komitesi’ tarafından yapılacak. Komite, 1 Mayısın uluslararası geleneklere uygun bir şekilde kutlanabilmesi için içerik ve teknik olarak çalışmalar yapacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.