Gözetmen 270 TL Ücret Alabilir mi?

“MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Çorum İl Müdürlüğüne gönderdiği ek ders ücretleri ile ilgili yazı TEOGS ta görevli gözetmen öğretmenlere günlük 15 saat ek ders ücreti ödeneceği yönünde yanlış bir algıya sebebiyet vermiştir.”

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü imzası ile Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ek dersler ile ilgili gönderdiği yazıda merkezi sınavlarda görevlendirilen gözetmenlere oturum başına 5 saat ek ders ücreti verileceğini belirtti. Aslında Çorum MEB’e yazılan yazı ek ders ücret yönetmeliğine atıfta bulunuyor. Yönetmelikteki hüküm tekrarlanıyor.

(5) Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezî sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz.

Buradan yola çıkılarak geçen hafta içerisinde yapılan TEOGS sınavında görev yapanlara 15 saat ek ders ücreti ödenmez. Çünkü TEOGS sınavları ile ilgili MEB 2013/33 sayılı genelge yayınladı; TEOGS’ta oturumun tanımı yapıldı. Bu husus sınav ücretlerine ince ayar diye internet sitelerinde yer aldı.

2013/33 sayılı ve 22.11.2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığının genelgesinde ise oturum konusu şöyle ifade edilmiştir; “28 kasım2013 Perşembe günü ve 29 Kasım 2013 Cuma günü 8’inci sınıf öğrencilerinin katılacağı ortak sınavlar, yurtiçi ve yurtdışı sınav merkezlerinde, Türkiye saati ile her iki günde üç ders yazılısı bir oturum olmak üzere iki oturumlu halinde, her bir ders yazılısı için saat 09:00,10:10, 11:20 de başlayacak ve aynı anda yapılacaktır.” Denilerek Bakanlık bu genelgede “…her iki günde üç ders yazılısı bir oturum olmak üzere iki oturumlu…” diyerek kılavuzdaki açıklamaya ince bir ayar vermiştir. Aslında Bakanlık, bu ince ayarla öğretmenlere her gün için 15 saat yerine 5 saat ek ders ücreti vermenin yolunu açmıştır.

TEOGS ta günlük 5 saat ek ders ücreti konusunu sendikalar yargıya taşımıştır. Genelge ile yönetmelik hükümleri değiştirilebilir mi? göreceğiz. MEB’in savunmasını idari yargı kabul edecek mi bilinmez ama İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün yazısı ile de gözetmen öğretmenlere 15 saat ek ders ücreti ödenmeyeceği açıktır. Bu arada bir günlük çalışma saati 8 dir. Bir günde 15 saat ücret nasıl ödenecek? –Hüseyin AKAY (personelmeb.net)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.