“Güvenceli İş, İnsanca Yaşam” İstediler

KESK, DİSK, Türk-İş’e bağlı sendikalar ile emek ve meslek örgütlerinin çağrısı ile Ankara’ya gelen işçi ve emekçiler, “Güvencesiz çalışmaya hayır” mitingi düzenledi. Eskişehir, İstanbul, Konya başta olmak üzere birçok ilden katılımın olduğu eylemde, taşeron işçileri, işten atılan ve mücadele eden işçiler, “birleşerek kazanacaklarını” ve “mücadeleye devam edeceklerini” seslendirdi. Eylemde, “Taşeron yasaklansın” talebi öne çıktı.

Ankara ve dışından gelen işçi ve emekçiler, Dikimevi metro durağında toplandı. Buradan “Güvenli gelecek, birleşik mücadele” pankartı ile Kolej Kavşağı’na alkışlar ve sloganlarla yürüyen işçi ve emekçiler, “güvenli iş, güvenli bir gelecek” istedi.

‘GELECEĞİMİZİ İSTİYORUZ’

“Yaşasın örgütlü mücadelemiz”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Güvenceli iş, insanca yaşam istiyoruz” sloganlarının atıldığı eylemde, “Taşeron çalışma engellensin”, “Kadrolu istihdam istiyoruz”, “Enkaz değil, geleceğimizi istiyoruz” gibi dövizler taşındı.

“4/B, 4-c, 50/D sözleşmeli, taşerona hayır” dövizlerinin birleştirilerek en önde taşındığı yürüyüşe aralarında siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu emek ve demokrasi güçleri destek verdi. KESK Genel Başkanı Döndü Taka Çınar, TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu, Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Hava İş Genel Başkanı Atilay Ayçin, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Haydar Kaya en önde yürüdü. Eylemde, Türkiye Deri İş’e bağlı, Grup Suni, Kampana ve Desa işçileri “taşerona son” dedi.

DİRENİŞTE OLAN İŞÇİLER DE ALANDAYDI

Direnişçi Ontex, Canbebe ve PTT taşeron işçileri de mücadelelerinin süreceği vurgusunu yaptılar. Selçuk Üniversitesi taşeron işçileri de pankart ve dövizleriyle taşeronun son bulması için seslerini yükseltti.

Hava İş üyeleri, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki işten atılan işçiler, atılan işçi sayısının 241+110 olduğuna pankartlarında yer verirken, “Yaşamları parçalanırken, kaderleri birleşenler” pankartı da açtı, işe dönüş mücadelelerinin güvenceli çalışma haklarını elde edene kadar süreceğini belirtti.

Metal sektöründe grevleriyle gündemde olan Birleşik Metal-İş’e bağlı işyerlerinden katılım dikkat çekti. Casper işçileri de “İşten atılan işçiler geri alınsın, sendika hakları tanınsın” pankartı ve dövizleri ile alandaydı. Selçuk Üniversitesi taşeron işçileri, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi taşeron sağlık işçileri de “taşerona hayır” dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), birçok ilden geniş katılımla eylemde yer alırken, döviz ve sloganlarıyla, sağlıkta güvencesizliğe, taşerona ve performans uygulamasına ‘hayır’ dedi. SES üyeleri “Sağlıkta yıkımı durduralım”, “Sağlık haktır satılamaz” dövizleri taşıdı.

“İnsanlık dışı çalışma koşullarına son”, “Sinema emekçisi köle değildir”, “Kuralsız, güvencesiz çalıştırılmaya hayır” diyen Sine Sen’liler, “Atama yoksa isyan var, tüm öğretmenlere güvenceli iş istiyoruz” diyen ‘Güvencesiz öğretmenler” “HES’lere ve nükleer santrallere hayır” diyen enerji emekçileri de seslerini yükseltti.

İşçi ve emekçilere Emek Partisi, ÖDP, EHP, Halkevleri de kendi pankartları ve dövizleriyle kitlesel katıldı.

‘BİRLEŞİK MÜCADELEYE DEVAM’

Miting alanına yerleşilmesinin ardından Tertip Komitesi adına katılımcıları selamlayan SES Merkez Yönetim Kurulu üyesi Köksal Aydın, “Yaşamları parçalanırken, mücadelede birleşenler, güvenceli bir gelecek için alanlardayız” dedi. Aydın, birlik ve beraberliğin insanca bir yaşam için, güvenceli iş için sürmesi ve mücadeleye devam edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Dev Sağlık İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise “Bizim ekmeğimizi, emeğimizi, onurumuzu, geleceğimizi elimizden almaya çalışıyorlar” diyerek, işçilerin buna izin vermeyeceğini ve alanlarda mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Hava İş Genel Başkanı Atilay Ayçin Petrol, Hava, Deri işkoklarında işten atılan işçilerin de alanda olduğunu vurguladı. Ayçin, birleşik mücadelenin önemli olduğunun altını çizdi.

‘GREVE HAZIRIZ’

Daha sonra söz alan SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun, seçim yaklaştıkça reçete hazırlayanlara, “Bizi bunlarla kandıramazsınız, emekçiler kendi çözümlerini kendileri yaratacaktır” diye seslendi. 13 Mart’ta Sağlık Bakanlığı önünde taleplerini güçlü bir sesle haykırdıklarını belirten Yorgun, “Her zaman olduğu gibi yine duymadılar. Biz sağlık emekçileri bir bütün olarak artık gevre hazırlanıyoruz” diye seslendi. Yorgun, kendilerini görmeyenlere, duymayanlara seslerini duyurabilmek için mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi. Çankaya Belediyesi Belde A.Ş’den ve Selçuk Üniversitesi’nden birer işçiye de söz verildi. Taşeronlaştırmaya karşı mücadelede kararlı olduklarını belirten işçiler, “Artık itilip kakılmak istemediklerini” söyledi. İşçiler mücadeleyi omuz omuza büyüterek, haklarını almakta kararlı olduklarını dile getirdi.

Miting müzik dinletisi eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.