Haremlik Selamlık Olsun Dediler

İmam Hatip Mezunları Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (ÖNDER), okullarda “haremlik, selamlık” düzen istedi.

Karma eğitime karşı çıkan dernek, TBMM Milli Eğitim Komisyonu’na kız ve erkek çocukların ayrı okullarda okutulmasını önerdi.

Derneğe göre; “Tek cinsiyetli eğitim bir öğrenme özgürlüğü” diyen Dernek’e göre, karma okullarda “cinsiyet baskısı” daha çok.Erkek öğrenciler cinsiyet baskısı yüzünden kabiliyet alanlarına, müzik, resim ve drama derslerine yönelemiyor.

Dini vakıf ve derneklerin tamamı

Alınan bilgilere göre, dini vakıf ve derneklerin tamamı “kızlarla erkekler ayrı okullarda okumalıdır” şeklindeki raporlarını alt komisyona sundu.

Beyinde cinsiyet farklılıkları

“Karma eğitim ve tek cinsiyetli eğitim üzerine değerlendirmeler” başlıklı raporda, kadın ve erkek arasında ‘Beyinde Cinsiyetten Kaynaklanan Farklılıklar’, ‘Öğrenmede Cinsiyetten Kaynaklanan Farklılıklar’, ‘Karma ve Tek Cinsiyetli Eğitimle İlgili Görüşler’ ayrı konu başlıkları altında irdeleniyor. Tek cinsiyetli eğitimin yararları bu konudaki araştırmalarla destekleniyor.

‘Erkek öğrenci cinsiyet baskısından drama yapamıyor’

Tek cinsiyetli eğitimin her iki farklı cinse olumlu sonuçlar doğurduğu görüşünü savunan dernek, “Tek cinsiyetli eğitim bir öğrenme özgürlüğü olarak düşünülebilir. Zira, kız ve erkek ayrı okullarda okuyan erkekler cinsiyet baskısından uzak kendi ilgili kabiliyet sahalarına daha rahat yönelebilmekteler. Bu nedenle erkek öğrenciler, sanatsal yönü ağır basan müzik, resim ve drama gibi derslere cinsiyet baskısı yüzünden yeterince yönelememektedirler“ görüşünü savundu.

Karma okullarda ‘cinsiyet baskısı’

Derneğin raporunda, karma okullarda cinsiyet baskının daha çok olduğu vurgulanıyor ve “Bazı gelişim psikologlarının ‘cinsiyet baskısı’ dediği durum karma okullarda daha sık görülmektedir. Bu, kız ve erkeklerin beraberken geçerli kültürün dayattığı cinsiyet rollerine sık sıkıya bağlı kalmaları şeklinde açıklanabilir. Karma eğitim istemeden cinsiyet rollerine baskı yapmaktadır. Kültürümüz cinsiyetçi bir kültürdür. Aksi iddia edilse de karma okulların getirdiği ‘cinsiyet baskısı’ daha ağır basmaktadır. Tek cinsiyetli okullardaysa öğrenciler doğru yönlendirildiği takdirde bu cinsiyet kalıplarını kırabilir” vurgusu yapıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.