Kamu Çalışanları Kandırıldı

AKP Hükümeti memurları kandırmış! 12 Eylül‘de yapılan referandumda, “sendikalar toplu görüşme değil toplu sözleşme yapacak” diyerek Evet oyu isteyen AKP‘nin bu konuda memurlara yalan söylediği ortaya çıktı.

Referandumla kabul edilen anayasa değişikliğine göre hükümetin kamu görevlileri adına konfederasyonlarla artık toplu sözleşme masasına oturulması gerekiyor. Ancak uygulama öyle değil.

KESK’e Başbakanlıktan gönderilen yazıda konfederasyonlar “toplu görüşme” masasına çağrılırken, “toplu sözleşme”nin kağıt üzerinde kaldığı ortaya çıktı.

KESK’e, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından gönderilen yazıda, 2011 “toplu görüşmeler”inin yine Başbakanlık Müsteşarı Başkanlığında yapılacağı belirtiliyor. Yani Hükümet konfederasyonlara “Sizinle bu yıl da toplu görüşme yapacağım” demiş oluyor.

‘HÜKÜMET VERDİĞİ SÖZÜ TUTMUYOR’

12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen maddeler, kamu emekçilerine toplusözleşme hakkı tanımakta.

Memurlara toplusözleşme hakkı tanınmasına rağmen toplusözleşmeyle ilgili düzenleme hâlâ 4688 sayılı yasada yer almıyor.

Hükümet Toplu sözleşmeye uygun mevzuat yapmadığı ve konfederasyonları toplu görüşmeye çağırdığı sürece referandumdan çıkan sonuçlara ters düşecektir.

EĞİTİM BİR SEN HÂLÂ FARKINDA DEĞİL!

Referandum sürecinde memurlara toplu sözleşme ve grev hakkı verileceğini belirterek memurlardan “EVET” oyu kullanmalarını isteyen ve hükümete yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir Sen (Memur Sen) ise hâlâ afişlerinde “Toplu sözleşme hakımızı aldık”, “toplu sözleşme hakı Memur Sen kazanımıdır” şeklinde sloganlar kullanmakta.

Eğer bir değişiklik olmazsa 2011 yılında da konfederasyonlar üyeleri adına hükümetle toplugörüşme masasına oturacaklar.

Toplu Sözleşme Nedir?

Çalışanları temsil eden sendika ile işveren veya temsilcisinin masaya oturarak, çalışma koşullarını, karşılıklı hak ve yükümlülükleri, çalışanların işgücünün hangi koşullarda satılacağını belirleyerek imza altına almasıdır. Çalışanlarla çalıştıranlar arasında birlikte hazırlanan ve imza altına alınan sözleşmedir.

Toplusözleşmeyi, toplu görüşmeden ayıran temel unsur, masada imzalanan metnin her iki taraf için bağlayıcı olmasıdır. Toplusözleşmede taraflar herhangi bir aşamada, anlaşma sağlanan maddeleri tek taraflı olarak değiştiremezler.

Toplu sözleşmede görüşülüp mutabakata varılan konular taraflarca imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

Toplu Görüşme Teklif Metinleri ise, tarafların imzasından sonra başka bir makamın onayından geçmesi kaydı ile yürürlüğe girer. Kamu görevlileri sendikalarının imzaladıkları toplu görüşme metinleri Bakanlar Kurulu’na sunulur ve gereği Bakanlar Kurulu’nca yapılır.

Toplu görüşmeler için yetkililerin konfederasyonları dinlediği bir sohbet toplantısıdır da denilebilir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.