Kardeşlik Dünyaya Yayıldı

22. Uluslararası antifaşist, antiemperyalist gençlik kampı sona erdi. 3-12 Ağustos tarihleri arasında, Türkiye’de, dünya gençlerinin kardeşlik buluşmasını, 20 ülkeden gelen 3000 gençle İzmir/Selçuk’taki kampta yapıldı.

Kampın son gününde bir sonuç deklarasyonu yayınlayan Kamp Komitesi, dünyanı dört bir yanından gelen 3 bin gencin kampta kardeş olduğunu şimdi ülkelerine, illerine dönen gençlerin kardeşliği yaymaya devam edeceğini ifade ettiler.

Kamp komitesi adına dün sonuç deklarasyonunun okuyan Ümit Kartal, kapitalistler kendi yarattıkları krizi atlatmak için emekçi gençliğe işsizlik ve yoksulluk dayattığını ifade etti.

Emek düşmanı yasalarla gençlerin geleceğinin karartıldığını belirten Kartal, “Emeklilik, sosyal güvenlik, parasız eğitim ve sağlık yeni kuşaklar için erişilemez hale getirilmektedir. Bu sistem gençlere işte böyle bir dünyayı reva görürken, gençlik saflarında ırkçı, faşist ve milliyetçi düşüncelerin yayılması, bireyci ve rekabetçi değerlerin güçlenmesi, kültürel yozlaşma ve uyuşturucu kullanımının artması için özel bir çaba da sarf etmektedir. Eğitim, bir taraftan sermayenin çıkarları ve ihtiyaçları doğrultusunda organize edilirken, diğer taraftan özelleştirilerek piyasanın boyunduruğuna sokulmaktadır. Bizlere adeta ‘paran yoksa eğitim alamazsın’ denmektedir. Böylelikle, bilimsel bilgi, kültür ve sanata erişim yollarımız da kapatılmaktadır. Gençliğin uyuşturulması için ortaçağın bilim dışı karanlık değerleri aşılanmaktadır” diye konuştu.

SORUNLARIMIZ AYNI
Böylesi bir dönemde düzenlenen 22. Uluslararası antifaşist, antiemperyalist gençlik kampının; işsizliğe, eğitim hakkının kısıtlanmasına ve kapitalist krizin yükünün kendilerine yıkılmak istenmesine karşı gençliğin bir başkaldırı buluşması olduğunu belirten Kartal, ‘İş, eğitim, barış; dünya gençleri kardeş’ şiarıyla gerçekleşen kampın, emperyalist savaş politikalarına, ırkçılığa, gericiliğe ve faşizme karşı enternasyonal bir mücadele çağrısı yaptığını kaydetti.

Latin Amerika, Avrupa, Afrika, Kafkasya ve Ortadoğu’dan 20 ülkenin gençleri olarak kendilerini sorun ve taleplerin bir araya getirdiğini belirten Kartal, bu kamp boyunca aralarında okyanuslarda olsa dünya gençleri ile aynı sorunların yaşandığını gördüklerini ifade etti.

Kartal, “Böylesine kapsamlı bir buluşmayı başarabilmek için hem birbirimizden, hem de işçi sınıfının örgütleri ve aydınlardan destek aldık. Kampımıza katılan; mücadeleci işçiler, yüzünü emekçilere ve gençliğe dönen değerli aydınlar, yağmacı tekellere karşı topraklarını ve sularını koruma mücadelesi veren köylüler ile özgürlük mücadelesi veren ezilen halkların temsilcileri bizlere güç kattılar. Kampımızın organize edilmesinde büyük emek harcayan Türkiyeli genç kardeşlerimize, desteklerini esirgemeyen Türkiyeli işçi sınıfı temsilcilerine, sendikalara; fedakarlık yaparak tüm birikim ve yeteneklerini kampın hizmetine sunan doktor, hemşire, mühendis, işçi her meslekten dostlarımıza uluslar arası kamp katılımcıları adına teşekkür ediyor ve onları coşku ile selamlıyoruz” diye konuştu.

DÜNYA GENÇLERİ KARDEŞTİR!
Kampa farklı milliyetlerden gençler arasında barış ve kardeşliğin nasıl sağlanabileceğini doğrudan yaşayarak gördüklerini belirten Kartal, dünyada var olan savaşların bir avuç sermayenin savaşları olduğunu gördüklerini ifade etti.

“Buluşmamızda; ABD ve müttefiklerinin Irak’ı ve Afganistan’ı işgal etmelerini, Türkiye’de Kürt halkının ulusal özgürlük mücadelesi ve bunun karşısında kışkırtılmaya çalışılan ırkçılığı ve milliyetçiliği, siyonist İsrail devletinin Filistin’e karşı yaptığı zulmü ve Lübnan’a yönelik çok yönlü saldırıları, İran halkının emperyalist şantajla kuşatılmasını tartışarak, bu saldırganlıklara karşı dünya çapında bir tutum geliştirmeyi kararlaştırdık. Başta ABD olmak üzere emperyalist devletlerin çıkarları doğrultusunda gerçekleşen Kafkaslardaki kışkırtmaları, Kolombiya ve Venezuela devletleri arasında yaşanan gerilimi ve ABD, AB gibi emperyalist mihrakların dünyanın bir çok başka bölgesindeki savaş hazırlıklarını o ülkelerden veya komşu ülkelerden gençliğin temsilcileriyle birlikte tartıştık” diyen Kartal, ege kıyılarında her iki yakadan gencin yoğun katılımıyla yapılan kampta, devletlerin aksine Yunan ve türk halklarının kardeşliğini pekiştirdiklerini söyledi.

ÇAĞRIMIZ TÜM DÜNYA GENÇLİĞİNİN ÇAĞRISIDIR
Kartal konuşmasını şöyle bitirdi: “Dünyanın gidişatı işsizliğin, yoksulluğun, eğitimsizliğin artacağına, katliam ve savaşların yaygınlaşacağına işaret etmektedir. Ancak, bir avuç kapitalistin sınırsız kar hırsı için, dünyanın ve insanlığın birikimlerine el koymalarına, emeğimizi ve geleceğimizi ipotek altına almalarına izin vermeyeceğiz. Emperyalist işgallerde ölmeyi yada öldürmeyi kabul etmiyoruz. Emperyalistler arasındaki çıkar çatışmalarının bedeline katlanmak istemiyoruz. Özlemlerimiz ve taleplerimiz uğruna mücadele etme zamanıdır. İşimiz için, eğitim hakkımız için, emperyalist savaşlardan yoksun bir dünya için şimdi mücadeleye atılma zamanıdır. İşsizliğin, yoksulluğun, açlığın, savaşların, ırkçılığın, ulusal baskının olmadığı bir dünyanın kapitalizmin egemen olduğu bir dünyada mümkün olmadığını görmekteyiz. Böyle bir dünya ancak sosyalizmle mümkün olabilecektir.”

MÜCADELEYİ BÜYÜTECEĞİZ
Etkinliğin kapanış programında söz alan Emek Partisi GYK üyesi Ercüment Akdeniz, 10 gün boyunca kampta her şeye dair tartışmalar yaptıklarını belirterek “Burada ezilen Kürt halkının mücadelesini konuştuk ve buradan dönüşte Kürt halkının haklarını almaları için daha fazla mücadele edeceğiz. Çevreye dair konuştuk bundan sonra mücadelemiz çevre mücadelesi verenlerle birleşecek. Uluslararası dostlarımızın, Filistinli kardeşlerimiz mücadelesiyle dayanışma içinde olduk. Bundan sonra işimiz daha fazla ve döndüğümüzde bu mücadeleyi büyütmek en temel görevimizdir” dedi. Ekvador’da tutuklu olan gençler için dayanışma çağrısı yapan Akdeniz, illerine döndükten sonra kampanya başlatacaklarını ilan etti.

Akdeniz, Emek Partisi’nin her alanda hak arayan işçilerin, emekçilerin kadınların partisi olduğunu vurgulayarak tüm kamp katılımcılarını Emek Partisi saflarında emperyalizme ve faşizme karşı mücadele etmeye çağırdı. (EVRENSEL)

1 thought on “Kardeşlik Dünyaya Yayıldı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.