KESK’in Anahtarı Birlik ve Mücadeledir

KESK Olağanüstü Genel Kurulu’nu değerlendiren Emek Hareketi, KESK’in iç tartışmalarından bir an önce sıyrılarak, saldırılara karşı emekçilerin birliğini sağlamak üzere harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Emek Hareketi yaptığı açıklamada, KESK’in kapsayıcı bir mücadele merkezi olması için tüm sendikal anlayışları, ileri kamu emekçilerini ve iş yeri temsilcilerini saldırılara karşı işyerlerinden başlayarak emekçilerin birliğini örmeye çağırdı.

Emek Hareketi, KESK’in 8-9 Ocak tarihlerinde yaptığı Olağanüstü Kongreyi dün yazılı bir açıklamayla değerlendirdi. Emek Hareketi’nin kongreye giderken sınıf mücadelesinin ihtiyaçlarına uygun politikaları üretecek, mücadeleyi birleştirmeyi hedefleyen kapsayıcı bir yönetimin oluşturulması yönündeki yoğun çaba sarf ettiği belirtilen açıklamada, “Kongreden beklentimize denk düşen genişlikte bir yönetim bileşimi oluşturularak çıkılamasa da, bu genişliğe hitap edecek bir çalışma tarzının, KESK’in kurullarının işletilmesi ile sağlanabileceği bilinmektedir” denildi.

SALDIRILARA HEMEN YANIT VERİLMELİ
KESK’in sorunlarını aşacağı esas anahtarın emek mücadelesindeki tutumu olduğu vurgulanan açıklamada, “torba yasa” başta olmak üzere hükümet ve sermayenin emekçilere yönelttiği saldırılara hızla yanıt verilmesi gerektiği ifade edildi.

Sermaye tarafından kamu hizmetlerinin taşeronlaştırılması ve güvencesiz çalıştırmaya yönelik çokça mesafe kat edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “AKP gözünü karartmış olarak emekçilere saldırmaktadır” denildi. Açıklamada, ücretlere yapılan komik artışların emekçilerin alım gücünü her geçen gün düşürdüğüne, temel ücret yerine performansa dayalı ve emekliliğe yansımayan ücretlendirme dayatıldığına dikkat çekildi.

Sendikalar yasasında yapılmak istenen değişikliklerle örgütlenme ve hak aramanın daha da zorlaştırılmak istendiğini vurgulanan açıklamada, hükümetin toplusözleşme ve grev hakkını daha da kısıtlamayı hedeflediği belirtildi.

KESK DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMALI
Demokratik anayasa talebine karşın AKP’nin kendi “ileri demokrasi” anlayışına uygun düzenlemeleri gerçek demokrasi gibi yutturmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, hükümetin öğrenci hareketine karşı artan tahammülsüzlüğü, Kürt sorununda çözümsüzlüğü dayatan tutumu ve farklı inançlara karşı ayrımcılığı kışkırtan tavrı eleştirildi. Diğer yandan çevre ve tarihin rant uğruna talana açıldığı ve sanatçıların hedefe konulduğu bir süreçten geçildiğine dikkat çekilen açıklamada, AKP döneminde kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz olaylarında yaşanan artışın altı çizildi. Açıklamada, bu koşullar düşünüldüğünde KESK’in emek ve demokrasi mücadelesinde daha fazla sorumluluk alması gerektiğine vurgu yapıldı.

KESK MÜCADELE MERKEZİ OLMALI
Böyle bir dönemde göreve gelen yeni KESK yönetiminin büyük bir sorumlulukla karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi: “Tüm bu birikmiş ve gün geçtikçe ağırlaşan sorunlara karşı zaman yitirmeden müdahale edilmelidir. KESK’ten iş yerlerine, iş yerlerinden KESK’e uzanan bir işleyişin karşılıklı olarak hayata geçirilmesi ve tüm sendikal anlayışların, ileri kamu emekçilerinin, iş yeri temsilcilerinin, şube yöneticilerinin bu saldırılara karşı tek yürek olarak birleşmesi, mücadelenin örgütlenmesinde önemli belirleyen olacaktır. KESK’in, iç tartışmalardan hızla arınarak kamu emekçilerinin beklentilerine yanıt olacak ve olağanüstü kongreye gidilmesine neden olan sorunları çözerek ilerleyecek potansiyeli ve gücü vardır. İşçi ve kamu emekçileri hareketi, meslek odaları ve tüm emek güçlerinin birliği etrafında bir mücadele hattının örülmesinde zaman yitirilmemelidir”.

“Her büyük eylem, her büyük direniş ve her hak alışın ardında birleşmiş mücadele örneklerimiz bulunmaktadır. Haklarımızı korumak ve yeni kazanımlar elde etmek için sermayenin saldırılarını birlik ve beraberliğimizin yaratacağı güçlü mücadele ile boşa çıkaracağımıza olan inancımız tamdır”. (EVRENSEL)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.