KESK: On Binlerle Ankara’dayız!

AKP hükümetinin önümüzdeki hafta peşi sıra gündeme getireceği saldırı yasalarına karşı KESK 28-29 Martta sokağa çıkıyor. KESK üyeleri, başta 4+4+4 eğitim modeli, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda yapılacak değişiklikler ve Toplu İş İlişkileri Kanunu yasa tasarısı olmak üzere, emekçilere dönük saldırılara karşı Çarşamba günü Ankara’da olacak. Eğitim Sen üyeleri de grevle eylemi güçlendirecek. KESK Genel Başkanı Lami Özgen, tüm halkı sendikal haklar ve çocuklarının geleceği için eyleme destek vermeye çağırdı.

KESK Genel Başkanı Lami Özgen, konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarıyla Eğitim Sen Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda KESK’in, “Toplu İş ilişkileri yasa tasarısı” ve “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu” ile 4+4+4 eğitim modelinin Meclis gündemine getirilmesine yönelik eylem takvimi duyuruldu. KESK Genel Başkanı Özgen, söz konusu tasarıların Meclis’te görüşüldüğü günlerde başta Ankara olmak üzere Türkiye’nin bütün illerinde meydanlarda olacaklarını söyledi. Özgen ayrıca, KESK olarak 28–29 Mart’ta on binlerin katılımıyla Ankara’nın meydanlarında olacaklarını, Eğitim Sen’in de aynı gün greve çıkacağını açıkladı.

EĞİTİMİN SORUNLARI BÜYÜYECEK

Gerek 4+4+4 eğitim modeli, gerekse de 4688 Sayılı Yasa’da yapılacak düzenlemelere ilişkin itirazlarının dikkate alınmadığını belirten Özgen, AKP hükümetinin “bildiğini okuma” tutumunda ısrar ettiğini söyledi. Her kademesi paralı hale getirilen eğitim sisteminin bu halinin de yüzlerce sorununun olduğuna vurgu yapan Özgen, AKP’nin bu sorunlara çözüm getirmek yerine 4+4+4 gibi bir düzenlemeye gitmesinin sorunları daha da karmaşık hale dönüştüreceğini kaydetti.

MÜCADELECİ SENDİKALARA SALDIRI

Toplu İş ilişkileri Yasa Tasarısı ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda yapılacak düzenlemelere de değinen Özgen, AKP hükümetinin bu yasal değişikliklerle mücadeleci sendikaların etkisizleştirmek istediğini kaydetti. AKP’nin tüm toplumu olduğu gibi sendikal alanı da kendi çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istediğini ifade eden Özgen, iktidarın bütün enerjisini örgütsüz, tepkisiz, ve itaatkar bir toplum yaratmak için harcadığını söyledi. Lami Özgen, her iki yasa değişikliğinde de örgütlenme önündeki engellerin, grev yasaklarının korunduğuna dikkat çekti. İşçi sendikaları için işkolu barajı, memur sendikaları için de Hakem Kurulu gibi antidemokratik uygulamaların varlığını koruduğunu belirten Özgen, yasaların hükümetin yandaş sendika yaratma amacına hizmet edeceğini kaydetti.

‘MEYDANLARDA OLACAĞIZ’

“Geçmişte olduğu gibi bugün de ‘Oturun oturduğunuz yerde’ diyenlerin talimatıyla hareket etmedik, bundan sonra da hareket etmeyeceğiz” diyen Özgen sadece kamu emekçilerini ilgilendiren düzenlemelere karşı değil, insanca bir yaşamı hak eden bütün insanların haklarının gasp edilmesini hedefleyen tasarıların geri çekilmesi için alanlarda olacaklarını söyledi. Özgen, “Mecliste asiller tasarıları görüşürken biz emekçiler olarak başta Ankara Meydanları olmak üzere Türkiye’nin bütün illerinde meydanlarda olacağız” dedi.

Özgen ayrıca 28-29 Martta Eğitim Sen’in 4+4+4’e karşı hizmet üretmeyerek grev yapacağı gün KESK’in on binlerle Ankara’da meydanlarda olacağını duyurdu. Özgen, “Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğinden kaygı duyan herkesi, AKP’nin giderek artan zulmü karşısında omuz omuza, sesimize ses katmaya çağırıyoruz” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.