Kursiyerlere Ek Ders Ücreti Ödenecek mi?

MEB tarafından öncelikle sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmenlere yönelik olarak Mahalli Hizmet İçi Eğitim kapsamında “Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenlerin Eğitimi Kursu” düzenlenmesi planlanmıştır.

Söz konusu kursa katılımlarda kursiyerlerin isteğine bakılmamakta, katılım zorunlu tutulmaktadır.

Bir çok kişi hizmet içi eğitimlerin sağlayacağı katkıları reddetmese de uygulamada yaşanan sıkıntılarla öğretmenlerin mağdur edildiği dile getirilmekte.

Bu kurslar mesai saatleri içerisinde, genellikle de mesai saatlerini aşan saatlerde planlanmakta. Öğretmenler mesai saatleri dışında planlanan ve geç saatlere kadar süren kursların kendilerini sıkıntıya soktuğunu dile getirmekte.

Kursiyerlere Ek Ders Ödenecek mi?

Kursların mesai saatleri dışında kalan kısmıyla ilgili ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceğine tebliğ yazılarında ve alınan olurlarda yer verilmemekte.

Ödemelerle ilgili açıklamanın yapılmamasından dolayı öğretmenlerin mesai saatlerini aşan sürelere ait ek ders ücreti alamayacakları öngörülmekte.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 08.12.2016 tarih ve 13900436 sayılı “Tereddüt Edilen Husular” konulu yazısında ek ders ücretleriyle ilgili açıklama yapılmakta.

Yazıda “… söz konusu eğitimlere katılacak olan kursiyerler ile görevlendirilecek eğitim görevlilerine yolluk yevmiye tahakkuk etmesi durumunda bu ödeneklerin Milli Eğitim Müdürlüklerince ödenmesi, faaliyette görev alan eğitim görevlilerinin ek ders ücretlerinin ise UNİCEF tarafından gönderilen ödenekten karşılanacağından ekte yer alan çizelgenin faaliyet sonunda tanzim edilerek Genel müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir…” denmektedir.

Yazıdan da görüleceği üzere eğitimcilerin ücretlerinin UNİCEF bütçesinden, kursiyerlerin ücretlerinin Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ödenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Ayrıca ek ders ücreti ödenecek durumlar için ilgili yazı sonunda “Ek Ders Tahakkuk Çizelgesi” sunulmakta ve ek ders ödenmesine dair tahakkuk listesi faaliyet sonunda tanzim edilecektir denmektedir.

“Mesai Dışı Çalışma Ücret Gerektirir”

Çalışma/mesai saatleri dışında düzenlenen hizmet içi eğitim etkinlikleri için ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir. Çalışma saatleri dışında ücreti ödenmeden planlanan çalışmalar yasalarımıza göre “angarya” olarak tanımlanmakta ve yasaklanmaktadır.

14 sayılı ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşmesinde; çalışanların haftalık ve günlük çalışma sürelerinin tahdidi olarak belirtilmesi yoluyla, haftalık normal mesai süresini aşan çalışmalar “fazla mesai” kavramıyla tanımlanmıştır. Bu tanım uluslararası hukuka ve iç hukukumuza yerleşmiş ve fazla mesailerin ancak belli bir ücret karşılığında yapılacağı kabul edilmiştir.

Anayasanın “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” hükmünü içeren 18. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının fazla çalışmanın saat başına ücretlendirilerek ödenmesini içeren 178. maddesi, yine aynı Yasanın 99. maddesi, haftalık çalışma süresinin sınırlarını ve fazla çalışmanın saat başı ücretlendirilmesini istisnasız kural olarak getirmiştir.

Tüm yasal mevzuat ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün yazıları gereğince mesai dışı çalışmaların karşılığında kursiyerlere ek ders ödenmesi gerekecektir.

Ödeme Yapılmazsa?

Faaliyet sonunda mesai saatleri dışında planlanan sürelerle ilgili ücret ödenmediği durumlarda katılımcılar ilgili ücreti kurumlarından talep edebileceklerdir.

Ek ders ücreti talep dilekçesi için tıklayınız.

Ek ders talep Dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.