LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!

2013 LYS sınavlar süreci sona erdi. YGS ve LYS puanına göre tercih hakkı kazanan 1 milyon 559 bin 466 adaydan, 1 milyon 112 bin 451’i tercih yaptı. Üniversite adaylarından 446 bin 995’i ise hiçbir programı tercih etmedi. Lisans programlarına 385.795 aday yerleşirken 36.183 kontenjan boş kaldı. Önlisans programlarına 286.622 aday yerleşti ve 73.006 kontenjan boş kaldı. Toplamına bakıldığında 672.417 aday yerleşirken 109.189 kontenjan boş kaldı. 2-6 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılacak kayıtlarla da süreç sonuçlanmış olacak.

Ortaöğretim sisteminde reform çalışmalarının yapıldığı ve köklü değişikliklerin beklendiği bu günlerde, hem lise son sınıfta öğrenim gören öğrenciler, hem de daha önce mezun olup, YGS ve LYS sınavlarına giren öğrencilerin son 3 yıllık sınav başarılarına bakıldığında, doğru ortalamalarında dramatik bir düşüş olduğu göze çarpıyor.

Aşağıdaki tabloda lise son sınıf öğrencilerinin 2011, 2012, 2013 LYS testlerindeki soru sayısı ve doğru soru ortalamaları dersler itibarıyla sırasıyla verilmiştir. (Liselerden daha önce mezun olan adayların doğru sayısı ortalamalarındaki düşüş, lise son sınıf öğrencilerinden daha fazladır.)

 

DERS ADI

SORU SAYISI

2011-ORT. DOĞRU SAYISI

2012-ORT. DOĞRU SAYISI

2013-ORT. DOĞRU SAYISI

Matematik 50 15,93 14,43 12,88
Geometri 30 9,05 7,52 4,54
Fizik 30 8,08 10,41 7,15
Kimya 30 12,23 10,81 11,21
Biyoloji 30 12,07 11,17 11,9
Türk D.Ed. 56 21,54 24,08 23,52
Coğrafya-1 24 9,36 7,58 9,34
Tarih 44 16,52 12,60 13,84
Coğrafya-2 16 6,33 6,15 4,68
Felsefe 30 9,73 6,75 7,96(32 soru)
Almanca 80 54,43 49,61 40,69
Fransızca 80 43,03 47,54 45,45
İngilizce 80 30,69 33,13 28,08

 

Kaynak: http://osym.gov.tr (2011, 2012, 2013 LYS-Sayısal Verileri)

Tabloda ilk göze çarpan, Matematik ve matematiğin bir alt dalı olan geometri sorularındaki doğru sayılarının düşüşüdür. Her iki ders birlikte değerlendirildiğinde, toplam 80 soruda, 2011’de 24,98 olan doğru soru sayısı, 2012’de 21,95’e, 2013’te, 17,42’ye düşmüştür.

Fen bilimleri alanını oluşturan Fizik, Kimya ve Biyoloji birlikte değerlendirildiğinde, toplam 90 soruda, 2011’de 32,38 olan doğru sayısı; 2012’de 32,39’la aynı kalmış, 2013’te ise 30,26’ya düşmüştür.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinden 56 soruda, 2011’de 21,54 olan doğru soru sayısı, 2012’de 24,08 olmuş, 2013’te ise 23,52’ye düşmüştür.

Sosyal Bilgiler alanını oluşturan coğrafya-1, coğrafya-2 ve tarih derslerinden 84 soruda, 2011’de 32,21 olan doğru sayısı, 2012’de 26,33’e düşmüş, 2013’te ise 27,86’da kalmıştır.

Felsefe grubu alanında 30 soruda 2011’de 9,73 olan doğru sayısı, 2012’de 6,75’e, 2013’te ise 32 soruda, 7,96’ya düşmüştür.

LYS doğru soru ortalamalarında en dramatik düşüş yabancı dil derslerinde yaşanmıştır. Almanca dersinden 80 soruda, 2011’de 54,43 olan doğru sayısı, 2012’de 49,61’, 2013’te ise 40,69’a düşmüştür,

Fransızca dersinden doğru sayısında kısmen bir artış gözlenmiş, 80 soruda, 2011’de 43,03 olan doğru sayısı, 2012’de 47,54’e yükselmiş, 2013’te tekrar 45,45’e düşmüştür.

İngilizce dersinde de, Fransızcada olduğu gibi80 soruda, 2011’de 30,69 olan doğru soru sayısı, 2012’de 33,13’e yükselmiş, 2013’te ise 28,08 seviyesine gerilemiştir.

Son 3 yılın tablosu önümüzdedir. Tablo, bir bütün olarak değerlendirildiğinde, tablodan ve rakamlardan da anlaşılacağı gibi, doğru soru ortalamalarında belirgin düşüşler söz konusudur.
2010 rakamları hariç olmak üzere, doğru soru ortalaması trendi aşağı yöne doğrudur. Bu tablo, ortaöğretim sistemimizin geldiği nokta açısından düşündürücüdür.

Ortaöğretim sistemi alarm vermektedir. Bu başarı düşüşünün birçok nedeni olabilir. Bilimsel bir araştırma yapmadan, bunun nedenleri ile ilgili yorum yapmak doğru olmaz. Ancak ilk akla gelen nedenler arasında, kadrolu öğretmen açığı, ücretli öğretmen çalıştırılması, öğretmen başına düşen öğrenci sayısındaki fazlalık, hizmetiçi eğitime alınan öğretmen sayısının düşüklüğü, öğretmenlerde çeşitli nedenlerle oluşan motivasyon eksikliği gibi nedenler gösterilebilir.

Bu tablo, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bütün eğitimcilerin önünde durmaktadır. Tabloyu tersine döndürmek de, eğitim paydaşlarının tümünün sorumluluğu ve görevidir.

Abdullah DAMAR / Eğitimci-Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.